עתון 77

Iton 77


עתון 77 : הירחון לספרות ולתרבות / העורך המייסד - יעקב בסר (תל אביב : אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות, תשס״ה-תשס״ו, 2005)

גיליון 298 גיליון 299 גיליון 300 גיליון 301 גיליון 302 גיליון 303 גיליון 304 גיליון 305 גיליון 306

עתון 77, שנה כ״ט, גל' 298 (שבט תשס״ה, ינואר 2005) / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה כ״ט, גל' 299 (אדר תשס״ה, פברואר 2005) / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה כ״ט, גל' 300 (ניסן תשס״ה, מארס-אפריל 2005) / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה כ״ט, גל'  301 (אייר תשס״ה, מאי 2005) / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה כ״ט, גל' 302 (סיון תשס״ה, יוני 2005) / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה כ״ט, גל' 303 (תמוז-אב תשס״ה, יולי-אוגוסט 2005) / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה כ״ט, גל' 304 (תשרי תשס״ו, אוקטובר 2005) / העורך – יעקב בסר.
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה כ״ט, גל' 305 (חשון תשס״ו, אוקטובר-נובמבר 2005) / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה כ״ט, גל' 306 (כסלו תשס״ו, דצמבר 2005) / העורך - יעקב בסר.
העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף