עתון 77

Iton 77


עתון 77 : הירחון לספרות ולתרבות / העורך המייסד - יעקב בסר (תל אביב : אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות, תשס"ו-תשס"ז, 2006)

גיליון 307 גיליון 308 גיליון 309 גיליון 311 גיליון 312/313 גיליון 314 גיליון 315 גיליון 316

עתון 77, שנה ל', גל' 312־313 (,תמוז-אב תשס"ו, יולי-אוגוסט 2006) / העורך - יעקב בסר ; עורכים בפועל - מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה: דפנה שלום,  חלון מטבח

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל', גל' 314 (תשרי תשס"ז, ספטמבר 2006) / העורך - יעקב בסר ; עורכים בפועל - מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
 

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ל', גל' 316 (כסלו תשס"ז, נובמבר-דצמבר 2006) / העורך - יעקב בסר ; עורכים בפועל - מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
העטיפה: צדוק בן דוד, Beyond the limit, 1989, הטיילת בתל-אביב

תוכן העניינים:


לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף