עתון 77

Iton 77


עתון 77 : הירחון לספרות ולתרבות / העורך המייסד - יעקב בסר (תל אביב : אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות, תשע"א-תשע"ב, 2010־2011)

גיליון 351 גיליון 352 גיליון 353 גיליון 354 גיליון 355־356 גיליון 357־358

עתון 77,  גל' 351 (כסלו-טבת תשע"א, דצמבר 2010-ינואר 2011) / עורכים - מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
 

תוכן העניינים:


עתון 77, גל' 352 (שבט-אדר תשע"א, פברואר-מארס 2011) / עורכים - מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה: כיכר תחריר 2011

תוכן העניינים:


עתון 77,  גל' 353 (ניסן תשע"א, אפריל 2011) / עורכים - מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה: רוני סומק, "והשירה היא נערת-פושעים", עמ' 28.

תוכן העניינים:


עתון 77, גל' 354 (אייר-סיון  תשע"א, מאי-יוני 2011) / עורכים – מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה: "לבותינו הולמים בעבורך מולדת", כרזה פולנית מ-1955.

תוכן העניינים:


עתון 77, גל' 355־356  (תמוז-אב תשע"א, יולי-אוגוסט 2011) / עורכים – מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
בשער: אוהל – מתוך מילון "אבן שושן"

תוכן העניינים:


עתון 77, גל' 357־358. אקופואטיקה : גליון מיוחד / בעריכת סבינה מסג (חשון   תשע"ב, אוקטובר-נובמבר 2011) 
ציור העטיפה: Blossom, טניה פרמינגר

תוכן העניינים:


לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף