דחק : כתב עת לספרות טובה


דחק : לספרות טובה (תל אביב : דחק לספרות טובה, תשע"א 2011-

"הרדיקאליזם האמיתי הוא השמרנות."
'דחק' מאמין כי יש צורך בתשתית וביסודות מאוד מסוימים כדי לעסוק בספרות באופן מהוגן. נשמת אפו של 'דחק' היא המסורת. אליוט לימד אותנו כי: "אין זה נכון להפר את הכללים בטרם למדת כיצד לציית להם". כך למשל, אני בהחלט מאמין שלא נוכל להתקדם ולהשתחרר מן הנוסח הזכי, מבלי להכיר את תפישותיו של פאונד. לא נוכל להשתחרר מן המחשבה הליבראלית הרופסת מבלי שנכיר את רוחו האמיתית של רובספייר. 'דחק' מבקש להחזיר את דיון הממשי לספרות ואת הספרות הממשית לדיון. ובה בעת, להדיר, באמצעות המורכבות והרצינות, את מיני השארלטנים שמצאו מקלט בשורותיה של הספרות מבלי שנדרשו לתת דין וחשבון. 'דחק' מבקש לחזור לעמדה השמרנית שקובעת כי בלי קריאה אין כתיבה וכי אין בכוחו של הבור לגעת באמת.
המטרה היא לייצר כתב-עת שיהיה בלתי-נגיש עבור חלק ניכר ממה וממי שמכונה כיום "המיליה הספרותי"; כתב-עת שיצליח לשמור על רמת-דיון שמחייבת קריאה ומחשבה (צמד מילים שדי בו כדי להטיל מורא על מרבית, עסקנינו, סופרינו וקוראינו), ותוך כך לייצר שדה ספרותי ממשי, שבתחומו, הוך העיסוק בספרות לאפשרי. את אותו שדה, אבקש לכנות בשם שכבר נשתכח מתודעתנו בהקשר הספרותי (ואולי גם בהקשרים אחרים) - מרכז. ואין כוונתנו, בשום פנים ואופן, למרכז פוליטי-פנים-ספרותי כמו זה שהורגלנו אליו, או לניסיון לקלוע לדעת הקהל או לתכתיבי האקדמיה המתחלפים, כי אם למרכז שמתהווה ויתהווה מתוקף משקלו הטקסטואלי גרידא. מתוקף המסה הקריטית. נבקש להשפיע טעם ולחנך להבנת ספרות טובה."


כרך א כרך ב כרך ג כרך ד
כרך ה כרך ו כרך ז כרך ח

כרך א' (תשע"א, יוני 2011) / עורך - יהודה ויזן.

  תוכן העניינים:

 • דוחקים בנו לומר: פתח דבר (עמ' 6)


 • שירת מקור
 • יהודה ויזן: חמישה שירים מתוך: פכורים – שירי נוסח ושירים אחרים (עמ' 18)
 • ציפי שטשוילי: ארבעה שירים ובורלסקה (עמ' 25)
 • שיחה קצרה עם אהרן שבתאי (עמ' 30)
 • יוסף שיטרית: פיוטי פריחא בת יוסף ותעודה חדשה על חייה ומותה (עמ' 36)
 • פטיה פתאח: אלגיה (עמ' 43)

  התוודעות
 • עמוס אדלהייט: למה זוקופסקי? (עמ' 47)
 • לואיס זוקופסקי: קטע מתוך: A וקטע מתוך: Barely and widely (תרגם מאנגלית והוסיף הערות: יהודה ויזן) (עמ' 55)
 • ויליאם קרלוס ויליאמס: מכתב לזוקופסקי (מאנגלית: ענת שפירא) (עמ' 62)

  שירה מתורגמת
 • ת.ס. אליוט: שיר האהבה של ג' אלפרד פרופרוק (תרגם מאנגלית והוסיף דבר-מתרגם: רונן סוניס) (עמ' 63)
 • סכסטוס פרופרטיוס: אלגיות, ספר ב, אלגיה יג-ב (תרגם מלאטינית והעיר: עמינדב דיקמן) (עמ' 71)
 • הרולד שימל: מסה על דנטה עברי (חלק א'); מסה פואטית בעקבות תרגומו של הרופא היהודי שאול פורמיג'יני איש טריאסטי לספר 'מראות האלוהים' (עמ' 73)
 • קונסטנטין בלמונט: 'תוגה' תרגיל בתרגום (מרוסית: עמינדב דיקמן) (עמ' 106)
 • ו.ב. ייטס: 'שיר יין' תרגיל בתרגום (מאנגלית: יהודה ויזן) (עמ' 107)
 • אלן גינסברג משוחח עם עזרא פאונד (מאנגלית: יהודה ויזן) (עמ' 108)
 • מינה לוֹי: שתי מסות 'מכתמים על פוטוריזם' ו-'שירה מודרנית' (תרגם מאנגלית והוסיף הערות: גיורא לשם) (עמ' 112)

  סיפורת
 • ראיון עם ג'ימס ג'ויס: "אני חושש ליצירה שלי. אני לא רוצה שיתרגמו אותי, אני צריך להישאר כפי שאני" (מאנגלית: ענת שפירא) (עמ' 121)
 • לאה איני: 'השעון' (עמ' 134)
 • אנרי דה מונתרלאן: שני קטעים מתוך: 'המצורעות' (תרגמה מצרפתית והוסיפה הערות: שולי ספיר) (עמ' 139)
 • בועז יזרעאלי: 'הקוף' (עמ' 147)
 • מרסל פרוסט: מתוך:'סדום ועמורה' (מצרפתית: יותם ראובני) (עמ' 153)

  דראמה
 • ראיון עם אז'ן יונסקו (מאנגלית: יהודה ויזן) (עמ' 160)
 • ננו שבתאי: 'הקוקסינלים', דראמה יוונית מודרנית (עמ' 168)
 • פייר בומרשה: 'הספר מסביליה', מערכה ראשונה, תמונות א-ב (עברית: נתן אלתרמן) (עמ' 214)

  הגות
 • מוּסוֹנְיוּס רוּפוּס: שתי שיחות פילוסופיות (תרגם מיוונית והקדים מבוא: יוחנן גלוקר) (עמ' 221)
 • מרטין היידגר: "רק אל עוד יכול להצילנו", ראיון ל'דר שפיגל' (נוסח עברי: מיכל סגל) (עמ' 231)
 • אקים לבוביץ' וולינסקי: שני פרקים מתוך 'ספר ההתעלות' (תרגמה מרוסית: אדה דוברובצקי | הקדימה מבוא: ליאורה בינג היידקר) (עמ' 258)
 • עמנואל קאנט: על תנאי האפשרות לארוחת ערב מוצלחת (מאנגלית: מיכל סגל, גדעון עפרת) (עמ' 266)

  יהדות
 • משה רבנו: 'שירת האזינו' (עמ' 270)
 • ליאור אלפרוביץ': "הקול הולך ומגיע לאוזניו וכל ישראל לא שומעין", דברים אחדים על 'שירת האזינו' למשה רבנו (עמ' 273)
 • ספר תולדות ישוע הנוצרי נוסחת יוהנס הולדריקוס, ליידן 1705 (הקדים מבוא: יעקב דויטש) (עמ' 279)
 • ר' יעקב אריאל: הפיל וההלכה היהודית (עמ' 290)

  מחשבה מדינית
 • מקסימיליאן רובספייר: מתוך: 'על עקרונות המוסר הפוליטי' (מצרפתית: עלמה יצחקי) (עמ' 297)
 • קיושי טויאמה: שני נאומים (מאנגלית: יהודה ויזן) (עמ' 308)

  קריאה חוזרת
 • דוד פרישמן: מכתב ראשון (עמ' 314)

  זן נדיר
 • גבריאל מוקד: יוסף מונדי, אני מתגעגע אליך (עמ' 329)

  ביקורת
 • ת.ס. אליוט: 'המלט ובעיותיו' (מאנגלית: יהודה ויזן) (עמ' 335)
 • אמנון נבות: 'מאה בספרות', הערות לדיון אפשרי למצבה של ביקורת הספרות העברית (עמ' 342)
 • יהודה ויזן: על כל-כתבי ת.ס. אליוט בתרגום אורי ברנשטיין (עמ' 388)
 • אריק גלסנר: יורם ברונובסקי או התרבות כמשחק אריסטוקראטי – על תפיסתו הביקורתית של יורם ברונובסקי (עמ' 393)
 • עזרא פאונד: 'ההטפה המתמדת לאספסוף' (מאנגלית: יהודה ויזן) (עמ' 429)

כרך ב' (תשע"ב, אפריל 2012) / עורך - יהודה ויזן.

  תוכן העניינים:

  שירת מקור
 • אפרת מישורי: שני שירים (עמ' 6)
 • שלום רצבי: שיר (עמ' 7)
 • ציפי שטשוילי: ארבעה שירים (עמ' 8)
 • יותם ראובני: שיר (עמ' 12)  
 • יונתן לוי: שני שירים מתוך 'כובע הר' (עמ' 13)
 • שולמית אליצור: מכתבי חידה אל ליריקה זכה לבחינת יצירתו של ר' אלעזר בירבי קיליר (עמ' 16)
 • מבחר מפיוטי ר' אלעזר בירבי קיליר. בחרה וביארה: שולמית אליצור (עמ' 35)
 • הרולד שימל: פרוזה ב': המתכנסים וגם המקום שעמד לרשות כינוסם (עמ' 72)
 • יהודה ויזן: אודה ושני שירים (עמ' 75)
 • ערן הדס: אפיגון (עמ' 82)

  התוודעות
 • מילים אחדות על ת. א. יוּם (עמ' 83)
 • שיחה עם נתן זך: "מקסימום אנרגיה במינימום מילים". תומס ארנסט יוּם, אימג'יזם ושירה עברית. מראיין: אריאל קריל (עמ' 90)
 • ת.א. יוּם: 'הרצאה על שירה מודרנית'  (מאנגלית: יהודה ויזן) (עמ' 97)
 • ת.א. יוּם: מתוך 'רומנטיצזם וקלאסיציזם' (מאנגלית:שמעון זנדבנק) (עמ' 107)

  שירה מתורגמת
 • מרק פפיון דה לספריז: 'סונטה בלשון עלומה' (מצרפתית: עמינדב דיקמן) (עמ' 109)
 • הומרוס: האודיסאה – שיר שישי (מיוונית: אהרן שבתאי) (עמ' 110)
 • אסקלפיאדס: אחד מקור, שניים בעקבות (תרגם מיוונית והעיר: עמינדב דיקמן) (עמ' 122)
 • לואיס זוקופסקי: 'הצהרה בעבור השירה' (מאנגלית: ערן הדס) (עמ' 124)
 • רודיארד קיפלינג: 'חוקר הארצות' (תרגם והעיר: צור ארליך) (עמ' 132)
 • וואלאס סטיבנס: 'על שירה מודרנית' (מאנגלית: עמוס אדלהייט) (עמ' 138)
 • אדוארד ליר: חמישה חמשירים (מאנגלית: יהודה ויזן) (עמ' 139)

  סיפורת
 • ולדימיר נבוקוב: קטע מתוך: 'אש חיוורת' (תרגם מאנגלית והעיר: רונן סוניס) (עמ' 141)
 • לאה איני: 'בין שירה לפרוזה' (מסה) (עמ'  144)
 • "על מה אתה עובד?" שיחה עם רוברט מוסיל (מגרמנית: מ.ד.) (עמ' 148)
 • בועז יזרעאלי: 'הגירוש' (עמ' 153)
 • בועז יזרעאלי: 'מדידות מדויקות' (עמ' 185)
 • ג'ימס ג'ויס: 'החתול והשטן', סיפור לילדים (מאנגלית: יהודה ויזן ; איורים: זאב אנגלמאיר) (עמ' 190)
 • נתניאל הות'ורן: 'שאר בשרי רב סרן מולינו' (תרגם מאנגלית, העיר והוסיף אחרית-דבר: אריאל קריל) (עמ' 196) 
 • הרמן מלוויל: 'נתניאל הות'ורן - האיש הקטן של אתמול' (מאנגלית: ענת שפירא) (עמ' 218)
 • אודי טאוב: שני פרקים מתוך 'זיכרונות שֵׁם' (עמ' 222)
 • דונלד בארתלמי: 'שומר הראש' (תרגם מאנגלית והעיר: משה רון) (עמ' 238)

  דראמה
 • אלכסנדר פושקין: 'משתה לעת דבר' (תרגם מרוסית והעיר: רועי חן) (עמ' 244)
 • דורותי פרקר: 'הנה אנחנו' (מאנגלית: יהודה ויזן) (עמ' 257)
 • וואלאס סטיבנס: 'קערה חתול ומקל-מטאטא' (מאנגלית: יהודה ויזן) (עמ' 269) 
 • יונתן לוי: 'שיחת בירור' (עמ' 286)
 • ננו שבתאי: חמש תמונות מתוך 'בובות' (עמ' 299)
 • א.א. האוסמן: 'פרגמנט של טרגדיה יוונית' (מאנגלית: רונן סוניס) (עמ' 314)

  הגות
 • ברוך שפינוזה:  קטעים אחדים מתוך: 'קיצור הדקדוק של הלשון  העברית' (מלאטינית: אילריה שטילר-טימור וגדעון כ"ץ) (עמ' 318)
 • לוקיוס אנאוס סנקה: שני מכתבים (מלאטינית: אילריה שטילר-טימור וגדעון כ"ץ) (עמ' 323)
 • ג.ק. צ'סטרטון: 'להגנת הדברים הכעורים' (מאנגלית: עודד  וולקשטיין) (עמ' 327)
 • פרנסיס בייקון: 'על האמת' (מאנגלית: דניאל תמנה, שירלי פינצי-לב) (עמ' 331)  

  יהדות
 • דבורה ברגמן: מילים אחדות על 'תפתה ערוך' (עמ' 333)
 • ר' משה זכות: 'תפתה ערוך' (עמ' 338)  

  מחשבה מדינית
 • "אם מתחילים מעקרונות מסוימים, אין להיחרד מן ההשלכות הלוגיות  שלהם" – שיחה עם בניטו מוסוליני (נוסח עברי והערות: מיכל סגל) (עמ' 377) 
 • מקסימיליאן רובספייר: מתוך: 'על עקרונות המוסר הפוליטי' [חלק ב']  (מצרפתית: עלמה יצחקי) (עמ' 385)

  קריאה חוזרת
 • יהודה לייב גורדון: 'ברכת ישרים' (עמ' 393)
 • יוסף חיים ברנר: קטעים אחדים מתוך 'אזכרה ליל"ג' (עמ' 396)
 • ברכה בן-שמאי: 'האדם העברי – ברנר קורא את יל"ג' (עמ' 436)
 • יהודה לייב גורדון: הַשְׁמָטָה (עמ' 447)

  זן נדיר
 • "לא די לעשות תעמולה לספרים טובים, צריך גם להוציא אותם": ישראל זמורה משוחח על ספרות, ספרים וספריות [מראיין: שמואל רופרט] (עמ' 451)

  ביקורת
 • ויליאם פוקנר: 'על הביקורת' (מאנגלית: אורית גת) (עמ' 466)
 • אמנון נבות: 'ממותגים'
  - א.ב. יהושע - סטימצקי, פרובידנס תחתית, פינת לה מאנשה  <על "חסד ספרדי"> (עמ' 469)  
  - דוד גרוסמן - תחת חורש החלב: קצת דם לקינוח הדבש  <על "נופל מחוץ לזמן"> (עמ' 478)
  - יעל הדיה - הדיה והפגרים או ביג מק כפול וחם <על "רביעי בערב"> (עמ' 485)
 • יהודה ויזן: 'ממוסדים' (רועי צ'יקי ארד, דורי מנור)  
  - חלק ראשון: תיק רצ"א או "הנבלה" (עמ' 491)  
  - חלק שני: תיק מנור או "חרסינת לבבי" (עמ' 507)
 • אריק גלסנר: למצבה של הביקורת העיתונאית בעולם המערבי (עמ' 524)
 • יהוידע עמיר: על פירושיו של פרנץ רוזנצוויג לשירי יהודה הלוי (עמ' 545)
 • ניקולאי גוגול: 'מספר מילים על פושקין' (תרגם מרוסית והעיר: סרגי ליבשיץ) (עמ' 564)

כרך ג' (תשע"ג, מרץ 2013) / עורך - יהודה ויזן.

  תוכן העניינים:

  שירת מקור
 • יונתן לוי:  שישה קטעים מתוך 'כובע הר' <חלק שני: אחר הצהרים: החלד • הנגרים • הנפחים • הספריות. חלק שלישי: לילה: החלד • קציני הבטחון> (עמ' 6־10)
 • ציפי שטשוילי: שלושה שירים (עמ' 11־12)
 • יהודה ויזן: שני שירים <[מרב מראות אין בבואות בקרת] •  גיבור> (עמ' 13־14)
 • ערן הדס: שלושה שירים <שיר אהבה • שיר סייברסקפטי • שומר> (עמ' 15־17)
 • אפרת מישורי:  שני שירים <ואין איש מלבדי •  [שתי תמונות בבית]> (עמ' 18־19)
 • טינו מושקוביץ: שני שירים <אם הייתי • [שמות-משפחה מתפרקדים על הגגות]> (עמ' 20־21)
 • שלום רצבי:  שני שירים (עמ' 22־23)
 • יוסף טובי: ר' סעדיה גאון המשורר־הפייטן: חוליית המעבר בין הפיוט הקדום לבין השירה העברית בספרד (עמ' 24־44)
 • יוסף טובי: התרגומים הערביים־היהודיים ליצירות הליטורגיות העבריות של רב סעדיה גאון (עמ' 45־85)
 • ר' סעדיה גאון: יוצר לפרשת שמיני <ביאר - יוסף טובי> (עמ' 86־105)
 • אברהם שלונסקי משוחח על עברית וסלנג <מראיין - גדעון לב-ארי, 1973> (עמ' 106־113)

  התוודעות
 • מילים אחדות על ווינדהם לואיס (עמ' 114־116)
 • ווינדהם לואיס: מאמרות <מאנגלית - יהודה ויזן> (עמ' 117־119)
 • ווינדהם לואיס: מתוך המניפסטים הוורטיציסטים <מאנגלית - יהודה ויזן> (עמ' 120־125)
 • ווינדהם לואיס: סוד הצלחתו של צ'ארלי צ'אפלין <מאנגלית - אריאל קריל, יהודה ויזן> (עמ' 126־129)
 • ווינדהם לואיס: קטע מתוך 'טאר' <על פי מהדורת 1926. מאנגלית - שירלי פינצי-לב> (עמ' 130־134)
 • ת.ס. אליוט: מילים אחדות על 'טאר' <מאנגלית - יהודה ויזן> (עמ' 135־136)
 • עזרא פאונד: מילים אחדות על 'טאר' <מאנגלית - יהודה ויזן> (עמ' 137־138) 

  שירה מתורגמת  
 • כריסטופר מארלו: מתוך 'הרו ולאנדר' <תרגום חופשי - רונן סוניס> (עמ' 139־140)
 • ג'פרי צ'וסר: 'סיפורה של אם המנזר' <מאנגלית - מאיר ויזלטיר> (עמ' 141־146)
 • תיאוקריטוס: אידיליה שלישית (מיוונית - עמינדב דיקמן) (עמ' 147־149)
 • קרינגורס ומלאגרוס: מן 'האנתולוגיה היוונית'. שניים תרגום ושניים בעקבות <תרגם מיוונית והעיר - עמינדב דיקמן> (עמ' 150־159)
 • אובידיוס: מתוך 'הגיבורות' <תרגם מלאטינית והעיר - עמינדב דיקמן> (עמ' 160־168)
 • דבורה ברגמן:  'שירי החליפות אשר לעובד' בתרגום שבתאי חיים מאריני (עמ' 169־175)
 • שבתאי חיים מאריני:  'שירי החליפות אשר לעובד' <מפרשת נרקיסוס ואקו> (עמ' 176־183)
 • שארל בודלר: 'עצות לסופרים הצעירים'  <מצרפתית - אביבה ברק> (עמ' 184־191)
 • וולט ויטמן:  'עצות לבעלי שאיפות ספרותיות' <מאנגלית: צור ארליך> (עמ' 192)
 • בן ג'ונסון:  'שלושה דברים נחוצים לאדם כדי לכתוב היטב' <מאנגלית - שירלי פינצי-לב> (עמ' 193־194)
 • ת.ס. אליוט: 'השיעור של בודלר' <מאנגלית - ערן הדס> (עמ' 195־196)
 • לואיס זוקופסקי:  'עבודה / רדת החמה' <מאנגלית - יהודה ויזן, ערן הדס> (עמ' 197־198)
 • וולטר אלכסנדר ראלי:  'האמן' <מאנגלית - צור ארליך> (עמ' 199) 

  סיפורת  
 • דונלד בארתלמי: 'העבודה שלנו ולמה אנחנו עושים אותה' <מאנגלית - משה רון> (עמ' 200־205)
 • תאופיל גוטייה:  המבוא לרומן 'העלמה דה מופן' <מצרפתית - ליאורה בינג-היידקר> (עמ' 206־223)
 • דניאל דפו:  'הרע שבבעלים' <מאנגלית - עודד וולקשטיין> (עמ' 224־226)
 • ג'ימס ג'ויס:  'החתולים של קופנהגן' <מאנגלית - יהודה ויזן> (עמ' 227־228)
 • אדגר אלן פו:  'מעשיה ירושלמית' <מאנגלית - אלעד אהרן, יהודה ויזן. אחרית דבר והערות - אלעד אהרן> (עמ' 229־243)
 • בועז יזרעאלי:  'לראווה' (עמ' 244־250)
 • בועז יזרעאלי:  'פורע חוק' (עמ' 251־262)
 • אודי טאוב:  'מגילת נמרוד' (עמ' 263־295)
 • שיחה עם דוד שחר <מראיינת - צפרירה גר, קול ישראל, 15 באוגוסט 1969> (עמ' 296־298) 

  דראמה
 • ניקולאי גוגול: 'רביזור' <מרוסית - רועי חן> (עמ' 299־376)
 • ניקולאי גוגול:  הערות לשחקנים הנכבדים <מרוסית - רועי חן> (עמ' 377־378)
 • ניקולאי גוגול:  מכתב בעניין 'רביזור' <מרוסית - רועי חן> (עמ' 379־383)
 • ניקולאי גוגול:  מתוך: 'ביציאה מהתיאטרון' <מרוסית - רועי חן> (עמ' 384־389)
 • תרצה אתר:  'חפצים אישיים' – מחזה ב-5 תמונות (עמ' 390־423)
 • נגה אלבלך: סגורים בתוך קופסה - על המחזה הגנוז "חפצים אישיים" (עמ' 424־426)
 • לאה איני:  שש תמונות מתוך 'מי אלמה' (עמ' 427־449)

  הגות
 • שארל בודלר: 'צעצוע ולִקחו' <תרגמה מצרפתית והעירה - ליאורה בינג-היידקר> (עמ' 450־456)
 • אדגר אלן פו: 'הפילוסופיה של הרהיטים' <מאנגלית - ענת שפירא> (עמ' 457־462)
 • שיחה עם הילארי פאטנם <מראיין - יהודה ויזן> (עמ' 463־468)
 • דנטה אליגיירי:  'המשתה' – פרק י' <תרגמה מאיטלקית והעירה - שירלי פינצי-לב> (עמ' 469־471) 

  יהדות
 • פרוספר-אשר חסין:  'מגילת היטליר' <העירו והקדימו מבוא - אפרים חזן ורחל חיטין-משיח> (עמ' 472־491) 

  מחשבה מדינית 
 • ה.ג. וולס משוחח עם יוסף סטאלין <מאנגלית - יהודה ויזן> (עמ' 492־509) 

  קריאה חוזרת 
 • שמואל פיינר: "התעלה על רוחו להתענג בכל מחמדי תבל" : קריאה ב'קהלת מוסר' של משה מנדלסון (עמ' 510־516)
 • משה מנדלסון:  'קהלת מוסר' – שער א' (עמ' 517־519) 

  אמנות 
 • יעקב מישורי:  'מכירה, קנייה וקריאת חפצים – לא לנסות בבית' (עמ' 520־532)
 • סמואל בקט:  'שלושה דיאלוגים' <תרגמה מאנגלית והקדימה מבוא - עינת אדר> (עמ' 533־546)

  ביקורת 
 • אמנון נבות: סיפורת עברית במדרון – שלוש הערות לסדר היום
      א. פוגל על מי אפסיים (עמ' 547־551)
      ב. לשאלת רחל איתן ו'ברקיע החמישי' (עמ' 551־555)
      ג. הקסם, הכזב, והחשד לשיטיון – פרס ספיר. שוב (עמ' 555־560)
 • אמנון נבות: סקטוריאליזציה, בידוד, היאטמות - לשאלת היעדרו והיתכנותו של הרומן החברתי בספרות הישראלית (עמ' 561־593)
 • אריק גלסנר:  'על הקאנון' (עמ' 594־595)
 • יהודה ויזן:  ריחה המר של הבוגנוויליה – פרידה מכתב העת 'מטעם' (עמ' 596־613)
 • יהודה ויזן: אהרן שבתאי – מסה <עם צאת 'שבע פואמות'> (עמ' 614־620)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף