עתון 77

Iton 77


עתון 77 : דו-ירחון לספרות ולתרבות  / העורך - יעקב בסר (תל אביב : אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות בישראל, תשמ״ט-תש״ן, 1989)

גל׳ 108־109 גל׳ 110 גל׳ 111־112 גל׳ 113 גל׳ 114 גל׳ 115־116 גל׳ 117 גל׳ 118 גל׳ 119

עתון 77, שנה י״ג, גל׳ 108־109  (1989) / העורך - יעקב בסר.
העטיפה: .

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה י״ג, גל׳ 110 (אדר ב׳ תשמ״ט, מארס 1989) / העורך - יעקב בסר
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה י״ג, גל׳ 111־112 (ניסן-אייר תשמ״ט, אפריל-מאי 1989)  / העורך - יעקב בסר
 

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י״ג, גל׳ 113 (סיון תשמ״ט, יוני 1989)  / העורך - יעקב בסר
העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י״ג, גל׳ 114 (תמוז תשמ״ט, יולי 1989)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י״ג, גל׳ 115־116 (אלול תשמ״ט-תשרי תש״ן, אוגוסט-ספטמבר 1989)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י״ג, גל׳ 117 (תשרי תש"ן, אוקטובר 1989)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י״ג, גל׳ 118 (     )  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י״ג, גל׳ 119 (כסלו-טבת תש״ן, דצמבר 1989)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף