עתון 77

Iton 77


עתון 77 : דו-ירחון לספרות ולתרבות  / העורך - יעקב בסר (תל אביב : אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות בישראל, תשנ"ה-תשנ"ו, 1995)

גל' 180 גל' 181 גל' 182 גל' 183 גל' 184 גל' 185 גל' 186 גל' 187־188 גל' 189 גל' 190 גל' 191

עתון 77, שנה י"ט, גל' 180 (שבט תשנ"ה, ינואר 1995)  / העורך - יעקב בסר
 

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י"ט, גל' 181 (אדר תשנ"ה, פברואר 1995)  / העורך - יעקב בסר
השער: קפקא; עיצוב כרזה – הדס עפרת

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה י"ט, גל' 182 (אדר ב' תשנ"ה, מארס 1995)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י"ט, גל' 183 (ניסן תשנ"ה, אפריל 1995)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י"ט, גל' 184 (אייר תשנ"ה, מאי 1995)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י"ט, גל' 185 (סיון תשנ"ה, יוני 1995)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י"ט, גל' 186 (יולי 1995) / העורך - יעקב בסר.
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה י"ט, גל' 187־188 (אב-אלול תשנ"ה, אוגוסט-ספטמבר 1995) / העורך - יעקב בסר.
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה י"ט, גל' 189 (תשרי תשנ"ו, אוקטובר 1995)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י"ט, גל' 190 ( חשון תשנ"ו, נובמבר 1995) / העורך - יעקב בסר.
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה י"ח, גל' 191 (כסלו תשנ"ו, דצמבר 1995) / העורך - יעקב בסר.
העטיפה:

תוכן העניינים:


לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף