עתון 77

Iton 77


עתון 77 : הירחון לספרות ולתרבות / העורך המייסד - יעקב בסר (תל אביב : אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות, תשע-תשע"ה, 2014)

גיליון 373 גיליון 374 גיליון 375־376 גיליון 377 גיליון 378

עתון 77, גל' 373 (שבט-אדר תשע"ד, ינואר-פברואר 2014) / עורכים - מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
בשער:  חדר עבודתו של טוביה ריבנר. צילם - טוביה ריבנר.
 

תוכן העניינים:


עתון 77, גל' 374 (ניסן-אייר תשע"ד, מארס-אפריל 2014) 
העטיפה: רוני סומק: נגיב מחפוט' (הומאז' לששון סומך).

תוכן העניינים:


עתון 77, גל' 375־376 (סיון-תמוז תשע"ד, מאי-יוני 2014)
העטיפה: ערבה אסף, "חורגים על המדף", צילום: יוחאי ויינר

תוכן העניינים:


עתון 77, גל' 377 (אב-אלול  תשע"ד, יולי-אוגוסט 2014)
העטיפה: "החלילן מהמלין", מבט אקטואלי

תוכן העניינים:


עתון 77, גל' 378 (חשון  תשע"ה, אוקטובר-נובמבר 2014)
העטיפה:

תוכן העניינים:

  • תוכן העניינים (עמ' 3)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף