עתון 77

Iton 77


עתון 77 : הירחון לספרות ולתרבות / העורך המייסד - יעקב בסר (תל אביב : אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות, תשע-תשע"ח, 2017)

גיליון 392 גיליון 393 גיליון 394 גיליון 395 גיליון 396 גיליון 397

עתון 77, גל' 392 (כסלו-טבת תשע"ז, דצמבר 2016 - ינואר 2017) / עורכים - מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
תל-אביב-יפו, דיוקן שירי : גיליון מיוחד  / בעריכת רפי וייכרט

תוכן העניינים:עתון 77, גל' 393 (שבט-אדר תשע"ז, פברואר-מארס 2017)
העטיפה: עודד ישראלי, "בדרך", שמן על בד 2014, עמ' 35.

תוכן העניינים:

  • תוכן העניינים (עמ' 3)
  • לפי שעה (עמ' 4)
עתון 77, גל' 394 (ניסן-אייר תשע"ז, אפריל-מאי 2017)
העטיפה:  פרגים בשיכון, צילום – גלעד שי

תוכן העניינים:

  • תוכן העניינים (עמ' 3)
  • לפי שעה (עמ' 4)
עתון 77, גל' 395 (סיון-תמוז תשע"ז, יוני-יולי 2017)
העטיפה:

תוכן העניינים:

  • תוכן העניינים (עמ' 3)
  • לפי שעה (עמ' 4)
עתון 77, גל' 396 (אב-אלול תשע"ז, אוגוסט-ספטמבר 2017)
העטיפה:

תוכן העניינים:

  • תוכן העניינים (עמ' 3)
  • לפי שעה (עמ' 4)
עתון 77, גל' 397 (חשון-כסלו תשע"ח, אוקטובר-נובמבר 2017)
העטיפה:

תוכן העניינים:

  • תוכן העניינים (עמ' 3)
  • לפי שעה (עמ' 4)
לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף