עתון 77

Iton 77


עתון 77 : הירחון לספרות ולתרבות / העורך המייסד - יעקב בסר (תל אביב : אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות, תשס״ו-תשס״ז, 2006)

גיליון 307 גיליון 308 גיליון 309–310 גיליון 311 גיליון 312–313 גיליון 314 גיליון 315 גיליון 316

עתון 77, שנה ל׳, גל׳ 307 (טבת-שבט תשס״ו, ינואר-פברואר 2006) / העורך – יעקב בסר
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל׳, גל׳ 308 (אדר תשס״ו, מארס 2006) / העורך – יעקב בסר
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל׳, גל׳ 309–310 (ניסן-אייר תשס״ו, אפריל-מאי 2006) / העורך – יעקב בסר ; עורכים בפועל – מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל׳, גל׳ 311 (ניסן-אייר תשס״ו, יוני 2006) / העורך – יעקב בסר ; עורכים בפועל – מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל׳, גל׳ 312–313 (תמוז-אב תשס״ו, יולי-אוגוסט 2006) / העורך – יעקב בסר ; עורכים בפועל – מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה: דפנה שלום,  חלון מטבח

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל׳, גל׳ 314 (תשרי תשס״ז, ספטמבר 2006) / העורך – יעקב בסר ; עורכים בפועל – מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
 

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל׳, גל׳ 315 (חשון תשס״ז, אוקטובר 2006) / העורך – יעקב בסר ; עורכים בפועל – מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל׳, גל׳ 316 (כסלו תשס״ז, נובמבר-דצמבר 2006) / העורך – יעקב בסר ; עורכים בפועל – מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה: צדוק בן דוד, Beyond the limit, 1989, הטיילת בתל-אביב

תוכן העניינים:


לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף