עיונים בספרות משווה  / העורכים - דב לנדאו, גדעון שונמי, יפה וולפמן. -- רמת גן : המחלקה לספרות
משווה,  תשס"א 2001.
142, 144 עמ'.
Bar-Ilan University studies in comparative literature / editors - Dov Landau, Gideon Shunami, Yaffa Wolfman

עיונים בספרות משווה הוא קובץ דו-לשוני, עברי-אנגלי, בעריכת המחלקה לספרות משווה באוניברסיטת בר-אילן; המאמרים העבריים שבקובץ באים בצירוף עם תקצירים באנגלית. הקובץ מראה, כי לעיון בספרות המשווה פנים רבות, בהציגו מגוון של גישות ומתודות מצטלבות ומתנגשות. היצירות הנדונות בקובץ מייצגות תרבויות ותקופות שונות, ומבעדן משתקפים גם הטקסטים ששימשו את המחברים בהשוואותיהם. כך מאפשר הדיון האינטר-טקסטואלי הצצה אל חלק מן המטען התרבותי של האמן, הנרמז בטקסט, והוא זה אשר מסייע להבין את הניסוחים החידתיים שביצירה.

 

 

תוכן העניינים:

יפה וולפמן בפתח הקובץ א
הלל ברזל מן הטירוף אל האור : עיון פסיכואנליטי בסיפורת של לאה גולדברג 1
רינה לפידוס על הטיפולוגיה של ארבעה סיפורי אהבה לש"י עגנון 31
יפה וולפמן 'פיגורות' בתיאטרון העברי: 'המלכים' של נסים אלוני ו'המיוסרים' של חנוך לוין 41
בלהה רובינשטיין בין ספרות והיסטוריה : הרעש הגדול בצפת ברומן עיר קסומה מאת י' בר-יוסף
ובתעודות היסטוריות. עיון בין-טקסטואלי כדגם לסימון דפוסים פואטיים וכמפתח פרשני
52
אהרן שאר-ישוב עמדתו של היינריך היינה כלפי הפילוסופיה האירופית ושיבתו למונותאיזם היהודי 63
שרה פריימן היינריך היינה: רומנטיקן או סטיריקן? 76
שירה קורן גלגוליה של סינדרלה לקראת סוף המילניום 87
דבורה רב-אחא מוצאו של האדם כיסוד מיתי בסיפוריו של אהרן אפלפלד על רקע ספרות העולם 115
   
English section  
i Foreword Yaffa Wolfman
1 Overinterpretation: on relevance in reading literature Michael Riffaterre
33 Kafka's critical reaction to the "Liberal" regimes and World War I: "In the
Penal Colony" and its "Sitz im Leben"
Gershon Shaked
52 "Biblical allusion" and cognitive processes Reuven Tsur
73 Le grand pouce and Attempt to raise Hell Dov Landau
88 The documentary drama in the grip of the melodramatic thesis play:
Hochhuth's "The Deputy" and Ibsen's "An Enemy of the People"
Gideon Shunami
103 Book design and typography as a poetic manifesto: The tradition of
Jewish text design and its effect on poets in the Land of Israel during the
1920's and 1930's
Avidov Lipsker
122 Polyvalence of the Text, Polyvalence of the Character in Umberto Eco's
"The Island of the Day Before"
Sandra Debenedetti Stow
   
131 Abstracts of Hebrew articles  
   

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף