עתון 77

Iton 77


עתון 77 : הירחון לספרות ולתרבות / העורך המייסד - יעקב בסר (תל אביב : אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות, תשס"ז-תשס"ח, 2007)

גל' 317 גל' 318 גל' 319 גל' 320־321 גל' 322 גל' 323 גל' 324 גל' 325 גל' 326

עתון 77, שנה ל״א, גל' 317 (שבט תשס״ו, ינואר 2007) / העורך המייסד יעקב בסר ; עורכים בפועל – מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל״א, גל' 318 (כסלו תשס"ז, פברואר 2007) / העורך המייסד יעקב בסר ; עורכים בפועל – מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל״א, גל' 319 (ניסן תשס"ז, מארס-אפריל 2007) / העורך המייסד - יעקב בסר ; עורכים בפועל - מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל״א, גל' 320־321 (סיון תשס"ז, מאי-יוני 2007) /  העורך המייסד - יעקב בסר ; עורכים בפועל - מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה:

    הודו בישראל, ישראל בהודו / עורכות הגיליון – דליה מרקוביץ, קציעה עלון

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל״א, גל' 322    (ותמוז תשס"ז, יולי 2007) / העורך המייסד – יעקב בסר ; עורכים  – מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל״א, גל' 323 (אב-אלול תשס"ז, אוגוסט 2007) / העורך המייסד – יעקב בסר ; עורכים – מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
 

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל״א, גל' 324 (תשרי תשס"ח, ספטמבר 2007) / העורךהמייסד – יעקב בסר ; עורכים – מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל״א, גל' 325 (חשון-כסלו תשס"ח, נובמבר 2007) / העורך המייסד – יעקב בסר ; עורכים – מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל״א, גל' 326 (טבת תשס"ח, דצמבר 2007) / העורך המייסד – יעקב בסר ; עורכים – מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה:

תוכן העניינים:


לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף