עתון 77

Iton 77


עתון 77 : דו-ירחון לספרות ולתרבות  / העורך - יעקב בסר (תל אביב : אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות בישראל, תשמ"א, 1981)

גיליון 25          

עתון 77, שנה ה', גל' 25 (שבט-אדר א' תשמ"א, ינואר-פברואר 1981) / העורך - יעקב בסר.
העטיפה: התנצלות, תמונה צבעונית מאת עודד פייגרש

תוכן העניינים:


לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף