עתון 77

Iton 77


עתון 77 : דו-ירחון לספרות ולתרבות  / העורך - יעקב בסר (תל אביב : אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות בישראל, תשנ"א-תשנ"ב, 1991)

גל' 132־133 גל' 134 גל' 135־136 גל' 137 גל' 138־139 גל' 140 גל' 141 גל' 142־143

עתון 77, שנה ט"ו, גל' 132־133 (שבט-אדר תשנ"א, ינואר-פברואר 1991)  / העורך - יעקב בסר
 

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה ט"ו, גל' 134 (ניסן  תשנ"א, מארס 1991)  / העורך - יעקב בסר
העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה ט"ו, גל' 135־136 (אייר-סיון תשנ"א, אפריל-מאי 1991)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה ט"ו, גל' 137 (סיון-תמוז תשנ"א, יוני 1991)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה ט"ו, גל' 138־139 (אב-אלול תשנ"א, יולי-אוגוסט 1991)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה ט"ו, גל' 140 (תשרי תשנ"ב, ספטמבר 1991)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה ט"ו, גל' 141 (חשון תשנ"ב, אוקטובר 1991) / העורך - יעקב בסר.
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ט"ו, גל' 142־143 (טבת תשנ"ב, נובמבר-דצמבר 1991) / העורך - יעקב בסר.
העטיפה:

תוכן העניינים:


לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף