עתון 77

Iton 77


עתון 1977 : לספרות ולתרבות  / העורך - יעקב בסר (תל אביב : אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות בישראל, תשל"ז, 1977)

גיליון 1 גיליון 2 גיליון 3 גיליון 4 גיליון 5־6

עתון 77, גיליון 1  (שבט-אדר תשל"ז, פברואר-מארס 1977) / העורך - יעקב בסר.

תוכן העניינים:


עתון 1977, גיליון 2 (ניסן-סיון תשל"ז, אפריל-מאי 1977) / העורך - יעקב בסר

תוכן העניינים:


עתון 1977, גיליון 3 (סיון-תמוז תשל"ז, יוני-יולי 1977) / העורך - יעקב בסר
 

תוכן העניינים:


עתון 1977, גיליון 4 (אלול תשל"ז-חשון תשל"ח, ספטמבר-אוקטובר 1977) /  העורך - יעקב בסר
 

תוכן העניינים:


עתון 1977, גיליון 5־6 (כסלו-טבת תשל"ח, נובמבר-דצמבר 1977)
 

תוכן העניינים:


-->

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף