עתון 77

Iton 77


עתון 77 : דו-ירחון לספרות ולתרבות  / העורך - יעקב בסר (תל אביב : אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות בישראל, תשמ״ו-תשמ״ז, 1986)

גיליון 72–73 גיליון 74–75 גיליון 76 גיליון 77 גיליון 78–79 גיליון 80–81 גיליון 82–83

עתון 77, שנה י׳, גל׳ 72–73 (שבט-אדר א׳ תשמ״ו, ינואר-פברואר 1986) / העורך - יעקב בסר.
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה י׳, גל׳ 74–75 (אדר ב׳-ניסן תשמ״ו, מארס-אפריל 1986) / העורך - יעקב בסר
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה י׳, גל׳ 76
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

  •  
  •  

עתון 77, שנה י׳, גל׳ 77 (סיון תשמ״ו, יוני 1986) / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

  •  
  •  

עתון 77, שנה י׳, גל׳ 78–79 (תמוז-אב תשמ״ו, יולי-אוגוסט 1986) /  העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

  •  
  •  

עתון 77, שנה י׳, גל׳ 80–81 (תשרי-חשון תשמ״ז, ספטמבר-אוקטובר 1986) /  העורך - יעקב בסר

ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

  •  
  •  

עתון 77, שנה י׳, גל׳ 82–83 (כסלו-טבת תשמ״ז, נובמבר-דצמבר 1986) / העורך - יעקב בסר.
העטיפה:

תוכן העניינים:


לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף