עתון 77

Iton 77


עתון 77 : דו-ירחון לספרות ולתרבות  / העורך - יעקב בסר (תל אביב : אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות בישראל, תשנ״ד-תשנ״ה, 1994)

גל' 168 גל' 169 גל' 170 גל' 171 גל' 172 גל' 173 גל' 174 גל' 175־176 גל' 177 גל' 178 גל' 179

עתון 77, שנה י״ח, גל' 168 (שבט תשנ״ד, ינואר 1994)  / העורך - יעקב בסר
 

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י״ח, גל' 169 (אדר תשנ״ד, פברואר 1994)  / העורך - יעקב בסר
העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י״ח, גל' 170 (ניסן תשנ״ד, מארס 1994)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י״ח, גל' 171 (אייר תשנ״ד, אפריל 1994)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י״ח, גל' 172 (סיון תשנ״ד, מאי 1994)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י״ח, גל' 173 (תמוז תשנ״ד, יוני 1994)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י״ח, גל' 174 ( 1994) / העורך - יעקב בסר.
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה י״ח, גל' 175־176 (אב-אלול תשנ״ד, יולי-אוגוסט 1994) / העורך - יעקב בסר.
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה י״ח, גל' 177 (תשרי תשנ״ה, אוקטובר 1994)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י״ח, גל' 178 ( חשון-כסלו תשנ״ה, נובמבר 1994) / העורך - יעקב בסר.
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה י״ח, גל' 179 (טבת תשנ״ה, דצמבר 1994) / העורך - יעקב בסר.
העטיפה:

תוכן העניינים:


לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף