תעודה : קובץ מחקרים של ביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג

Te'uda : The Chaim Rosenberg School of Jewish Studies research series


תעודה : קובץ מחקרים של ביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג. -- תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תש"ם 1980-

א. חקרי גניזת קהיר / בעריכת מרדכי עקיבא פרידמן (תש"ם 1980)
ב. עיונים במקרא : ספר זכרון ליהושע מאיר גרינץ / העורך בנימין אופנהיימר (תשמ"ב 1982)
ג. מחקרים בספרות התלמוד, בלשון חז"ל ובפרשנות המקרא / בעריכת מרדכי עקיבא פרידמן, אברהם טל, גרשון ברין (תשמ"ג 1983)
ד. מחקרים במדעי היהדות / בעריכת מרדכי עקיבא פרידמן, משה גיל (תשמ"ו 1986)
ה. מחקרים בספרות עברית : ספר זכרון לאורי שהם / בעריכת ראובן צור, עוזי שביט (תשמ"ו 1986)
ו. מחקרים בעברית ובערבית : ספר זיכרון לדב עירון / בעריכת אהרן דותן (תשמ"ח 1988)
ז.  מחקרים במדעי היהדות / עורך - מרדכי עקיבא פרידמן (תשנ"א 1991)
ח. מחקרים ביצירתו של אברהם אבן עזרא / עורך - ישראל לוין (תשנ"ב 1992)
ט. מחקרים בלשון העברית : ספר זכרון לאליעזר רובינשטיין / בעריכת אהרן דותן, אברהם טל (תשנ"ה 1995)
י.  מחקרים במדעי היהדות / עורך - מרדכי עקיבא פרידמן (תשנ"ו 1996)
יא. מחקרים במדרשי האגדה : ספר זיכרון  לצבי מאיר רבינוביץ / בעריכת מ"ב לרנר, מ"ע פרידמן (תשנ"ו 1996)
יב. התפוצה היהודית בתקופה ההלניסטית-רומית : קובץ מחקרים / עורכים - אהרן אופנהיימר, בנימין איזק (תשנ"ז 1996)
יג. אישות ומשפחה בהלכה ובמחשבת ישראל / בעריכת מרדכי עקיבא פרידמן (תשנ"ז 1997)
יד. מפגשים בתרבות הערבית־היהודית של ימי הביניים : דברי הוועידה הרביעית של החברה לחקר התרבות הערבית־היהודית של ימי הביניים / בעריכת יהושע בלאו, ח' בן-שמאי, מרדכי עקיבא פרידמן, י' קרמר  (תשנ"ח 1998)
טו. חקר הגניזה לאחר מאה שנה / בעריכת מרדכי עקיבא פרידמן (תשנ"ט 1999)
טז-יז. מחקרים במדעי היהדות /  עורך – יאיר הופמן (תשס"א 2001)
יח.  מדברים עברית :  לחקר הלשון המדוברת והשונות הלשונית בישראל /  עורך – שלמה יזרעאל בסיועה של מרגלית מנדלסון. (תשס"ג 2002)
יט.  מחקרים בספרות העברית בימי הביניים ובתקופת הרנסנס :  מוגשים לפרופ׳ יונה דוד /  עורכים – טובה רוזן, אבנר הולצמן (תשס"ג 2002)
כ. היסטוריוסופיה ומדעי היהדות /  עורכים מיכאל פ. מאך, יורם יעקבסון (תשס"ה 2005)
כא-כב.  חידושי זוהר : מחקרים חדשים בספרות הזוהר /  עורכת  – רונית מרוז (תשס"ז 2007)
כג.  קנון וכתבי קודש / עורך – יעקב שביט (תשס"ט 2009)
כד. פנים וכיוונים במדעי היהדות. (תשע"ב 2011)
כה. בארץ ובתפוצות בימי בית שני ובתקופת המשנה : ספר זיכרון לאריה כשר / עורך יובל שחר בשיתוף עם אהרן אופנהיימר, רז מוסטיגמן (תשע"ב 2012)
כו. מיתוס, ריטואל ומיסטיקה : מחקרים לכבוד פרופ' איתמר גרינולד. (תשע"ד 2014)
כז. חוקרים עברית מדוברת. (תשע"ו 2016)
כח. אסיף ליסיף : מחקרים בפולקלור ובמדעי היהדות לכבוד פרופסור עלי יסיף / עורכים טובה רוזן, נילי אריה-ספיר, צפי זבה-אלרן, דודו רוטמן (תשע"ז 2017)
כט. יד משה : מחקרים בתולדות היהודים בארצות האסלאם מוקדשים לזכרו של משה גיל / עורכים יורם ארדר, אלינער ברקת, מאירה פוליאק (תשע"ח 2018)


מחקרים בספרות התלמוד, בלשון חז"ל ובפרשנות המקרא  / בעריכת מרדכי עקיבא פרידמן, אברהם טל, גרשון ברין. -- תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב : מפעלים אוניברסיטאיים, תשמ"ג 1983.
268, xviii עמ'. -- (תעודה : קובץ מחקרים של ביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג ; כרך ג)

תוכן העניינים:

 • אברהם גולדברג: דבי ר' עקיבא ודבי ר' ישמעאל בספרי דברים פיס' א-נד   (עמ' 9־16)
 • ידידיה דינרי: חילול הקודש ע"י נידה ותקנת עזרא  (עמ' 17־37)
 • נח עמינח: לדרכי השתלשלות לשונות אמוראיים בבבלי (עמ'  39־56)
 • משה עסיס: לנוסח הרא"ף במסכת שקלים (נוסח הפנים של מהדו"ק) (עמ' 57־70)
 • מרדכי עקיבא פרידמן: משו"ת רב האיי גאון – קטעים חדשים מן הגניזה (עמ' 71־82)
 • צבי מאיר רבינוביץ: לצורתו הקדומה של מדרש שיר השירים רבה (לפי קטעי הגניזה) (עמ' 83־90)
 • יעקב ש. שפיגל: לשונות פירוש והוספות מאוחרות בתלמוד הבבלי (עמ' 91־112)
 • דניאל בויארין: ללקסיקון התלמודי II (עמ' 113־119)
 • זאב בן-חיים: קטע מן "מימר מרקה" בנוסח לא ידוע (עמ' 121־138)
 • משה בר-אשר: עיונים ראשונים בלשון חכמים המשתקפת בכתב-יד רומי 32 לספרי במדבר (עמ' 139־165)
 • אברהם טל: מתרומתה של הארמית השומרונית להבנת העברית של הפייטנים הקדמונים (עמ' 167־179)
 • הדסה שי: קטע של מילון-תזאורוס עברי-ערבי ללשון המשנה מן המאה ה-14 (או ה-15) שמחברו אנונימי (עמ' 181־213)
 • גרשון ברין: קווים לפירוש התורה של ר' יהודה החסיד (עמ' 215־226)
 • יעקב ליכט: לדרכו של הרמב"ן (עמ' 227־233)
 • ישעיהו מאורי: על יחסו של תרגום התורה המיוחס ליונתן בן עוזיאל למקורות ההלכה (עמ' 235־250)
 • פינחס קרני: דימויים מרכזיים בתאוריה האליגוריסטית של פילון (עמ' 251־259)
 • יוספה רחמן: עיבוד מדרשים בפירושו של רש"י לתורה (עמ' 261־268)
 • תקצירים באנגלית

מחקרים במדעי היהדות  / בעריכת מרדכי עקיבא פרידמן, משה גיל. -- תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב : מפעלים אוניברסיטאיים, תשמ"ו 1986.
275, xxv עמ'. -- (תעודה : קובץ מחקרים של ביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג ; כרך ד)

תוכן העניינים:

 • אהרן דותן:  'דרך נשים' – לבירורו של ביטוי  (עמ' 9־12)
 • יאיר הופמן: לשונו של המקור הכהני ושאלת זמן חיבורו  (עמ' 13־22)
 • יאירה אמית:  נזירות עולם – גלגולו של מוטיב (עמ' 23־36)
 • גרשון ברין: עיונים בלשונות לציון הזמן במקרא (עמ' 37־54)
 • אליעזר רובינשטיין: עיונים סמנטיים בפועל תיאורי בלשון המקרא : קוים לעיון לשוני בטקסט (עמ' 55־64)
 • איתמר גרינולד: הפולמוס בעניין תרגום התורה ליוונית  (עמ' 65־78)
 • מרדכי עקיבא פרידמן: עיונים במדרשו של ר' מאיר (עמ' 79־92)
 • מירון ביאליק לרנר: לחקר הכינויים והתארים א. אבא  (עמ' 93־113)
 • דניאל בויארין: ללקסיקון התלמודי III   (עמ' 115־127)
 • משה עסיס: לפירוש המיוחס לתלמיד הרשב"ש למסכת שקלים  (עמ' 129־136)
 • יהושע בלאו: המסמנות התנועות בניקוד הטברני הבדלים כמותיים?  (עמ' 137־141)
 • מנחם בנית: הלעזים בפירוש-רש"י ובספרי-הפתרונות  (עמ' 143־168)
 • דן בקר: קטע גניזה מתוך 'ספר ההכרעה' ליהודה אבן בלעם (עמ' 169־184)
 • יואל קרמר: נאמוס ושריעה במשנת הרמב"ם  (עמ' 185־202)
 • מיכל אורון: מושגי יסוד בקבלה והתהוותם : עיונים במשנתו של טודרוס אבולעפיה  (עמ' 203־216)
 • מאשה יצחקי: 'מלך שהיה לו פרדס ...' – גלגולו של מדרש בתוכחה הספרדית (עמ' 217־230)
 • אליעזר גוטוירט: מגמות למרכוז בהנהגה העצמית היהודית בקסטיליה במאה הט"ו (עמ' 231־246)
 • מיכאל מ' לסקר: מוסלמים ויהודים במארוקו : השווה והשונה בהשפעת החינוך והתרבות הצרפתיים במארוקו הצרפתית 1912־1956 (עמ' 247־260)
 • זיוה שמיר: השיבה המאוחרת : עיון בשירו של ח"נ ביאליק 'בתשובתי'  (עמ' 261־275)

 • English Summaries (pp. I-XXV)

מחקרים בספרות עברית : ספר זכרון לאורי שהם / בעריכת ראובן צור, עוזי שביט ; עורכת משנה - רות לביא. -- תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב : מפעלים אוניברסיטאיים, תשמ"ו 1986.
326, xxv עמ'. -- (תעודה : קובץ מחקרים של ביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג ; כרך ה)

    קובץ זה מוקדש לזכרו של חברנו ד"ר אורי שהם ז"ל, ממורי החוג לספרות עברית באוניברסיטת תל-אביב, שנפטר לפני כשנתיים לאחר מחלה קשה, והוא בן 54 שנים בלבד. אורי שהם היה מיוזמי קובץ זה, ונטל חלק פעיל בשלבים המוקדמים של עריכתו והתקנתו המדעית. פטירתו קטעה את הכנת הספר, ומנתחדשה הפך הקובץ לספר זכרון.
    בקובץ קשת רחבה של מאמרים בחקר הספרות העברית, המקיפה את התקופות, הזרמים, הסוגים והתחומים שבמרכז עניינם של חוקרים ותיקים וצעירים. הקובץ כולל מאמרים בחקר ספרות ימי-הביניים, תקופת ההשכלה והספרות העברית החדשה; ובצד עיסוק ביוצרים המרכזיים, שמעמדם בתולדות הספרות העברית אינו מוטל בספק, כלול גם דיון ביצירה החדשה שטרם נכנסה ל"קאנון". בצד דיונים פאנוראמיים על חטיבות ספרות רחבות, יש בקובץ גם דיונים המתמקדים ביצירה הספציפית, מנקודת מוצא תיאורטית או טקסטואלית. הגיוון מבקש לשקף את ריבוי הפנים ורוחב היריעה של חקר הספרות העברית כיום, ואת האסכולות השונות בביקורת ובמחקר. במגוון הרחב של המאמרים הבאים בקובץ יש לא מעט מרוחו של אורי, שלא צמצם עצמו לתחום ספציפי צר, ושנושאי התעניינותו היו תמיד רבים ומגוונים. יהי ספר זה בבחינת ציון לדמותו. ... (פתח-דבר. ניסן תשמ"ו)

תוכן העניינים:

 • טובה רוזן-מוקד:  'חושן ירקרק' - עיון בתיאור טבע של אבן גבירול  (עמ' 9־28)
 • מאשה יצחקי:  'הציקתני תשוקתי' ליהודה הלוי - עיצוב שירי לחווית הקונוֶורסיה (עמ' 29־37)
 • יאיר מזור:  סיפורת ההשכלה: פנים אחרות - פרקים בפואטיקת המבנה של הסיפורת העברית הריאליסטית בתקופת ההשכלה <כולל דיון ביצירותיהם של פרץ סמולנסקין, אברהם מאפו  וא"ב גוטלובר> (עמ' 39־65)
 • שמואל ורסס:  זמן ומרחב ברומאן 'עיט צבוע' של מאפו (עמ' 67־84)
 • בן-עמי פיינגולד:  הספר והספרות כנושא בסיפורת המשכילית (עמ' 85־100)
 • אורי שהם: הגולם האלגורי - האדם כנברא בצלם וכבורא צלם (על סיפורו של דוד פרישמן  'הגולם')  (עמ' 101־115)
 • שלמה הראל:  עיון מחודש בשירי 'העוגב' של י"ל פרץ (עמ' 117־141)
 • מנוחה גלבוע: 'מכתב' שכוח של דוד פרישמן (עמ' 143־147)
 • זיוה שמיר: הטיפוס העממי (Volkstyp) כדובר במונולוגים הדראמאטיים וב'שירי העם' של ביאליק (עמ' 149־164)
 • עוזי שביט: השיר הפרוע: קווים לסיגנונה ולאקלימה הספרותי של השירה הארץ-ישראלית בשנות העשרים (עמ' 165־183)
 • צלה אברמוביץ: על תופעה מרכזית בדינאמיקה של רצף הטקסט ב'שמחת עניים' לנתן אלתרמן (עמ' 185־208)
 • אבנר הולצמן: 'יום תחית אי-אז ובריאת-יש-מתוהו' - עיון ב'שירת ארץ העברים' לאהרן אמיר (עמ' 209־233)
 • ראובן צור: סיפור של עגנון כסיפור - עיון ב'עידו ועינם' (עמ' 235־272)
 • דן לאור: ניתוח 'סדר קבלת שבת' כמפתח להבנת הספר  עיר ומלואה לש"י עגנון (עמ' 273־291)
 • זיוה בן-פורת: צבר ושמו צ'ארלי - על מיתוס כשפה, מציאות מיתית ומחזה מיתולוגי <על מחזהו של דני הורוביץ 'צ'רלי קאצ'רלי'> (עמ' 293־324)

 • רשימת מאמריו של ד"ר אורי שהם ז"ל (עמ' 325־326)

מחקרים במדעי היהדות  / בעריכת מרדכי עקיבא פרידמן ; חברי מערכת – משה גיל, יאיר הופמן. -- תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב : מפעלים אוניברסיטאיים, תשנ"א 1991.
449, xxiv עמ'. -- (תעודה : קובץ מחקרים של ביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג ; כרך ז)

תוכן העניינים:

 • פרנק פולק:  הנוסחאות האפיות בסיפורי המקרא ושורשי הסיפורת העברית הקדומה  (עמ' 9־53)
 • יאירה אמית:  התרחשות נשנית – עקרון פואטי בעיצוב סיפור יוסף (עמ' 55־66)
 • אהרן דותן: 'כַּתְּאֵנִים הַשֹּׁעָרִים' (עמ' 67־73)
 • פנינה טרומר: המקור הנטוי 'לאמר' : עיון תחבירי, סמנטי ופרגמטי בלשון המקרא (עמ' 75־93)
 • מאיר בר-אילן: מפני מה שנו התנאים את גבולותיה של ארץ-ישראל? (עמ' 95־110)
 • צבי אריה שטיינפלד: עשינו עצמנו כעורכי הדיינין   (עמ' 111־132)
 • משה עסיס: 'לית דא פשיטא על שיטת רבי ...'  (עמ' 133־147)
 • דניאל שפרבר: מחקרים במלים וגרסאותיהן  (עמ' 149־153)
 • אברהם טל: אטלין   (עמ' 155־159)
 • מרדכי עקיבא פרידמן: 'כיר יד' וחתימת הלוחות השניים בתוספתא ובמדרש  (עמ' 161־189)
 • רבקה ירקוני: כתב-יד בן בויאעא לתורה : עדות על המסורת הטברנית לפני שנתייצבה   (עמ' 191־200)
 • עזרא פליישר: שירה עברית בנוסח המקרא בימי הביניים (עמ' 201־249)
 • דן בקר: שיטת הסימנים של 'דרכי הפועל העברי' לפי המדקדקים הקראיים אבו אלפרג' הארון ובעל 'מאור העין'  (עמ' 250־279)
 • משה גיל: ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה (634־1099) : מילואים, הערות, תיקונים   (עמ' 281־345)
 • אברהם דוד: עוד לתולדותיו של ר' משה קאשטרו – מחכמי ירושלים במאה הט"ז לאור מסמך מן הגניזה   (עמ' 347־351)
 • יורם יעקבסון: אהבת אלוהים בתורתו של ר' שניאור זלמן מלאדי (עמ' 353־414)
 • צבי קרגילה: 'פשר' משנת תרכ"ב על חלוקת כספי קהילות מערב-אירופה  (עמ' 415־428)
 • בן-עמי פיינגולד: מחזאי ההשכלה והמקרא  (עמ' 429־449)
 • English Summaries (pp. I-XXIV)

מחקרים בלשון העברית : ספר זיכרון לאליעזר רובינשטיין / בעריכת אהרן דותן, אברהם טל. -- תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב הקתדרה לתולדות הלשון העברית ע"ש יעקב ושושנה שריבר : הוצאת רמות, תשנ"ה 1995.
טו, 308  עמ'. -- (תעודה : קובץ מחקרים של ביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג ; כרך ט)

תוכן העניינים:

 • אליעזר רובינשטיין ז"ל (עמ' ט-יב)
 • פרסומי אליעזר רובינשטיין (עמ' יג-טו)
 • יהושע בלאו: השמטת י' סופית, נשילת התנועות הסופיות ומבנה ההברות המקראי  (עמ' 1־6)
 • גרשון ברין: הלשונות 'לפנים' 'בראשונה' ודומיהם לתיאור ימי העבר במקרא (עמ' 7־17)
 • משה אזר: 'כיצד' לפרש או להגביל? (עמ' 19־32)
 • נפתלי שטרן: המרכיב 'יש' בלשון המשנה (עמ' 33־48)
 • שמעון שרביט: המספר המונה בלשון חכמים – התרופפות ההתאם במין (עמ' 49־63)
 • מרדכי עקיבא פרידמן: אישור ל'כיר' הקב"ה שבלוחות הברית בפסקה חדשה במכילתא (עמ' 65־73)
 • גד בן-עמי צרפתי: הכתובות של המטבעות העבריים מימי הבית השני – הערות לשוניות (עמ' 75־87)
 • אלישע קמרון: אשרי איש נמצא תמים (עמ' 89־92)
 • אברהם טל: לתצורת שמות העצם בארמית השומרונים: המשקל קטול (עמ' 93־105)
 • משה פלורנטין: הבחנות בין משמעויות שונות וסימונן באמצעים פונולוגיים בעברית השומרונים (עמ' 107־116)
 • אהרן דותן: בלשנות ובלשנות משווה בימי הביניים – עיון בסוגיה ממשנתו של יהודה חיוג' (עמ' 117־130)
 • נאסר בסל: 'כתאב אלנתף' והשלמת תורת הדקדוק של יהודה חיוג' (עמ' 131־142)
 • דן בקר: למקורותיו הערביים של ר' יונה אבן ג'נאח (עמ' 143־168)
 • רבקה ירקוני: עדויות ישירות ועקיפות על מבטאיה של העברית ב'עין הקורא' ליקותיאל הכהן (עמ' 169־181)
 • שלמה מורג: המגבש המשולב של העברית: בחינות של צורה ושל משמעות (עמ' 183־208)
 • אסתר בורוכובסקי: שקיפות ועמימות במבנה תחבירי של פעלים מגלמים – גורמים מורפולוגיים, סמנטיים ופרגמטיים (עמ'  209־222)
 • פנינה טרומר: 'האספה בשעה שמונה' – מימוש פרופוזיציה טמפוראלית (עמ' 223־234)
 • אורה עמבר: קשה לפלוני לפעול: ממודאליות למצב רגשי (עמ' 235־245)
 • יצחק צדקה: הפועל הרוכב החד-מושאי בלשון ימינו – מיון הפעלים המודליים, האספקטואליים והאדוורביאליים (עמ' 247־271)
 • מנחם צבי קדרי: 'מה ראה' + משלים בלשונו של ש"י עגנון (עמ' 273־285)
 • מאיה פרוכטמן: דרכי שלילה והבעות מודאליות בשירתו של נתן זך (עמ' 287־295)
 • אורה (רודריג) שורצולד וציפורה (שחורי) רובין: משפטים חסרים בסיפורת ובמחזה (עמ' 297־308)

מחקרים במדעי היהדות / עורך יאיר הופמן ; מערכת 'תעודה' - יורם ארדר, אבנר הולצמן, שרה קליין-ברסלבי. -- תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב, תשס"א 2001.
722, xlv  עמ'. -- (תעודה : קובץ מחקרים של ביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג ; כרך טז-יז)

    בכרך כפול זה של "תעודה" כונסו מחקרים בתחומים השונים של מדעי היהדות: מקרא ופרשנותו, תלמוד, הלכה, מדרש, היסטוריה של עם ישראל, הלשון העברית, הספרות העברית ומחשבת ישראל. תוכן המאמרים בכרך ודרך עריכתו הולמים את התפיסה העומדת בבסיס קיומו של בית הספר למדעי היהדות: רב התחומיות של המחקרים מבטאת את לכידותם המהותית של מדעי היהדות למקצועותיהם, בעוד שמיון המאמרים על פי תחומי המחקר מבטא את ההכרה באופי המיוחד של כל מקצוע ומקצוע. השילוב של קפדנות דיסציפלינרית עם ראייה מקפת וכוללת הוא שמעמיד את מדעי היהדות על ייחודם בתוך המסגרות הרחבות יותר של מדעי הרוח, החברה והתרבות.
    המחקרים בקובץ משקפים תקופת זמן של למעלה משלשת אלפים וחמש מאות שנים, למן המאה השבע עשרה לפני הספירה, בטרם היות ישראל לעם, דרך תקופת המקרא, ימי הבית השני, תקופת התלמוד, ימי הביניים והזמן החדש, עד ימינו אלה. הם אף ראי לרב-גוניות של התרבות היהודית במפגשה עם זרמי מחשבה ותרבות אחרים שצמחו לידה, ממנה ובתוכה – ספרות אוגרית, הנצרות הקדומה, הקראים, השומרונים. הקובץ שלפנינו נותן אף ביטוי לגווניה השונים של העברית לתקופותיה – העברית המקראית, העברית של חז"ל והעברית בת זמננו, וכן לחלק מן הלשונות הרבות שהעולם היהודי בא עמהן במגע לאורך הדורות – ארנית, יוונית, לטינית וערבית.
    כותבי המאמרים הם חוקרים וותיקים וצעירים, ביניהם מורים ותלמידיהם, בחינת דור לדור יביע אומר. להם מגיעה תודה ראשונה על תרומתם מפרי מחקריהם ...

תוכן העניינים:

 • הקדמה

 • מקרא
 • אליעזר (אד) גרינשטיין: עלילת כרת מאוגרית בראי ספרות החכמה (עמ' 1־13)
 • אהרן מונדיישן: לשאלת היחס שבין פירושיהם של ראב"ע ורשב"ם לתורה : בחינה מחודשת (עמ' 15־46)
 • פרנק פולק: לשון המספר והדו-שיח בסיפורי המקרא : ניסיון לאפיון סגנוני (עמ' 47־102)

 • תלמוד, הלכה ומדרש
 • נחם אילן: "האיש אשר זה הספר בידו, לספר אחר לא יצטרך" : עיון בספר "מצוות זמניות" לר' ישראל ישראלי מטולדו (עמ' 105־121)
 • אורי ארליך: פרק נוסף בבחינת בית היוצר של המדרש והאגדה (עמ' 123־135)
 • יצחק גרינפלד: ברכת הכוהן בנוסח אבא צברה (עמ' 137־153)
 • דוד הנשקה: חמץ של אחרים : פרק בתולדות ההלכה (עמ' 155־202)
 • שמחה עמנואל: חיבוריו ההלכתיים של ר' אלעזר מוורמייזא (עמ' 203־254)
 • אורי צור: על המבנה המשולש בסוגיות הבבלי (עמ' 255־273)

 • היסטוריה של עם ישראל
 • יהושע אפרון: ראשית הנצרות ואפוקליפטיקה: שרטוטי הסוגיות, התזות העיקריות והמתודולוגיה  (עמ' 277־313)
 • יורם ארדר: "מזבח הברית" בהר סיני (שמות כד, ד-ה) בפרשנות הקראית הקדומה (עמ' 315־357)
 • אלינער ברקת: ופתח תפתח את-ידך לאחיך לעניך ולאבינך : מכתבי בקשה לעזרה מן הגניזה (עמ' 359־389)
 • עדנה ישראלי:  “Ego Salathiel Qui et Ezras” (עמ' 391־420)
 • רבקה ניר: הסקרמנטים הנוצריים ב"אפוקליפסה הסורית של ברוך"  (עמ' 421־473)

 • הלשון העברית
 • עלי ותד: מיהו מחבר "המליץ" – המילון העברי (שומרוני)-ערבי? (עמ' 477־490)
 • חיים א' כהן: שמות בתחילית ת' בלשון התנאים: המשקלים תפעלת, תפעלת, תפולה  (עמ' 491־509)
 • חוה רפן:  'מבצע הפעולה', 'מעורר המצב' ו'האמצעי' המתממשים באמצעות צירופי היחס על-ידי+צ"ש, מן+צ"ש, ב+צ"ש (עמ' 509־526)

 • ספרות ומחשבת ישראל
 • מנחם בן-שלום:   כל הגלות באה מבשר כשר (עמ' 529־566)
 • רונית מרוז: מרכבת יחזקאל – פירוש זוהרי בלתי ידוע  (עמ' 567־616)
 • בעז ערפלי: מ"בית נתיבות" ל"תחנת שדות": עיון השוואתי בשלושה שירים של אברהם שלונסקי ובשיר משולש של נתן אלתרמן (עמ' 617־653)
 • זיוה שמיר: "בואה, לילה" – בין הקוורטו השיקספירי לגווילי הספר העברי : חידוש ותמורה בשירו של ביאליק "לפני ארון הספרים" (עמ' 655־696)
 • אברהם שפירא: מערכות כוליות במחשבה היהודית במאה העשרים: בובר וגורדון – בין הקבלה ודמיון למושפעות (עמ' 697־722)

 • תקצירים באנגלית

בארץ ובתפוצות בימי בית שני ובתקופת המשנה : ספר זיכרון לאריה כשר / עורך יובל שחר בשיתוף עם אהרן אופנהיימר, רז מוסטיגמן. – תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב, תשע"ב 2012.
489, LXIII  עמ'. -- (תעודה : קובץ מחקרים של ביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג ; כרך כ"ה)

תוכן העניינים:

 • דבר העורך (עמ' 11־18)
 • יובל שחר ורבקה ניר: תרומת אריה כשר לחקר ארץ ישראל והתפוצות בימי הבית השני (עמ' 19־24)
 • רז מוסטיגמן: פרסומי אריה כשר <רשימה ביבליוגרפית>  (עמ' 25־33)
 • יאיר הופמן: "Περί Των Δέκα Λόγων Οι Κεφαλαία Νομών Εισιν" : על מעמדן של עשרת הדיברות במקרא (עמ' 35־54)
 • סילבי הוניגמן: תיאור יהודה באיגרת אריסטיאס, פס' 83־106 (עמ' 55־74)
 • מרים בן זאב: המדינה החשמונאית – בין מסורת אבות לבין הלניזם (עמ' 75־93)
 • רז מוסטיגמן: תוספת לרשימת המקורות היהודיים על הורדוס? אילן היוחסין של יוספוס (עמ' 95־110)
 • גדעון פוקס: יוספוס והנבטים (עמ' 111־123)
 • דניאל שוורץ: מקורות וקומפוזיציה אצל יוספוס – פרשת הגלילים והשומרונים בימי קומאנוס (עמ' 125־146)
 • אוריאל רפפורט: המרד הגדול – להבנתו לאור המקורות ההיסטוריים (עמ' 147־171)
 • מנחם מור: הגורמים המידיים למרד בר כוכבא : בחינה מחודשת (עמ' 173־195)
 • בן ציון רוזנפלד: יחס חכמי ההלכה לירושלים בדור שלאחר מרד בר כוכבא (עמ' 197־221)
 • חנה ז"ל וזאב ספראי: תהליך השתלטותם של חכמים על מעמדות ציבוריים (עמ' 223־273)
 • מנחם בן שלום: מתן צדקה של חסידים לאור אבות דרבי נתן נוסח א (עמ' 275־294)
 • יהושע שוורץ: "הפחֵת, עשה שימוש חוזר ומחזר" : דיון מקדים על שבירה ותיקון בחברה היהודית הקדומה : על אודות מיטות וכיסאות במשנה כלים (עמ' 295־326)
 • שמעון דר: השומרונים בקיסריה (עמ' 327־334)
 • אברהם טל: מאימתי מודים השומרונים בתחיית המתים בין כתבי יד לאמונות ודעות (עמ' 335־350)
 • אהרן אופנהיימר: בבל – האתר והיישוב היהודי בתקופת המשנה והתלמוד (עמ' 351־358)
 • יעקב טפלר: לשאלת זהותה של "מלכות זדון" בברכת המינים (עמ' 359־389)
 • רבקה ניר: המרת הדת של אסנת : התגיירות או התנצרות? (עמ' 391־412)
 • עדנה ישראלי: מיהו  Taxo : הערכה מחדש של מוצא הספר "עליית משה" (עמ' 413־444)
 • דוד רוקח: תרגום השבעים והתאולוגיה הנוצרית (עמ' 445־489)
 • Ran Zadok: Occupations and Status Categories (Classes) in Borsippa (pages XXXI-LXIII)
 • English abstracts

מיתוס, ריטואל ומיסטיקה : מחקרים לכבוד פרופ' איתמר גרינולד / עורכים גדעון בוהק, רון מרגולין, ישי רוזן-צבי. – תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב, תשע"ד 2014.
710  עמ'. -- (תעודה : קובץ מחקרים של ביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג ; כרך כ"ו)

תוכן העניינים:


אסיף ליסיף : מחקרים בפולקלור ובמדעי היהדות לכבוד פרופסור עלי יסיף / עורכים טובה רוזן, נילי אריה-ספיר, צפי זבה-אלרן, דודו רוטמן. – תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב, תשע"ז 2017.
584  עמ'. -- (תעודה : קובץ מחקרים של ביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג ; כרך כ"ח)

תוכן העניינים:

 • בשער הכרך (עמ' 9־12)
 • רשימת הפרסומים של פרופ' עלי יסיף (עמ' 13־20)
 • תמר אלכסנדר: אלכסנדר מוקדון בתרבות הלאדינו (עמ' 21־38)
 • נילי אריה-ספיר: מוטיבים עממיים במיצג 'בבל' : בין תרבות עממית לאמנות אוונגרד בלב תל אביב (עמ' 39־53)
 • דניאל בויארין: קרנבל בפומבדיתא : בחטין והתלמוד (עמ' 55־64)
 • רם בן-שלום: סדרת העיונים במקרא של יצחק מארל ותופעת החזרה למקרא (עמ' 65־144)
 • חיה בר-יצחק: בין הפטיש לסדן – ההתקוממות הפולנית של 1863 באגדת העם היהודית (עמ' 145־170)
 • יוסף דן: מתכונת החוגים של המקובלים הראשונים : בחינה היסטורית ביקורתית (עמ' 171־185)
 • יובל הררי:   מעשה שדים וחלום [מגיית החלום היהודית (ב)] (עמ' 187־232)
 • צפי זבה-אלרן: 'סיפורי ישורון' ליצחק מרגליות (1877) וקובץ הסיפורים העברי בעת החדשה (עמ' 233־260)
 • גלית חזן-רוקם: אינטרטקסטואליות בפתגמים של יהודים מאיראן : שירה קלסית גהון תרבותי (עמ' 261־274)
 • אורה לימור: מעשה הסוּדָר : מפגש דתות ירושלמי בעיני נזיר אירי במאה השביעית (עמ' 275־299)
 • אבידב ליפסקר: משלמה בובר למרטין בובר : על שתי תפיסות של קדמוניות הטקסט היהודי (עמ' 301־312)
 • חגית מטרס: 'אשא עיני אל-ההרים מאין יבֹא עזרי'? : פסוקי תהלים על גבי קמעות לרפואה (עמ' 313־352)
 • שושי מלכי-גמליאלי: 'צדק צדק תרדוף ולא תשיג' : ספרות, פולקלור ומשפט בסיפורים בני ימינו על ימי הביניים (עמ' 353־395)
 • רונית מרוז: דחיסות סמנטית ב'ספר יצירה' (עמ' 397־414)
 • שלום צבר: מנס פך השמן לקת רובה : גלגוליה של מנורת החנוכה בישראל (עמ' 415־449)
 • אדמיאל קוסמן: ראשית דרכו של 'החוזה מלובלין' : על עיצובה הספרותי של אגדה חסידית בספר 'סיפורי יעקב' כאגדת ייסוד (עמ' 451־474)
 • רלה קושלבסקי: מהו 'קובץ סיפורים' בימי הביניים? : עיון בכתב יד בהמ"ל 2374 (עמ' 475־493)
 • דודו רוטמן: מחבר ובדיון, טלה וזאב : עיבודים עבריים של משלי 'איזופוס' מימי הביניים לראשית העת החדשה (עמ' 495־537)
 • דינה שטיין: אגדה ביוגרפית, מדרש ורפלקסיביות : אברם ושרי על שערי מצרים (עמ' 539־550)
 • עליזה שנהר: 'נקרא לנערה ונשאלה את פיה' (בראשית כד, נז) (עמ' 551־569)
 • English Abstracts (עמ' 571־584)

יד משה : מחקרים בתולדות היהודים בארצות האסלאם מוקדשים לזכרו של משה גיל / עורכים יורם ארדר, אלינער ברקת, מאירה פוליאק. – תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב, תשע"ח 2018.
351  עמ'. -- (תעודה : קובץ מחקרים של ביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג ; כרך כ"ט)

תוכן העניינים:

עודכן לאחרונה: 14 במאי 2020

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף