דחק : כתב עת לספרות טובה

Dehak : a Magazine for Good Literature


דחק : לספרות טובה (תל אביב : דחק לספרות טובה, תשע״א 2011-

״הרדיקאליזם האמיתי הוא השמרנות.״
דחק מאמין כי יש צורך בתשתית וביסודות מאוד מסוימים כדי לעסוק בספרות באופן מהוגן. נשמת אפו של דחק היא המסורת. אליוט לימד אותנו כי: ״אין זה נכון להפר את הכללים בטרם למדת כיצד לציית להם״. כך למשל, אני בהחלט מאמין שלא נוכל להתקדם ולהשתחרר מן הנוסח הזכי, מבלי להכיר את תפישותיו של פאונד. לא נוכל להשתחרר מן המחשבה הליבראלית הרופסת מבלי שנכיר את רוחו האמיתית של רובספייר. דחק מבקש להחזיר את דיון הממשי לספרות ואת הספרות הממשית לדיון. ובה בעת, להדיר, באמצעות המורכבות והרצינות, את מיני השארלטנים שמצאו מקלט בשורותיה של הספרות מבלי שנדרשו לתת דין וחשבון. דחק מבקש לחזור לעמדה השמרנית שקובעת כי בלי קריאה אין כתיבה וכי אין בכוחו של הבור לגעת באמת.
המטרה היא לייצר כתב-עת שיהיה בלתי-נגיש עבור חלק ניכר ממה וממי שמכונה כיום ״המיליה הספרותי״; כתב-עת שיצליח לשמור על רמת-דיון שמחייבת קריאה ומחשבה (צמד מילים שדי בו כדי להטיל מורא על מרבית, עסקנינו, סופרינו וקוראינו), ותוך כך לייצר שדה ספרותי ממשי, שבתחומו, הוך העיסוק בספרות לאפשרי. את אותו שדה, אבקש לכנות בשם שכבר נשתכח מתודעתנו בהקשר הספרותי (ואולי גם בהקשרים אחרים) - מרכז. ואין כוונתנו, בשום פנים ואופן, למרכז פוליטי-פנים-ספרותי כמו זה שהורגלנו אליו, או לניסיון לקלוע לדעת הקהל או לתכתיבי האקדמיה המתחלפים, כי אם למרכז שמתהווה ויתהווה מתוקף משקלו הטקסטואלי גרידא. מתוקף המסה הקריטית. נבקש להשפיע טעם ולחנך להבנת ספרות טובה.״


כרך א כרך ב כרך ג כרך ד כרך ה כרך ו
כרך ז כרך ח כרך ט כרך י כרך יא כרך יב
         
כרך יג          

כרך א׳ (תשע״א, יוני 2011) / עורך - יהודה ויזן.


כרך ב׳ (תשע״ב, אפריל 2012) / עורך - יהודה ויזן.


כרך ג׳ (תשע״ג, מרץ 2013) / עורך - יהודה ויזן.


כרך ד׳ (תשע״ד, מרץ 2014) / עורך - יהודה ויזן.


כרך ה׳ (תשע״ה, מרץ 2015) / עורך - יהודה ויזן.


כרך ו׳ (תשע״ו, ינואר 2016) / עורך - יהודה ויזן.


כרך ז׳ (תשע״ו, ספטמבר 2016) / עורך - יהודה ויזן.


כרך ח׳ (תשע״ז, יולי 2017) / עורך - יהודה ויזן.


כרך י׳ (תשע״ח, מספטמבר 2018) / עורך - יהודה ויזן.


כרך יא׳ (תשע״ט, יוני 2019) / עורך - יהודה ויזן.

  תוכן העניינים:
 • שער
 • תוכן העניינים

 • שירה עברית
 • רבקה מרים: שלושה שירים <השבת ירדה לעיתים גם בימות השבוע • לשולחן הסב אבלם הכבד של הפילים • וההר, ראיתי, עשוי מהר> (עמ׳ 6–7)
 • מאיר ויזלטיר: שני שירים <שני פסנתרנים זקנים מארגנטינה מנגנים שוברט בארבע ידיים • מקועקעים> (עמ׳ 8–9)
 • יונתן לוי: שיר (עמ׳ 10)
 • ציפורה שטשוילי: שיר (עמ׳ 11)
 • טינו מושקוביץ: שני שירים <בבונקר • בטונדה> (עמ׳ 12–14)
 • אהרן שבתאי: הערת פתיחה ל׳כירה׳ (עמ׳ 15–23)
 • אהרן שבתאי: כירה (עמ׳ 24–106)
 • אהרן שבתאי: מאין הם באים (עמ׳ 107–110)
 • יותם ראובני: שיר (עמ׳ 111)
 • ערן הדס: מדוע אינני קומיקסאי (עמ׳ 112–113)
 • יהודה ויזן: שלושה שירים ופרולגומנה (עמ׳ 114–120)
 • ר׳ מנחם תמר בר משה: מתוך ׳שיר השירים׳ (עמ׳ 121–128)

 • התוודעות: תומאס טרהרן
 • תומאס טרהרן: מתוך ׳תפילה והודיה לאומה׳ <מאנגלית – צור ארליך> (עמ׳ 130–131)
 • תומאס טרהרן: מתוך ׳שיר שבח והודיה על חוקותיו הברוכות׳ <מאנגלית – יהודה ויזן> (עמ׳ 132–133)
 • תומאס טרהרן: צללים במים <מאנגלית – יותם בנשלום> (עמ׳ 134–136)
 • תומאס טרהרן: תום <מאנגלית – עמינדב דיקמן> (עמ׳ 137–139)
 • תומאס טרהרן: מתוך ׳הגיונות על פני מאות׳ <מאנגלית – עודד  וולקשטיין> (עמ׳ 140–141)
 • תומאס טרהרן: מתוך ׳הגיונות על פני מאות׳ <מאנגלית – יהודה ויזן> (עמ׳ 142–143)
 • תומאס טרהרן: אמנות <מאנגלית – אביעד שטיר> (עמ׳ 144–147)
 • שמעון זנדבנק: ראשי-פרקים על תומאס טרהרן (עמ׳ 148–153)
 • ״שיר אהבה לאלוהים״ : שיחה עם ג׳וליה סמית׳ ואליזבת׳ דוד <מראיין – יהודה ויזן> (עמ׳ 154–161)

 • שירה מתורגמת
 • קטע מתוך מקום הכיפורים – הוא החלק השני בספר מראות האלוהים לדנטה, בתרגום הרופא שאול פורמיג׳יני איש טריאסטה <מבוא – עמינדב דיקמן> (עמ׳ 162–167)
 • לאה גולדברג: ׳שיר האהבה והמות של הקורנט כריסטוף רילקה׳ מאת ריינר מריה רילקה – תרגום חלקי <הביאה לדפוס והקדימה מבוא – יהושבע סמט-שינברג> (עמ׳ 168–184)
 • ויליאם שקספיר: מתוך ׳אונס לוקרציה׳ <מאנגלית – יותם בנשלום> (עמ׳ 185–190)
 • אנטוניו בקדלי: שני שירים <אל ספרו, שיסור לבית בושת פלורנטיני • כתובת מצבה לניקינה בת פלנדריה. תרגם מלטינית והעיר – עמינדב דיקמן> (עמ׳ 191–194)
 • רוברט לואל: סתיו 1961 <תרגם מאנגלית והעיר – מאיר ויזלטיר> (עמ׳ 195–196)
 • רודיארד קיפלינג: נקבת מיני החי <נוסח עברי – צור ארליך> (עמ׳ 197–199)
 • פיליפ סידני: שתי סונטות <מאנגלית – עמינדב דיקמן> (עמ׳ 200–201)
 • חוסה סורייה: המשורר <מספרדית – מענדל זאיאנץ> (עמ׳ 202–211)
 • ויקטור הוגו: שירה <מצרפתית – ליאורה בינג-היידקר> (עמ׳ 212–213)
 • עדנה סנט וינסנט מיליי: מילים אחדות על תרגום שירה <מאנגלית – יהודה ויזן> (עמ׳ 214–216)
 • קונדרטי רילייב: מחשבות אחדות על שירה <מרוסית – טינו מושקוביץ> (עמ׳ 217–222)
 • מרטיאליס: חמש אפיגרמות <למטינית – עמינדב דיקמן> (עמ׳ 223–224)
 • הברונית אלזה פון פרייטאג לורינגהובן: צמד נפיחות <מאנגלית – יהודה ויזן> (עמ׳ 225–227)
 • דמיטרי פריגוב: שלושה שירים <מרוסית – טינו מושקוביץ>  (עמ׳ 228–229)
 • ג. ק. צ׳סטרטון: על השירה <מאנגלית – יהונתן דיין> (עמ׳ 230–233)
 • פיאופן פרוקופוביץ׳: מתוך הטרקטט ׳על אמנות השירה׳ <מרוסית – טינו מושקוביץ>  (עמ׳ 234–236)
 • צ׳רלס ברנסטין: כשכושי קשים ואנשי קש <מאנגלית – עמית בן עמי> (עמ׳ 237–244)
 • שיחה עם אליס אוסוולד <מראיין יהודה ויזן> (עמ׳ 245–250)

 • סיפורת
 • פיליפ סידני: מתוך ׳ארקדיה׳ <מאנגלית – אביעד שטיר> (עמ׳ 251–257)
 • כריסטין דה פיזן: ספר עיר הגברות – פרק ראשון <מצרפתית – רותם עטר> (עמ׳ 258–260)
 • אחמד אבן פדלאן: מסע אבן פדלאן <תרגם מערבית, העיר והוסיף מבוא – יהונתן הרשקוביץ> (עמ׳ 261–304)
 • סיראנו דה ברז׳ראק: נגד איש שמן <מצרפתית אביבה ברק-הומי> (עמ׳ 305307)
 • מרגרט קוונדיש: מתוך ׳העולם הלוהב׳ <מאנגלית אלינוער ברגר> (עמ׳ 308314)
 • איוון קרילוב: הסנדלר מתלונן על אשתו – דרשה <מרוסית – טינו מושקוביץ> (עמ׳ 315–316)
 • צ׳ארלס ומרי למב: מתוך ׳המלט, נסיך דניה׳ <מאנגלית – ס. יזהר> (עמ׳ 317–322)
 • קדיה מולודובסקי: המלכה <תרגמה מיידיש והוסיפה מבוא – בלהה רובינשטיין> (עמ׳ 323–332)
 • ישראל ברמה: מתוך ׳אנוש׳ (עמ׳ 333–337)
 • יוסף בר-יוסף: שני פרקים מתוך ׳אין לו מלבדה׳ (עמ׳ 338–349)
 • בועז יזרעאלי: מתוך ׳פרזיט׳ (עמ׳ 350–359)
 • אודי טאוב:
 •   חלום ליל שבועות (עמ׳ 360–400)
  דראמה
 • לב טולסטוי: המת החי <תרגמה מרוסית והוסיפה פזמונים - לאה גולדברג> (עמ׳ 401–450)
 • אברהם שלונסקי:
 •   מילים אחדות על תרגום צ׳כוב <תמלול הקלטה של דברים שהשמיע שלונסקי בערב שנערך ב׳צוותא׳ ב-27.06.1969. הדברים מובאים כאן כמות שהם בהקלטה, ללא עריכה> (עמ׳ 451)
  הגות
 • יוהאן גיאורג האמאן: זיכרונות סוקרטיים - חלק ראשון <מגרמנית – יפתח הלרמן-כרמל> (עמ׳ 452–455)
 • נובאליס: הטבע <מגרמנית - ליאורה בינג-היידקר> (עמ׳ 456–458)
 • שיחה עם כריסטין מ. קורסגארד <מראיינת – מיכל סגל> (עמ׳ 459–471)
 • פרנסיס בייקון: על היופי <מאנגלית – שירלי אגוזי> (עמ׳ 472–473)
 • מרי וולסטונקראפט: הטעם המלאכותי <מאנגלית – יהונתן דיין> (עמ׳ 474–479)
 • ז׳אן מוריאס: הערה על ניטשה ושירה <מצרפתית אביבה ברק-הומי> (עמ׳ 480–482)
 • תומאס קרלייל: מתוך ׳סארטור רסארטוס <תרגם מאנגלית והעיר – ליאור קסוס> (עמ׳ 483–490)

 • יהדות
 • שמואל יוסף פין: דרכי ה׳ – חלק שני: אורח לצדיק – פרק ראשון (עמ׳ 491–500)

 • נחשבה מדינית
 • חוסה אנטוניו פרימו דה ריברה: נאום ייסוד הפלנחה הספרדית  <מספרדית – מענדל זאיאנץ> (עמ׳ 501–509)

 • קריאה חוזרת
 • מנדלי מוכר-ספרים: פתח הדבר ל׳ספר תולדות הטבע׳ והערך על אודות חזיר הבית (עמ׳ 510–521)

 • ביקורת
 • יוחאי ג׳רפי: נסתרות הן דרכי הגרוסמן <על ספרו של דויד גרוסמן אִתי החיים משחקים הרבה> (עמ׳ 522–530)
 • יוחאי ג׳רפי: למה לעזאזל לקרוא ספרות עברית? (עמ׳ 531–541)
 • אריה זקס: על ׳אליס בארץ הפלאות׳ <תמלול הקלטה מ׳קול ישראל׳, דצמבר 1966> (עמ׳ 542–553)
 • בנימין תמוז ומנחם ברינקר: ״אי אפשר למנוע כתיבת דברי איוולת אבל אפשר למנוע את הבאתם לדפוס, וזהו אחד התפקידים הראשיים של העורך״ <שיחה על עריכת מוסף ספרותי. מראיין לוי יצחק הירושלמי. 24.10.1969> (עמ׳ 554–557)

כרך יב׳ (תש״ף, יוני 2020) / עורך - יהודה ויזן.

  תוכן העניינים:
 • שער
 • תוכן העניינים

כרך יג׳ (תשפ״א, אפריל 2021) / עורך - יהודה ויזן.

  תוכן העניינים:
 • שער
 • תוכן העניינים

עודכן לאחרונה: 3 בפברואר 2022

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף