עתון 77

Iton 77


עתון 77 : הירחון לספרות ולתרבות / העורך המייסד - יעקב בסר (תל אביב : אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות, תשס"ז-תשס"ח, 2008)

גל' 327־328 גל' 329 גל' 330 גל' 331 גל' 332 גל' 333־334 גל' 335

עתון 77, שנה ל״ב, גל' 327-328 (שבט-אדר תשס״ח, ינואר-פברואר 2008) / העורך המייסד יעקב בסר ; עורכים – מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל״ב, גל' 329 (ניסן תשס"ח, מארס-אפריל 2008) / העורך המייסד יעקב בסר ; עורכים – מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל״ב, גל' 330 (אייר-סיון תשס"ח, מאי-יוני 2008) / העורך המייסד – יעקב בסר ; עורכים – מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל״ב, גל' 331 (תמוז תשס"ח, יולי 2008) /  העורך המייסד – יעקב בסר ; עורכים – מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל״ב, גל' 332    (אלול תשס"ח, אוגוסט-ספטמבר 2008) / העורך המייסד – יעקב בסר ; עורכים  – מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל״ב, גל' 333־334 (חשון תשס"ח, אוקטובר-נובמבר 2008) / העורך המייסד – יעקב בסר ; עורכים – מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
 

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל״ב, גל' 335 (כסלו תשס"ט, דצמבר 2008) / העורךהמייסד – יעקב בסר ; עורכים – מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה:

תוכן העניינים:


לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף