עתון 77

Iton 77


עתון 77 : דו-ירחון לספרות ולתרבות  / העורך - יעקב בסר (תל אביב : אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות בישראל, תשמ"ה-תשמ"ו, 1985)

גל' 60־61 גל' 62 גל' 63 גל' 64־65 גל' 66־67 גל' 68 גל' 69 גל' 70־71

עתון 77, שנה ט', גל' 60־61 (שבט תשמ"ה, ינואר-פברואר 1985) / העורך - יעקב בסר.
העטיפה: שלונסקי – דוד טרטקובר, מתוך אלבום עבודותיו "תוצרת הארץ".

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ט', גל' 62 (ניסן תשמ"ה, מארס 1985) / העורך - יעקב בסר
העטיפה:

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ט', גל' 63 (אייר תשמ"ה, אפריל 1985) / העורך - יעקב בסר
העטיפה: חיתוך עץ מתוך "הפועל העברי בשנות ה-30" – פנחס עשת

תוכן העניינים:


עתון 77, שנה ט', גל' 64־65 (סיון-תמוז תשמ"ה, מאי-יוני 1985)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה: עודד פיינגרש

תוכן העניינים:

  •  
  •  

עתון 77, שנה ט', גל' 66־67 (אב-אלול  תשמ"ה, יולי-אוגוסט 1985)  / העורך - יעקב בסר
העטיפה: שמואל יוסף עגנון

תוכן העניינים:

  •  
  •  

עתון 77, שנה ט', גל' 68 (אלול תשמ"ה, ספטמבר 1985)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה: שאול קנז

תוכן העניינים:

  •  
  •  

עתון 77, שנה ט', גל' 69 (חשון תשמ"ו, אוקטובר 1985)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה:

תוכן העניינים:

  •  
  •  

עתון 77, שנה ט', גל' 70־71 (כסלו תשמ"ו, נובמבר-דצמבר 1985)  / העורך - יעקב בסר
ציור העטיפה: על פי תכניית ההצגה "דבש פרא" National Theatre, לונדון

תוכן העניינים:

  •  
  •  

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף