עתון 77

Iton 77


עתון 77 : דו-ירחון לספרות ולתרבות  / העורך - יעקב בסר (תל אביב : אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות בישראל, תשמ"ז-תשמ"ח, 1987)

גל' 84־85 גל' 86 גל' 87 גל' 88־89 גל' 90 גל' 91־92 גל' 93 גל' 94־95

עתון 77, שנה י"א, גל' 84־85  (שבט-אדר תשמ"ז, ינואר-פברואר 1987) / העורך - יעקב בסר.
העטיפה: .

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה י"א, גל' 86 (אדר-ניסן תשמ"ז, מארס 1987) / העורך - יעקב בסר
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה י"א, גל' 87 (אייר תשמ"ז, אפריל 1987)  / העורך - יעקב בסר
 

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י"א, גל' 88־89 (סיון  תשמ"ז, מאי-יוני 1987)  / העורך - יעקב בסר
העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י"א, גל' 90   / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י"א, גל' 91־92 (אב-אלול תשמ"ז, אוגוסט-ספטמבר 1987)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י"א, גל' 93 (חשון תשמ"ח, אוקטובר 1987)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

עתון 77, שנה י"א, גל' 94־95 (כסלו-טבת תשמ"ח, נובמבר-דצמבר 1987)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

 •  
 •  

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף