אמות : דו-ירחון לענייני חברה וספרות

Ammot


אמות : דו-ירחון לענייני חברה וספרות / העורך - שלמה גרודזנסקי ; סגן העורך - אברהם יבין ; מועצת המערכת: גרשם שלום, לאה גולדברג, נתן רוטנשטרייך, דב סדן, מאיר יגובסקי (תל אביב : חברת "אמות", תשכ"ב 1962 - תשכ"ו 1965)
20 חוברות.

שנה א', חוב' א' שנה א', חוב' ב' שנה א', חוב' ג' שנה א', חוב' ד' שנה א', חוב' ה' שנה א', חוב' ו'
שנה ב', חוב' א' (ז') שנה ב', חוב' ב' (ח') שנה ב', חוב' ג' (ט') שנה ב', חוב' ד' (י') שנה ב', חוב' ה' (י"א) שנה ב', חוב' ו' (י"ב)
שנה ג', חוב' א' (י"ג) שנה א', חוב' ב' (י"ד) שנה א', חוב' ג' (ט"ו) שנה א', חוב' ד' (ט"ז) שנה א', חוב' ה' (י"ז) שנה ג', חוב' ו' (י"ח)
       
שנה ד', חוב' א' (י"ט) שנה ד', חוב' ב' (כ')        
 

אמות. שנה א', חוב' א'  (אב-אלול תשכ"ב, אוגוסט-ספטמבר 1962)

תוכן העניינים:

עמודים ראשונים: כתב-עת (עמ' 3־4)
שלמה גרודזנסקי: מישראל עד ישראל (עמ' 5־9)
גרשם שלום: אייכמן (עמ' 10־11)
האנס ג'. מורגנטאו: המוות בתקופה האטומית (עמ' 12־15)
עזרא זוסמן: באר במדבר <שיר> (עמ' 16־17)
אספקטים של השתייכות יהודית בימינו:
    מנחם הימלפרב:  אמונה ובית-כנסת בארצות-הברית (עמ' 18־22)
    נתן רוטנשטרייך: ארצות-הברית: ההכרה ומחירו (עמ' 23־26)
ברנרד מלמוד: האבלים [סיפור. מאנגלית - שמעון זנדבנק] (עמ' 27־31)
לאה גולדברג: שירי שכחה (עמ' 32)
סטנלי מרון: האֶליטה השלטת והדמוקראטיה (עמ' 33־39)
נתן זך: החלי ומתק-הסתרים [על י"ח ברנר] (עמ' 40־46)
דוד רוקח: החומה <שיר> (עמ' 46)
דליה רביקוביץ: איחור קטן [סיפור] (עמ' 47־50)
חנה זמר: הפיחות: המבחן הכלכלי והמבחן החברתי (עמ' 51־56)
אמנון סלע: בין הזמנים <שיר> (עמ' 56)
יהודה עמיחי: שלושה שירי אהבה (עמ' 57)
ש. יבוק: שיחה (שלא נתקיימה) עם ריימון ארון (עמ' 58־61)
שמעון זנדבנק: להגנת הדידאקטיות בשירה (עמ' 62־64)
בן-ציון תומר: שני שירים (עמ' 65)
עיונים:
    רֶנֶה וֶלֶק: מגמות בביקורת-הספרות במאה ה-20 (עמ' 66־77)
עדויות:
    אסתר פלדמן: דפי חיים (1925־1956) (עמ' 78־87)
ספרים:
    ש. ב-י.: האיש שבשיר <על "מפת ערב" לגבריאל פרייל, על "אגד קט" למרדכי טמקין, על "נחושתיים והללויות" למשה בסוק, "לילה ועלים" לעמוס לויתן, "עיר זרה" לרנה שני, "שירים על לא-אהבה" ליונה דוד, "באותו החדר, באותו האור" לאורי ברנשטיין ועל "ארבעה-עשר שירים" מאת ישראל פנקס> (עמ' 88־91)
    ש.ז. [שמעון זנדבנק]: בעד יובש  <על "ברקיע החמישי" לרחל איתן>  (עמ' 92־94)
    ש. גר. [שלמה גרודזנסקי]: המיתודה  <על ספרו של דן מירון "ארבע פנים בספרות העברית בת-ימינו">  (עמ' 95־100)
גנזך:
    יעקב רבינוביץ: משירות מרחקים:  מלאי.  טונגוזי  <שני שירים>  (עמ' 101)
שוליים:
    קורא: פני סטאלין: טיוטה ראשונה <על ספרו של מילובאן דז'ילאס "שיחות עם סטאלין" בתרגום אהרן אמיר> (עמ' 102־103)
    יוסף ברגר: 1945 (עמ' 103־105)
    סידני הוק: פגישה עם ברטולד ברכט (עמ' 105־107)
    ס.נ.: אפוקאליפסה (עמ' 107־108)
    מ"י: פרקים קצרים בפסיכו-פאתולוגיה של חיי יום-יום (עמ' 108־109)
    סיימון רייבן: מצבת-הזכרון בבלזן (עמ' 109־111)


אמות. שנה א', חוב' ב'  (תשרי-חשון תשכ"ג, אוקטובר-נובמבר 1962)

תוכן העניינים:

ש. ג. [שלמה גרודזנסקי]: עמודים ראשונים: ענייני חברה וספרות (עמ' 5־6, 111)
שלמה גרודזנסקי: סופרים יהודים בברית-המועצות (עמ' 7־10)
יצחק בבל: מעשה בשובכי [סיפור] <עברית - אברהם שלונסקי> (עמ' 11־17)
א. ב. יפה: ביו שני קטפים [על יצחק בבל] (עמ' 18־23)
יוסף ברגר: פגישות עם איזי חאריק (עמ' 24־27)
לאה גולדברג: "מוטה'לה האדמוני" [על יוסף אוטקין] (עמ' 28־33)
דויד ברגלסון: כסליו, תרע''ט <עברית - אברהם שלונסקי> (עמ' 34־36)
ר.ע. סימן: עם חיים לנסקי בבאקו (עמ' 37־41)
נתן זך: שני שירים • את הכאב המתוק (עמ' 42) • יפיה אינו ידוע (עמ' 43)
ז'אקלין כהנוב: שובל-גלים (עמ' 44־53)
ליב שסטוב: הפילוסופיה של פאסקאל <עברית - ע. ז. [עזרא זוסמן]>  (עמ' 54־61)
ט. ריבנר: לא פחד, לא דרך פחד <שיר>  (עמ' 61)
עמוס עוז: מנזר השתקנים [סיפור] (עמ' 62־71)
עדויות:
   
אסתר פלדמן: דפי חיים  (1925־1956) <חלק שני>  (עמ' 72־93)
מכתבים והערות:
    נתן רוטנשטרייך: אייכמן (עמ' 94־95)
    חיים חצורי, אסתר ראב: מישראל עד ישראל <תגובה לרשימתו של שלמה גרודזנסקי בחוב' א'>  (עמ' 95־96)
ספרים:
    דליה רביקוביץ: דעה אחרת על "ברקיע החמישי" <תגובה לרשימתו של ש.ז. [שמעון זנדבנק] "בעד יובש" על ספרה של רחל איתן> (עמ' 97־100)
    שמעון זנדבנק: הצמיחה הבלתי-מורגשת <על "עשן" לאהרן אפלפלד>   (עמ' 100־102)
שוליים:
    יוסף שכטר: הרהורים ושיחות  (עמ' 103־106)
    ל.ג. [לאה גולדברג]: סנוביזמים (עמ' 106־107)
    ס. נ.: איליה ארנבורג וזכרונותיו <על "אנשים, שנים, החיים", פרקי זכרונות של איליה ארנבורג בתרגום אליהו פורת> (עמ' 107־109)
    ד.ד. סיטא:  אלינוער, או, הצעה צנועה לפתרון מעשי של בעיית היהודים, לרבות בעיית מדינת ישראל  (עמ' 109־111)

נתקבלו במערכת


אמות. שנה א', חוב' ג'  (כסלו-טבת תשכ"ג, דצמבר-ינואר 1962/3)

תוכן העניינים:

ש. ג. [שלמה גרודזנסקי]: עמודים ראשונים: "האדם המערבי בשנת 1970" - במערב ובמזרח (עמ' 5־6, 110־111)
ז'אק אֶליל: האדם המערבי בשנת 1970  (עמ' 7־29)
קלוד ויזֶ'ה: מחוץ לאש  [שיר] <עברית - עזרא זוסמן> (עמ' 30־33)
מתי מגד: אשמתם של החפים מפשע <על מאמר של אלי ויזל על משפט אייכמן> (עמ' 34־40)
יוסף בר-יוסף: תרנגול של כפרות [תסכית] (עמ' 41־50)
אספקטים של השתייכות יהודית בימינו:
    יעקב י. פטוחובסקי: אמונה, עם, קהילה (עמ' 51־58)
דן ג'ייקובסון: חניכות [סיפור] <עברית - אברהם יבין> (עמ' 59־63)
עיונים:
    דניאל כהנמן: שינויים בדימוי האדם בפסיכולוגיה החדשה (עמ' 64־72)
עדויות:
    אסתר פלדמן: דפי חיים (1925־1956) <חלק שלישי> (עמ' 73־92)
מכתבים והערות:
    ש. יבוק: "שתי ישראל" בעיני חוקר יהודי-אמריקני (עמ' 93־95)
    ש.ז. [שמעון זנדבנק]: עוד על ספרה של רחל איתן (עמ' 95־96)
    מרדכי שפירא: על איזי חאריק (עמ' 96)
ספרים:
    שמעון זנדבנק: שני ספרים של ברנארד מלמוד <על "העוזר" בתרגום אברהם יבין ועל "חיים חדשים" בתרגום אמציה פורת> (עמ' 97־100)
    שלמה שפיר: הדרך לבית הלבן <על ספרו של תיאודור וייט "הדרך לבית הלבן" בתרגום שמשון אבידל> (עמ' 100־103)
שוליים:
    יוסף שכטר: מעשה העגל (עמ' 104־105)
    רונאלד בריידן: מפה חדשה של התופת (עמ' 105־107)
    ד.ד. סיטא: היה אדיב! (עמ' 108־109)

נתקבלו במערכת


אמות. שנה א', חוב' ד'  (שבט-אדר תשכ"ג, פברואר-מארס 1963)

תוכן העניינים:

ש. ג. [שלמה גרודזנסקי]: עמודים ראשונים: הערות לפולמוס אחד (עמ' 5־6, 98)
נתן רוטנשטרייך: המדע והחינוך ההומאניסטי (עמ' 7־14)
שמאי גולן: תחת החופה [סיפור] (עמ' 15־20)
ג'ורג' ליכטהיים: אירופה שלאחר התקופה הבורגנית (עמ' 21־29)
דליה רביקוביץ: שני שירים • ימים בלתי-ברורים  • מסעותיו החדשים של זאב-הים (עמ' 30)
לאה גולדברג: אלכסנדר הרצן [150 שנה להולדתו] (עמ' 31־39)
דב סדן: שלושה ביקורים ומה שביניהם (עמ' 40־49)
לוסי ס. דוידוביץ: מהפכה ומסורת: תנועת-הפועלים היהודית באמריקה (עמ' 50־57)
שלמה אבינרי: הסוציאליזם כמאוזוליאון <על "אנתולוגיה של המחשבה הסוציאליסטית 1789־1939" בעריכת דוד ליבשיץ ושלום וורם> (עמ' 58־66)
אברהם חלפי: ארבעה שירים • אל נהר חלומם התמיד (עמ' 67) • שעת הלא (עמ' 68) • לילה באדם (עמ' 69) • אדם לאדם (עמ' 69) עניינים:
    ש. בית-צבי: מציאות ודמיון בבעיית יהודי רוסיה (עמ' 70־73)
    אליעזר ליבנה: מפלגות של אתמול ובעיות של היום (עמ' 74־76)
עדויות:
    אסתר פלדמן: דפי חיים (1925־1956) <חלק אחרון> (עמ' 77־94)
מכתבים והערות:
    אלכס ויינגרוד: "שתי ישראל" (עמ' 95־97).  ש. יבוק מעיר (עמ' 97־98)
ספרים:
    שמעון זנדבנק: המטאפורה כמעשה-ליסטים <על מחזהו של נתן אלתרמן "פונדק הרוחות">  (עמ' 99־102)
    יוסף גרינפלד: פני אדם <על ספרו של מרדכי מרטין בובר "פני אדם">  (עמ' 102־104)
שוליים:
    י. ברזלי [ברגר]: על העריץ - בחייו (עמ' 105)
    יחזקאל קייטלמאן: פדיון המת (עמ' 106־109)
    ד. ג'. אֶנרייט: רגשות חזקים (עמ' 109־110)
    ד.ד. סיטא: כי מציון... (אניקדוטה סובייטית) (עמ' 110־111)

נתקבלו במערכת


אמות. שנה א', חוב' ה'  (ניסן-אייר תשכ"ג, אפריל-מאי 1963)

תוכן העניינים:

ש. ג. [שלמה גרודזנסקי]: עמודים ראשונים: הערות לחוברת זו (עמ' 5־6, 111)
אליעזר ליבנה: היש עתיד לציונות?  (עמ' 7־13)
עמליה כהנא-כרמון: אם-נא מצאתי חן [סיפור]  (עמ' 14־22)
אורה סגל: ואלטר קאופמן  (עמ' 23־35)
ג. טמיראי: תיק-מסמכים מספר  (עמ' 36־43)
אספקטים של השתייכות יהודית בימינו:
    לייבוש לֶהרר: יהודים ויהודיות בארצות-הברית (עמ' 44־48)
שלמה וינר: שני שירים • תמרון של סתו (עמ' 49) • ערב בבית חולים (עמ' 50)
שלום וורם:  ממחסן-הגרוטאות עד לדרשת ההר (עמ'  51־57)
לואיס בר-יעקב:  א. א. קאמינגס  (עמ'  58־69)
גנזך:
    יעקב רבינוביץ  (1875־1948)
        לרעיה <שיר> (עמ' 71)
        מתוך זכרונות ופיוטים  (עמ'  71־75)
        על קבוצת אלקינד  (עמ'  76־77)
        מתוך "השניים והשלישי"  (עמ'  78־80)
מכתבים והערות:
    י. גולה [עזרא פליישר]: שמונה הערות על רשימה תמוהה <תגובה לביקורת של שמעון זנדבנק על "פונדק הרותות" לנתן אלתרמן>  (עמ' 81־84)
    שמעון זנדבנק משיב  (עמ' 84־85)
    ל. ג. [לאה גולדברג]: "רגשות חזקים"  (עמ' 85־86)
ספרים:
    ב. קונין:  הגדת הלל דן <על "בדרך לא סלולה", הגדת סולל בונה מאת הלל דן>  (עמ' 87־93)
    שמעון זנדבנק: שיריו המקובצים של יהודה עמיחי <על "שירים 1948־1962"> (עמ' 93־95)
    דליה רביקוביץ: שבעה סיפורים לאברהם ב. יהושע  <על "מות הזקן" לא"ב יהושע> (עמ' 95־99)
    רות לבנית: סיפורים רוסיים בני זמננו <על "סיפורים רוסיים בני זמננו" בעריכת י. ברזלי (ברגר), יהושע א. גלבוע ומ' גפן>   (עמ' 99־102)
עניינים:
    מתי מגד: רשימות קרתניות:  • א. אינגמאר ברגמאן (עמ' 103־105)  • ב. באבל ויבטושנקו  (עמ' 105־107)
    עליזה לבנברג: הערות על "חינוך לאזרחות טובה"   (עמ' 107־111)

נתקבלו במערכת


אמות. שנה א', חוב' ו' (סיון-תמוז תשכ"ג, יוני-יולי  1963)

תוכן העניינים:

ש. ג. [שלמה גרודזנסקי]: עמודים ראשונים: רחוק וקרוב (עמ' 5־6)
שלמה גרודזנסקי: בשולי דו-שיח (עמ' 7־10)
אהרן אנטונובסקי: עמדות פוליטיות-סוציאליות בישראל (עמ' 11־22)
אהרן אפלפלד: באבן [סיפור] (עמ' 23־28)
גרשם שלום: פירושו של מרטין בובר לחסידות (עמ' 29־42)
אורי ברנשטיין: שלושה שירים (עמ' 43)
    • המים שוקעים  • משלג • שמועות
ז'אקלין כהנוב: שארל פגי (א) (עמ' 44־58)
יוסף שכטר: סרי רמהקרישנה (עמ' 59־64)
אבנר טריינין: שני שירים (עמ' 65)
    • יורש • ואחר-כך
פראנטישק לאנגר: אחי יֶרשי <על מרדכי גיאורגו לאנגר>  (עמ' 66־72)

עיונים:
    שמואל סמבורסקי: הארמוניה ושלמות במחשבה המדעית של יוון העתיקה (עמ' 73־80)

עדויות:
    מרדכי עמר: ילדות במרוקו (עמ' 81־86)

מכתבים והערות:
    עמנואל בן-גריון: "היש עתיד לציונות?" (עמ' 87־88)
    מיכאל אסף: על האשמה אחת (עמ' 88)

ספרים:
    לאה גולדברג: יצחק בבל: בעברית, במכתביו ובכלל ... <על "סיפורים" מאת יצחק בבל בתרגום אברהם שלונסקי> (עמ' 89־95)
    דליה רביקוביץ: חכמת נשים <על "חלונות פתוחים" לעמירה הניג>   (עמ' 96־99)
    ב. קונין: לקראת טראנספורמאציה של מערב-אירופה <על The New Europe: Today and tomorrow מאת George Lichtheim> (עמ' 99־103)
    ש. גר.: כתבי יוסף שכטר (עמ' 103־105, 111)
שוליים:
    לואיס בר-יעקב: אליסה בארץ-הדיאלוגים (עמ' 106־111)

נתקבלו במערכת
 


אמות. שנה ב', חוב' א' (ז') (אב-אלול תשכ"ג, אוגוסט-ספטמבר  1963)

תוכן העניינים:

ש. ג. [שלמה גרודזנסקי]: עמודים ראשונים: הלכה ומציאות  (עמ' 5־6, 80)
ש.ז. אברמוב: מושב-עובדים—תולדות רעיון חברתי (עמ' 7־20)
אהרן אנטונובסקי: אידיאולוגיה ומעמד בישראל (עמ' 21־28)
מנחם קפליוק: "מלחמת השפות" בעולם הערבי (עמ' 29־38)
משה בן-שאול: על הדשא, ליד ביתן הילדים [סיפור] (עמ' 39־42)
מקסים גילן:  שינוי מען <שיר> (עמ' 42)
מרדכי מרטין בובר: כמה הערות לתיאורה של החסידות (עמ' 43־47)
אברהם סוצקבר: תמונת עצמי <שיר. תירגם: ה. בנימין> (עמ' 48־49)
ז'אקלין כהנוב: שארל פגי (ב) (עמ' 50־65)

עיונים:
    נתן רוטנשטרייך: היחיד וההיסטוריה (עמ' 66־80)

עדויות:
    מרדכי עמר: ילדות במרוקו (עמ' 81־86)

מכתבים והערות:
    עליזה לבנברג: יידיש ועוד... (עמ' 87־88)
    י. ברזלי:  * (עמ' 89)
    שלום יעקב כהן: "אליסה בארץ-הדיאלוגים" (עמ' 89־90)

שוליים:
    נתן זך: בעקבות אחרים:
        מה, איך ומדוע לתרגם (עמ' 91־93)
        "חיים מפכים בסתר" (עמ' 93־94)
        הנסיכה והאצילות (עמ' 94־96)
        "בעיות נשיות בלבד" (עמ' 96־97)
    דליה רביקוביץ: אלדד ומידד מתנבאים במחנה (עמ' 98־100)
    ד"ר [דליה רביקוביץ]הפתרון הסופי לבעיית הספרות העברית (עמ' 100־102)
    מתי מגד: רשימות קרתניות:
        לשובו של עוף נדיר אחד <על כתב-העת "יוכני"> 
(עמ' 102־105)
        הבית הקטן והעולם הגדול <על יוסף חיים ברנר> (עמ' 105־109)
    ד.ד. סיטא: כמה הערות גסות במקצת של ציוני שאינו-ניתן-לשיקום (עמ' 109־111)

נתקבלו במערכת


אמות. שנה ב', חוב' ב' (ח') (תשרי-חשון תשכ"ד, אוקטובר-נובמבר 1963)

תוכן העניינים:

ש. ג. [שלמה גרודזנסקי]: עמודים ראשונים: לחוברת זו  (עמ' 5־6)
סיני אוקו: חזית בערפל (7־10)
גרשם שלום: הרהורים על אפשרות של מיסטיקה יהודית בימינו (עמ' 11־19)
יהודה ניני: [באמש שלשום האירו ...] <שיר> (עמ' 19)
עליזה לבנברג: ילדים בעיירת-פיתוח: בכיתה ובבית (עמ' 20־29)
ניקולא קיארומונטה: היחיד וההמון (עמ' 30־38)
כיימול: דוד שלמה והגברת צוקרמן [סיפור] (עמ' 39־44)
מלאכי בית-אריה: השובע הזה <שיר>  (עמ' 44)
סטנלי מרון: בחיפוש אחרי "האדם האותנטי" (עמ' 45־51)
ט. ריבנר: מדנים ופיוס (מקרא בסיפור של דבורה בארון) (עמ' 52־57)

עיונים:
    מיכאל קונפינו: פטר הגדול: מציאות רוסית ואגדות מערביות (עמ' 58־71)

עדויות
    יני אלוני: כלב-זאב ובדולח (עמ' 72־81)

מכתבים והערות:
    גרשם שלום: עוד הערה לעניין בובר והחסידות (עמ' 82־83)
    יהודה באואר: היחיד וההיסטוריה—כמה השגות (עמ' 83־86)
    דליה רביקוביץ: חכמת נשים וגברים (עמ' 86־88)
    מיכאל אסף: יידיש ועוד... (עמ' 88־89)
    עליזה לבנברג משיבה (עמ' 89)

ספרים:
    מתי מגד: על החשבון והדין <על "בין דין לחשבון" מאת דב סדן> (עמ' 90־94)
    שמעון זנדבנק: הגעגועים אל הפתוח <על "סיפורי מישור" לס. יזהר ועל "לא מעכשיו, לא מכאן" ליהודה עמיחי> (עמ' 94־101)

שוליים:
    עזרא זוסמן: טיול לילי בווארשה (עמ' 102־106)
    י. ברגר: פגישות עם נאזים חיכמת (עמ' 106־109)
    ד.ד. סיטא: בין תנופה לתשישות (עמ' 110־111)

נתקבלו במערכת
 


אמות. שנה ב', חוב' ג' (ט') (כסלו-טבת תשכ"ד, דצמבר-ינואר 1963/4)

תוכן העניינים:

ש. ג. [שלמה גרודזנסקי]: עמודים ראשונים: לחוברת זו  (עמ' 5־6)
שיחות בשדרות: "שתי תרבותיות": משדר ב"קול ישראל" (עמ' 7־11)
נחמן ליסט: ההתבוללות בתקופתנו—דמות חדשה? (עמ' 12־20)
יוסף בר-יוסף: פרידה מאהובה [סיפור] (עמ' 21־32)
אהרן צייטלין: משא צבר <שיר> (עמ' 33־35)
אהרן אנטונובסקי: משאלות וחרדות בישראל (עמ' 36־44)
יוסף שכטר: שאלות ותשובות (עמ' 45־49)
דליה רביקוביץ: אתה בוודאי זוכר <שיר> (עמ' 50)
ע. א. סימון: אז איתם (עמ' 51־54)
נתן רוטנשטרייך: על פילוסופיה ועל התפלספות (עמ' 55־59)
שמואל שורש: מושב-העובדים—מבפנים (עמ' 60־69)

עדויות:
    עמנואל הרוסי: איש עברי בניקולאייב (עמ' 70־81)

מכתבים והערות:
    מנחם הימלפרב: שתי "ישראל": באספקלריה יהודית-אמריקנית (עמ' 82־87)
    נתן רוטנשטרייך: הוויית היחיד והוויית ההיסטוריה כהווייתם (עמ' 87־89)
    יעקב הורביץ: ניכור וביטול חלוקת-העבודה (עמ' 89־92)
    נסים רג'ואן, אליהו אגסי: יידיש ועוד (עמ' 92־94)

ספרים:
    ש.ה. ברגמן: בעיות דתיות באוטוביוגראפיה של ק.ג. יונג (עמ' 95־102)
    שמעון זנדבנק: שירי גלבוע המקובצים: בקריאה ראשונה (עמ' 102־104)

שוליים:
    ש. גר. [שלמה גרודזנסקי]: למקרא שיר של נח שטרן (עמ' 105־108)
    איגנאציו סילונה: טולסטוי באברוצים (עמ' 108־111)
    ס"נ: איגנאציו סילונה ב"שרתון" (עמ' 111־112)

נתקבלו במערכת
 


אמות. שנה ב', חוב' ד' (י') (שבט-אדר תשכ"ד, פברואר-מארס  1964)

תוכן העניינים:

ש. ג. [שלמה גרודזנסקי]: עמודים ראשונים: ערכים אנושיים ומדיניות סוציאלית (עמ' 5־6)
אברהם דורון: עוני בישראל (עמ' 7־13)
לאה גולדברג: על עצמי <שיר> (עמ' 14)
אלכס ויינגרוד: מהגרים (עולים), לוקאליזם ושלטון פוליטי (עמ' 15־22)
עמליה כהנא-כרמון: נעימה ששון כותבת שירים [סיפור] (עמ' 23־32)
אספקטים של השתייכות יהודית בימינו:
    פיליפ רות: כתיבה על-אודות יהודים (עמ' 33־42)
דן פגיס: שלושה שירים (עמ' 43)
שלמה אבינרי: מארכס ושאלת היהודים (עמ' 44־50)
קלוד ויז'ה: שחר באשקלון <שיר. מצרפתית - דוד רוקח> (עמ' 50)
מרים בר: לקראת הפגישה (עמ' 51־60)

עדויות:
    אליהו אגסי: בבבל ובציון (עמ' 61־76)

מכתבים והערות:
    אהרן אנטונובסקי: "שומרי מצוות בהחלט, על פי רוב, באופן חלקי" (עמ' 77־79)
    שלום וורם: "הניכור וחלוקת העבודה" (עמ' 79־82)
    מיכאל אסף: יידיש ועוד... (עמ' 82־83)
    ראובן יפה: חוק מושב-העובדים (עמ' 83־85)

ספרים:
    נתן זך: נופה של משוררת נוף <על "שירי אסתר ראב"> (עמ' 86־91)
    עזרא זוסמן: הזבוב והפילוסוף (עמ' 91־95)
    מתי מגד: דו-שיח עם המוות <על ספרו של אלי וויזל "עיר המזל" בתרגום צבי ארד> (עמ' 95־100)
    סטנלי קאופמן: שלושה סאטיריקנים יהודים אמריקנים (עמ' 100־104)

שוליים:
    נתן זך: ערב עם מר בר לב (עמ' 105־109)
    לייב רוכמאן: הזכרת נשמות : מאריאנה גוטובה ז"ל (עמ' 109־110)
    ד. ד. ס.: יופי, או Achdulieberreichsmusikkammerpräsident  <על המלחין הגרמני ריכארד שטראוס>  (עמ' 110־111)

נתקבלו במערכת
 


אמות. שנה ב', חוב' ה' (י"א) (ניסן-אייר תשכ"ד, אפריל-מאי 1964)

תוכן העניינים:

ש. ג. [שלמה גרודזנסקי]: עמודים ראשונים: לחוברת זו  (עמ' 5־6)
נתן רוטנשטרייך: "ממלא המקום" כמחזה נוצרי (עמ' 7־17)
משה אפרת: מפלגת אל-בעת' - מקורות ועתידות  (עמ' 18־29)
מתי מגד:  שישה שירים: [הידיעה...]; השארת הנפש; השקר האחרון; בשעת הנסיעה; תיקוני טעויות; [ראיתי איש שוחה בלב נהר ...]   (עמ' 30־33)
שאול אֵש:  גרמני בגיטו לודז'   (עמ' 34־46)
אהרן אפלפלד:  הדרך בין דרובנה לדרוביץ (סיפור)  (עמ' 47־51)

עולים, לוקאליזם ושלטון פוליטי בישראל
    שלמה אבינרי: לוקאליזם למעשה - וסכנותיו (עמ' 52־55)
    ש. נ. אייזנשטדט: צינורות המוביליות הסוציאלית (עמ' 55־57)
    יוסף קטן: בראשיתו של תהליך ההשתלבות (עמ' 57־61)
    משה ליסק: לוקאליזם גיאוגראפי, פארטיקולאריזם סקטוראלי ודמוקראטיה חברתית (עמ' 61־64)
    ישראל קולת-קופילוביץ: כמה פנים ללוקאליזם (עמ' 64־67)

עיונים:
    יוסף שכטר:  מותר האדם : פרקי-יסוד במשנתו של א. פורטמאן (עמ' 68־78)

עדויות:
    קלוד ויז'ה:  ילדות בבישווילר (עמ' 79־90)

מכתבים והערות:
    דקלה גולומב: "ערב עם מר בר לב" [תגובה לרשימתו של נתן זך מן הגיליון הקודם] (עמ' 91־92)
    שלמה אבינרי: מארכס והניכור [תגובה למכתבו של שלום וורם מהגיליון הקודם, ובצמוד תשובתו של ש' וורם]   (עמ' 92־93)
    רחל עופר: "כתיבה על-אודות יהודים" [תגובה למאמרו של פיליפ רות בגליון הקודם] (עמ' 93־95)
    נתן זך:  "בבבל ובציון" [תגובה לזכרונותיו של אליהו אגסי בחוברת הקודמת] (עמ' 95)
    דוד  טברדובסקי:  "איש עברי בניקולאיב" [תגובה לזכרונותיו של עמנואל הרוסי בגליון הקודם]  (עמ' 95־96)
    שלמה סינגר: "משא צבר" [על שירו של אהרן צייטלין שנדפס בגל' ט'] (עמ' 96)

ספרים:
    עזרא זוסמן: מן האדם ומעלה [על ספרו של אהרן צייטלין  מן האדם ומעלה]   (עמ' 97־102)
    שמעון זנדבנק:  "רוכבי המרכבה" לפאטריק וייט   (עמ' 102־106)

שוליים:
    ו. קלנר: עלייתן ושקיעתן של אידיאות   (עמ' 107־110)
    ש. גר. [שלמה גרודזנסקי]:    על סיפוריה של עמליה כהנא-כרמון <על-פי הערות במסיבה בעת מתן פרס "אמות" לסיפור הקצר והנובילה>  (עמ' 110־112)


אמות. שנה ב', חוב' ו' (י"ב) (סיון-תמוז תשכ"ד, יוני-יולי 1964)

תוכן העניינים:

ש. ג. [שלמה גרודזנסקי]: עמודים ראשונים: סטאטיסטיקה ודראמה   (עמ' 5־6, 96)
דוד הרדן (הלפרן):  "שתי תרבויות" - בכפיפה אחת (עמ' 7־14)
מארשאל סקלאר:  נישואי-תערובת ויהדות ארצות-הברית (עמ' 15־24)
אדם זרטל:  הנאום (סיפור)  (עמ' 25־28)
ז'אן דניאל: פנים חדשות לנוער הסובייטי (עמ' 29־37)
גבריאל פרייל: שלושה שירים:  דיוקן ידי מול הזמן.  בעשר שורות.  עוגיה ורשתות (עמ' 38)
בנימין אופנהיימר:  על מפעלו של יחזקאל קויפמן (עמ' 39־48)

עיונים:
    יעקב טלמון: הרדר והרוח הגרמנית (עמ' 49־65)

עדויות:
    קלוד ויז'ה:  ילדות בבישווילר (עמ' 66־76)

מכתבים והערות:
    יצחק קנב: עוני ומדיניות סוציאלית בישראל  (עמ' 77־81)
    נתן זך: "ערב עם מר בר לב" (עמ' 81־82)

ספרים:
    נתן זך: על ספרות חשובה ולא-חשובה (עמ' 83־87)
    שמואל שקולניקוב: "על היש המושלם" לפפיטה האזרחי  (עמ' 87־92)
    מוריס נאדו:  סארטר על-אודות עצמו (עמ' 92־96)

שוליים:
    אלכס ליבן: קריאה חדשה <על "ערכים גנוזים" לברל כצנלסון> (עמ' 97־99)
    יוסף בן-עמי (פוגל): 1933־1942: כרוניקה של משפחה אחת (עמ' 99־100)
    חוה יסעור: הנכדה של סבתא ורשבסקי  (עמ' 100־102)
    שלמה גרודזנסקי: אסכולות (1)  (עמ' 102־110)

נתקבלו במערכת


אמות. שנה ג', חוב' א' (י"ג) (אב-אלול תשכ"ד, אוגוסט-ספטמבר 1964)

תוכן העניינים:

ש. ג. [שלמה גרודזנסקי]: עמודים ראשונים: בשולי "הסופר בחברת ההמונים"  (עמ' 5־6)
נתן זך: הסופר בחברת ההמונים  (עמ' 7־34)
אהרון אנטונובסקי: מוצא עדתי וגמולים חברתיים (עמ' 35־39)
דוד רוקח: ארבעה שירים (עמ' 40)
    זכר אהבה
    נניח
    מאז
    נגב

רחל חלפי-תדמון: דומֵם (סיפור)  (עמ' 41־44)
רוסאנה אומברס: שירים. מאיטלקית: לאה גולדברג (עמ' 45־46)
    יהודים גולים
    ושוב פימונטה
    מתוך מחזור השירים "חברים מקשיבים לקולך השמעיני"
        א. ויאמר יהושע.  ב. מזמור לרות. ג. דבורה. ד. שיר אשה בצבא יהושע.

אליעזר ליבנה: אהרן אהרנסון ו"עבודה עברית" (עמ' 47־58)
ש. ה. ברגמן: על הפילוסופיה של מכס ברוד (עמ' 59־61)
עיונים
   
בן-עמי שרפשטיין: היוגה של פאטאנג'אלי והפסיכואנאליזה של פרויד (עמ' 62־69)
עדויות
   
מרים שטיינר: מה נשתנה ...  (עמ' 70־74)
מכתבים והערות
   
אברהם דורון: "עוני בישראל" (עמ' 75־76)
    יוסף אופיר: "שתי תרבויות" (עמ' 77־78)
ספרים
   
י. ברזלי:  טרוצקי <על שלושה כרכים של יצחק דויטשר (באנגלית) על טרוצקי>  (עמ' 79־87)
    ג. קרסל: אהבת האדם ושנאת ישראל <על ספרו של יצחק מאור "שאלת היהודים בתנועה הליברלית והמהפכנית ברוסיה"> (עמ' 87־95)
    שמעון זנדבנק: על שיריו החדשים של דן פגיס <על "שהות מאוחרת" ועל ספרו הקודם "שעון הצל"> (עמ' 95־97)
שוליים
   
מנחם הימלפרב: אשרי האיש ...  (עמ' 98־100)
    יוסף שכטר: אינטלקטואלי באושוויץ (עמ' 100־103)
    ע. מרגלית: בירור דברים  (עמ' 103־105)
    חיים חצורי:  הטקס  (עמ' 106־107)
    ק. שבתאי:  ה"טאבו" (עמ' 107־109)
    ד. ד. סיטא:  מספר מבעותיו של לקוח-אוטובוס ותיק (עמ' 109־110)

נתקבלו במערכת


אמות. שנה ג, חוב' ב (י"ד) (תשרי-חשון תשכ"ה, אוקטובר-נובמבר 1964)

תוכן העניינים:

ש. ג. [שלמה גרודזנסקי]: עמודים ראשונים: קץ האידיאולוגיה והאשליה האנטי-אידיאולוגית  (עמ' 5־6)
נתן רוטנשטרייך: אי-נחת דתית   (עמ' 7־28)
דוד הרדן (הלפרן): פגישות עם צעירים ערביים (עמ' 29־41)
אורי ברנשטיין: שני שירים (עמ' 41)
    מטוסים
    מקרי נותר

דליה רביקוביץ: הטריבונאל של החופש הגדול (סיפור)  (עמ' 42־56)
אברהם דורון: בטחון סוציאלי או אשליית ביטוח   (עמ' 57־66)
אנה אחמאטובה: רקוויאֶם (עברית: עזרא זוסמן) (עמ' 67־73)
הנרי דויד אייקן:  ההתמרדות נגד האידיאולוגיה (עמ' 74־88)
ראובן בן-יוסף: מוקיון <שיר> (עמ' 88)
עדויות
אשר גָרוש: גלות ביאקוטיה (עמ' 89־102)
מכתבים והערות
נתן זך: "הסופר בחברת ההמונים" <כולל תשובת שלמה גרודזנסקי> (עמ' 103־105)
דוד רון: "שתי תרבויות"  (עמ' 105־107)
ספרים
בן הלפרן: יהודי תיאולוגי  <על ספרו ארתור א. כהן The natural and the supernatural Jew> (עמ' 108־112)
שמעון זנדבנק: אותה מלת-נחמה, תחפנס <על ספרה של דליה רביקוביץ "חורף קשה"> (עמ' 112־114)
גרדה לופט: סקירות קצרות
    היסטוריה בעיני עתונאי <על ספרו של ג'רולד פראנק "המעש" על  רצח הלורד מוין במצרים בנובמבר 1944>   (עמ' 114־116)
    קסטלר על "מעשה-היצירה" <על ספרו של ארתור קסטלר Art of creation> (עמ' 116־117)
שוליים
ה. לוריא:  אצילות  (עמ' 118־120)


אמות. שנה ג, חוב' ג (ט"ו) (כסלו-טבת תשכ"ה, דצמבר 1964-ינואר 1965)

תוכן העניינים:

ש. ג. [שלמה גרודזנסקי]: עמודים ראשונים: לחוברת זו  (עמ' 5־6)
שלמה גרודזנסקי: הערות ציוניות   (עמ' 7־11)
גרדה לופט:  ישראל בעידן הטכנולוגי החדש  (עמ' 12־21)
ג'ון אוארבך: איש מאנשי דורוטי (סיפור) (עמ' 22־31)
יעקב כ"ץ: מדעי היהדות ויהדות בחברתנו (עמ' 32־42)
יהושע א. גלבוע: "בולמוס של התבטאות" (עמ' 43־52)
ריינר מאריה רילקה: מתוך "סוניטות לאורפיאוס" (תירגם והקדים: שמעון זנדבנק) (עמ' 53־59)
נתן פיינברג: המשפט ההומאניטארי הבינלאומי (מאה שנה להסכמי-ז'נבה)  (עמ' 60־73)
אבנר טריינין: שלושה שירים (עמ' 74)
    גג בערב
    בוקר
    התקפה
דניאל בל והנרי דויד אייקן: דברים בוויכוח על האידיאולוגיה  (עמ' 75־84)
עמירה הניג: שבחי מתים <שיר> (עמ' 84)
ספרים
לאה גולדברג: א. פושקין באספקלריה של ו. נאבוקוב <על Eugene Onegin by Alexander Pushkin, translated by Vladimir Nabokov (New York, 1964)  (עמ' 85־93)
יוסף הלר: בין היסטוריה לאוטוהיסטוריה  <על "ספר תולדות ההגנה"> (עמ' 93־105)
שוליים
עמנואל בן-גריון (ברדיצ'בסקי): התיישנות  (עמ' 106־107)
ס"נ: קאפיטאליזם אוטופי? (עמ' 107־109)
סיטא, ד. ד.: בין פולקסוואגן לבין מרת קתה גולד (עמ' 109־111)

נתקבלו במערכת
 


אמות. שנה ג, חוב' ד (ט"ז) (שבט-אדר תשכ"ה, פברואר-מארס 1965)

תוכן העניינים:

ש. ג. [שלמה גרודזנסקי]: עמודים ראשונים: ניצול שלא נרגע  (עמ' 5־6)
ג'ורג' סטיינר: מעין ניצול   (עמ' 7־16)
אמונה ירון: עיירה על ראש ההר (סיפור)  (עמ' 17־28)
מנחם בראון: [סמוכה באשישות ...] <שיר>  (עמ' 28)
יוסף טר: עיקרי היהדות בדורנו (עמ' 29־36)
כנען: אנתולוגיה ישראלית
    מ. אביגלי: ירידה ללא אפליה  (עמ' 36)
פאול צלאן: שלושה שירים (עברית: ה. בנימין) (עמ' 37־39)
    פוגה של מוות
    הכדים
    מאוחר ועמוק

דוד כנעני: אחותי כלה (על "הרופא וגרושתו" לש"י עגנון(עמ' 40־53)
אברהם הוס: כבודו של בשר-ודם  (עמ' 54־56)
כנען: אנתולוגיה ישראלית
    רחל אורן: ת. ס. אליוט לעם ולנוער (בהשמטות) (עמ' 56)
עיונים
יעקב טורי: "שאלת היהודים" - תולדותיה של מטבע-לשון  (עמ' 57־73)
מכתבים והערות
יהודה גוטהלף: ערכים, אידיאולוגיה וטכנולוגיה
  (עמ' 74־78)
יהודה סלוצקי: "בין היסטוריה לאוטוהיסטוריה" 
 (עמ' 78־83)
אלחנן גפני: הגורם הפוליטי והכלכלי בביטוח הסוציאלי
(עמ' 84־87)
כנען: אנתולוגיה ישראלית
   
Bonjour, Auschwitz   (עמ' 87)
ספרים
ש. ה. ברגמן: ספר אמריקני על שלמה מימון  <על From critical to speculative idealism : the philosophy of Solomon Maimon by Samuel H. Atlas (The Hague : M. Nijhoff, 1964)  (עמ' 88־93)
יוסף אבן: רומאן "גותי" במושבה ביהודה   <על "אחרי החגים" ליהושע קנז> (עמ' 93־97)
ירוחם טולקס: בר-טוביה <על כתבים נבחרים לבר-טוביה, הוא שרגא-פייבל פרנקל>  (עמ' 97־99)
כנען: אנתולוגיה ישראלית
    דויד בן גוריון: שיטות הבחירה  (עמ' 99)
    רודולף לאנדסברג: ההנדסה המיכאנית, האימפראטיב הקטיגורי ושאלת-היהודים   (עמ' 100)
    הדה בושס: עם הפנים לישראל   (עמ' 100)
    נחמן פרקש: עם הפנים לגולה   (עמ' 100)
שוליים
יוסף בן-עמי (פוגל): "הקורס הקצר"  (עמ' 101־104)
ויליאם אמפסון: סגנונו של המורה (עמ' 104־105)
שלמה גרודזנסקי: אסכולות (II)  (עמ' 105־111)

נתקבלו במערכת
 


אמות. שנה ג, חוב' ה (י"ז) (ניסן-אייר תשכ"ה, אפריל-מאי 1965)

תוכן העניינים:

ש. ג. [שלמה גרודזנסקי]: עמודים ראשונים: לחוברת זו  (עמ' 5־6, 112)
שלמה גרודזנסקי: הערות לא-פוליטיות להכרעה פוליטית   (עמ' 7־10)
ע. א. סימון: הקיבוץ בחברה הישראלית  (עמ' 11־18)
נסים רג'ואן: בחתירה לזהות-עצמית ערבית  (עמ' 19־27)
נחום לוי: רגע של קדושה (סיפור) (עמ' 28־31)
אירווינג קריסטול: כמה דברי-שבח לדוד תום  (עמ' 32־36)
ש. נ. אייזנשטדט:  משברי המודרניזאציה וכשלונותיה (עמ' 37־49)
שלמה צוקר:  ארבעה שירים (עמ' 50)
    שנה
    [כך טוב להואש]
    [בצלילי פעמון]
    שיכור

מני ארז: דיוקן של תלמיד חכם מזקין (עמ' 51)
דב סדן: מאמר ישן ומבוא חדש לו   <עם דברים במסיבה לכבודו של ישורון קשת> (עמ' 52־56)
עדויות
דוד הרדן (הלפרן): משיחים במונטבידיאו  (עמ' 57־70)
מכתבים והערות
גרדה לופט: מציאות ואידיאולוגיה  (עמ' 71־72)
אלכס ליבן: "מה זה? בלגראד?" (עמ' 72־73)
יוסף הלר:  בין היסטוריה לאוטוהיסטוריה  (עמ' 73־75)
א. ח. ר.: מעמדה של הדת במדינת ישראל (עמ' 75־77)
א. יבלונקה: רוח עוקרת ורוח בונה (עמ' 77־78)
ספרים
דקלה גולומב: הגיבור והאנטי-גיבור  <על "החי על המת" לאהרן מגד>  (עמ' 79־83)
שמעון זנדבנק: שני המשכים   <על "עם הלילה הזה" ללאה גולדברג ועל "חגיגת קיץ" לנתן אלתרמן>  (עמ' 83־88)
נתן רוטנשטרייך: על הצדק או על הבסיס המוסרי לחיי חברה  (עמ' 88־94)
שלום יעקב כהן: אינדיבידואליזם ולאומיות באידיאולוגיה האמריקנית   <על ספרו של יהושע אריאלי (באנגלית)>  (עמ' 94־98)
כנען: אנתולוגיה ישראלית (עמ' 99־101)
שוליים
ק. שבתאי: היסטוריה של כתב-יד  (עמ' 102־107)
מנחם קפליוק: מעשה בנהג ובבתו של נכבד (עמ' 108־111)
 


אמות. שנה ג, חוב' ו (י"ח) (סיון-תמוז תשכ"ה, יוני-יולי 1965)

תוכן העניינים:

ש. ג. [שלמה גרודזנסקי]: עמודים ראשונים: לחוברת זו  (עמ' 5־6)
שלמה גרודזנסקי: הבימה, השחקנים והצופים   (עמ' 7־10)
אברהם שפירא: פגישות עם בובר  (עמ' 11־17)
אברהם דורון: על הזכות לסעד  (עמ' 18־26)
ישראל מנור: שלושה שירים  (עמ' 27־28)
    [מכאן עד שקיפות האודם שלשקיעה...]
    [השמש, כעיגול אש לוהב]
    [האור ניגר מבגדיך]
עמליה כהנא-כרמון: התרוששות (סיפור)  (עמ' 29־43)
מארשאל סקלאר: ההתבוללות והסוציולוגים  (עמ' 44־48)
שושנה פילוס: שני שירים (עמ' 49־50)
    בחושך
   
תוכל לאבד אותי בכל מקום
מיכאל אסף: האינטליגנציה הערבית בישראל (עמ' 51־59)
עיונים
ש. ה. ברגמן: שלמה מימון וההתחלות של פאראפסיכולוגיה מדעית <הרצאה בכנס הפאראפסיכולוגי בניס, יוני 1965> (עמ' 60־67)
עדויות
זאב לקויר: בעיר-מולדתי (עמ' 68־79)
מכתבים והערות
אהרן מגד: גיבורים ו"מודלים" <תגובה למאמרה של דקלה גולומב מחוב' י"ז> (עמ' 80־82)
ראובן בן-יוסף:  "מעין ניצול"   (עמ' 82־83)
י. פאמיליר: "היסטוריה של כתב-יד" (עמ' 83)
ספרים
עדה צמח: נוסח אחר <עוד על "המת על החי" לאהרן מגד> (עמ' 84־87)
אורי רפ: בין עובדות לבעיות <על "פרקי קריית שמונה" לעליזה לבנברג>  (עמ' 88־92)
שמעון זנדבנק: "העולם השקספירי" (עמ' 92־99)

כנען: אנתולוגיה ישראלית
(עמ' 100־102)

שוליים
אליהו אגסי: ספן אלמוני  (עמ' 103־105)
אלכס ליבן: שנה בקיבוץ (עמ' 105־107)
ד. ד. סיטא: קורס קצר בתולדות ישראל, ובמיוחד מבחינת התחבורה (עמ' 107־110)

נתקבלו במערכת


אמות. שנה ד, חוב' א (י"ט) (אב-אלול תשכ"ה, אוגוסט-ספטמבר 1965)

תוכן העניינים:

ש. ג. [שלמה גרודזנסקי]: עמודים ראשונים: לחוברת זו  (עמ' 5־6, 111־112)
שלמה גרודזנסקי: הערות שאינן יפות לעונת הבחירות   (עמ' 7־10)
הרולד ר. אייזאקס: דיוקנו של מהפכן  (עמ' 11־17)
דן צלקה: השלג שעולה, העננים שיורדים (סיפור)  (עמ' 18־25)
יהושע עמיר: בובר כפרשן המקרא  (עמ' 26־29)
אנדד אלדן: ארבעה שירים (עמ' 30)
שאול אלינסקי: וידויו של ראדיקאל מקצועי (עמ' 31־42)
קרי פאן-בריחן (Carry van Bruggen): מתוך "הבית הקטן שליד התעלה" <מהולנדית: שפרה פינקהוף ; הקדמה מאת יוסף מלקמן>  (עמ' 43־53)
מלאכי בית-אריה: שני שירים (עמ' 54־55)
    שטח הפקר
    לאטם, לאטד, נשים בחנויות הלחם

בן-עמי שרפשטיין: היסטוריציזם והאפשרות של היסטוריה אוניברסאלית (עמ' 56־65)
עניינים
שמעון בלס: הערות לוויכוח ישן-חדש (עמ' 66־70)
עיונים
שלמה אבינרי: יסודות תורת המהפכה של מארכס  (עמ' 71־77)
גנזך
משה שרת: תומאס הארדי (עמ' 78־80)
ספרים
שמואל שקולניקוב: האסתטיקה של פפיטה האזרחי <על ספרה של פפיטה האזרחי הפעילות המתבוננת : עיונים באסתיטיקה>   (עמ' 81־92)
אהוד בן-עזר: אליקום ומספרו <על חיי אליקום לבנימין תמוז>  (עמ' 92־95)
אורי רפ: תכנית לתיקון החברה <על ספרו של אנדרה גורץ סוציאליזם וחברת השפע בתרגומו של אליהו פורת>   (עמ' 95־102)
יהודה באואר: בעיני ידיד ביקורתי <על Crossroads to Israel / by Christopher Sykes>    (עמ' 102־104)

כנען: אנתולוגיה ישראלית (עמ' 105־106)

שוליים
מתי מגד: דיני נפשות (עמ' 107־109)
סיני אוקו: ד"ר מומרץ (עמ' 109־110)
 


אמות. שנה ד, חוב' ב (כ') (תשרי-חשון תשכ"ו, אוקטובר-נובמבר 1965)

תוכן העניינים:

ש. ג. [שלמה גרודזנסקי]: עמודים ראשונים: לחוברת זו  (עמ' 5־6)
שלמה אבינרי: סופה של תקופה   (עמ' 7־17)
גרשם שלום: ואלטר בנימין  (עמ' 18־32)
נסים רג'ואן: האינטליגנציה הערבית ו"הפלישה הרוחנית המערבית"   (עמ' 33־39)
אורה באומגרטן: אלסינור <שני שירים> (עמ' 40)
    א. המלט
    ב. קלאודיוס

צפרירה פינסקר-גר: שני שירים (עמ' 41)
    [אמי משוטטת בחוץ בחשכה]
    בבית בחצות

זאב לקויר: ביקור בפראג  (עמ' 42־52)
יעל מדיני:  בר-מצווה (סיפור) (עמ' 53־60)
מ. ז. ולפובסקיבצלו של א. נ. גנסין (עמ' 61־64)
גבריאלה: תשליך <שיר> (עמ' 65)
בעקבות "ויכוח ישן-חדש"
    א. אליהו אגסי: נושא הראוי לדו-שיח  (עמ' 66־69)
    ב. אהוד בן-עזר:  ספרדים, אשכנזים ו"התמערבות" (עמ' 69־74)
    ג. מיכאל אסף: זה לא יוביל אל המטרה (עמ' 74־77)
    ד. אוריאל סימון: בין פרובינציאליות והתנשאות (עמ' 77־78)
עיונים
מאיר וייס: תהלים צ'  (עמ' 79־90)
ספרים
ו. קלנר: שיחה שלא תמה <על ספרו של מרטין בובר פגישות: זכרונות, ספרו של Carl J. Burckhardt Begegnungen ועל ספרו של זרבבל גלעד  שיחה שלא תמה> (עמ' 91־94)
מאיר בראלי: יומן קרבות אנושי <על יומן מערכת סיני מאת משה דיין>   (עמ' 94־97)
ארנסט פאול:  מין במשטר הסוציאליסטי <על נישואין ומשפחה בברית-המועצות מאת א.ג. חארצ'ב Брак и семья в СССР : опыт социологического исследования / А.Г. Харчев>  (עמ' 97־102)
שוליים
י. סלעי: בשבילי קדומים   (עמ' 103־107)
אלכס ליבן: ש. פ. משלומי (עמ' 107־110)

נתקבלו במערכת
 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף