עתון 77

Iton 77


עתון 77 : הירחון לספרות ולתרבות / העורך המייסד - יעקב בסר (תל אביב : אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות, תשנ"ט-תש"ס, 1999)

גיליון 227 גיליון 228 גיליון 229 גיליון 230 גיליון 231 גיליון 232 גיליון 233 גיליון 234־235 גיליון 236 גיליון 237 גיליון 238

עתון 77, שנה כ"ג, גל' 227 (טבת תשנ"ט, ינואר 1999) / העורך - יעקב בסר.
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה כ"ג, גל' 228 (שבט תשנ"ט, פברואר 1999) / העורך - יעקב בסר
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה כ"ג, גל' 229 (אדר תשנ"ט, מארס 1999) / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:
 •  
 •  

עתון 77, שנה כ"ג, גל' 230 (ניסן תשנ"ט, אפריל 1999)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה כ"ג, גל' 231 (ניסן תשנ"ט, מאי 1999) / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה כ"ג, גל' 232 (תמוז תשנ"ט, יוני 1999) / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה כ"ג, גל' 233 (אב תשנ"ט, יולי 1999) / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה כ"ג, גל' 234־235 (אלול תשנ"ט-תשרי תש"ס, אוגוסט-ספטמבר 1999) / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה כ"ג, גל' 236 (חשון תש"ס, אוקטובר 1999) / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה כ"ג, גל' 237 (חשון תש"ס, נובמבר 1999) / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף