אבי שגיא.
    המסע האנושי למשמעות
: עיון הרמנויטי-פילוסופי ביצירות ספרותיות / אבי שגיא. -- רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן,  תשס"ט 2009.
220 עמ'. -- (סדרת פרשנות ותרבות)
    The human voyage to meaning : a philosophical-hermeneutical study of literary works / Avi Sagi

תוכן העניינים:

מבוא מבט אישי על המסע האנושי 9
פרק ראשון: על הולדת האדם, שלושה מחזורי קריאה בפרשיות  בראשית 17
     מבוא 17
     שני סיפורי בריאת האדם או שני הפנים של סיפור אחד 18
     שפה אחת ודברים אחדים - בבל ודיאלוג 30
     מאדם ועד אברהם, מדיבור ועד דיאלוג 38
פרק שני: מסעות אנושיים - צ'סלב מילוש על שבירת הקיום 49
     מבוא 49
     חוויית חוסר הביטחון האונטולוגי 50
     המוצא 62
פרק שלישי: זלדה ויהודה עמיחי על דרכי עיצובה של הזהות 71
     מבוא 71
     "לכל איש יש שם" 74
     "שמי הוא שם תורמַי" 87
פרק רביעי: הקיום בין מחלה לבריאות - מסעו התרפויטי של יחזקאל חפץ בשכול וכשלון לברנר 102
     על המחלה 102
     מחלתו של יחזקאל חפץ 111
     הפתרונות הכוזבים 121
     אימוץ הקיום - על הריפוי 131
     בין איוון איליץ' ליחזקאל חפץ 142
פרק חמישי: מניכור לזהות - עיון ביצירה פולין ארץ ירוקה  של אהרן אפלפלד 149
     מבוא - על המסע 149
     בין האישי לספרותי 151
     "תרדמת השכחה" - "בית" וזרות 158
     התמודדות עם הניכור 162
     המסע אל "המקום" 165
     פולין כמרחב לימינלי 171

פרק שישי:

תיקון עולם או המרתו במלכות שמים - עימות יהודי-נוצרי בעקבות ספרו של
שטפן היים אחשורוש, היהודי הנודד
176
     מבוא - על רומן ופילוסופיה 176
     העימות - הצגה ראשונית 178
     אינטרלוד - על תיקון המציאות במסורת היהודית 190
     בין אחסוור ללויכטנטראגר 195

ביבליוגרפיה

  201

מפתחות

  213

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף