עתון 77

Iton 77


עתון 77 : הירחון לספרות ולתרבות / העורך המייסד - יעקב בסר (תל אביב : אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות, תש"ס-תשס"א, 2000)

גיליון 239 גיליון 240 גיליון 241 גיליון 242 גיליון 243 גיליון 244 גיליון 245 גיליון 246־247 גיליון 248 גיליון 249 גיליון 250

עתון 77, שנה כ"ד, גל' 239 (שבט תש"ס, ינואר 2000) / העורך - יעקב בסר.
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה כ"ד, גל' 240 (אדר א' תש"ס, פברואר 2000) / העורך - יעקב בסר
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה כ"ד, גל' 241 (אדר ב' תש"ס, מארס 2000) /  העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה כ"ד, גל' 242 (ניסן תש"ס, אפריל 2000) /
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה כ"ד, גל' 243 (אייר תש"ס, מאי 2000) / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה כ"ד, גל' 244 (סיון תש"ס, יוני 2000) / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה כ"ד, גל' 245 (תמוז תש"ס, יולי 2000) / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה כ"ד, גל' 246־247 (אב-אלול תש"ס, אוגוסט-ספטמבר 2000) / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה כ"ד, גל' 248 (תשרי תשס"א, אוקטובר 2000) / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה כ"ד, גל' 249 (חשון תשס"א, נובמבר 2000) / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה כ"ד, גל' 250 (כסלו תשס"א, דצמבר 2000) / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף