עתון 77

Iton 77


עתון 77 : דו-ירחון לספרות ולתרבות  / העורך - יעקב בסר (תל אביב : אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות בישראל, תש"ן-תשנ"א, 1990)

גל' גל' גל' גל' 124־125 גל' 126 גל' 127 גל' 128 גל' 129 גל' 130 גל' 131

עתון 77, שנה י"ד, גל' 124־125 (אייר-סיון תש"ן, מאי-יוני 1990)  / העורך - יעקב בסר
 

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י"ד, גל' 126 (תמוז  תש"ן, יולי 1990)  / העורך - יעקב בסר
העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י"ד, גל' 127 (אב תש"ן, אוגוסט 1990)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י"ד, גל' 128 (תשרי תשנ"א, ספטמבר 1990)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י"ד, גל' 129 (חשון תשנ"א, אוקטובר 1990)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י"ד, גל' 130 (כסלו תשנ"א, נובמבר 1990)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י"ד, גל' 131 (טבת תשנ"א, דצמבר 1990) / העורך - יעקב בסר.
העטיפה:

תוכן העניינים:


לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף