עתון 77

Iton 77


עתון 77 : הירחון לספרות ולתרבות / העורך המייסד - יעקב בסר (תל אביב : אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות, תשס"ו-תשס"ז, 2006)

גיליון 307 גיליון 308 גיליון 309־310 גיליון 311 גיליון 312־313 גיליון 314 גיליון 315 גיליון 316

עתון 77, שנה ל', גל' 307 (טבת-שבט תשס"ו, ינואר-פברואר 2006) / העורך - יעקב בסר
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל', גל' 308 (אדר תשס"ו, מארס 2006) / העורך - יעקב בסר
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל', גל' 309־310 (ניסן-אייר תשס"ו, אפריל-מאי 2006) / העורך - יעקב בסר ; עורכים בפועל - מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל', גל' 311 (ניסן-אייר תשס"ו, יוני 2006) / העורך - יעקב בסר
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל', גל' 312־313 (תמוז-אב תשס"ו, יולי-אוגוסט 2006) / העורך - יעקב בסר ; עורכים בפועל - מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה: דפנה שלום,  חלון מטבח

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל', גל' 314 (תשרי תשס"ז, ספטמבר 2006) / העורך - יעקב בסר ; עורכים בפועל - מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
 

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל', גל' 315 (חשון תשס"ז, אוקטובר 2006) / העורך - יעקב בסר ; עורכים בפועל - מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל', גל' 316 (כסלו תשס"ז, נובמבר-דצמבר 2006) / העורך - יעקב בסר ; עורכים בפועל - מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה: צדוק בן דוד, Beyond the limit, 1989, הטיילת בתל-אביב

תוכן העניינים:


לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף