רחל פרנקל-מדן.
שמחות קטנות של יום חולין
: האידיליה בראייה רב-תחומית / רחל פרנקל-מדן. -- [תל-אביב] : מכון מופ"ת,  תשס"ג 2003.
280 עמ'.

תוכן העניינים:

פתיחה    
     היפהפייה הנמה מתעוררת אל עולמו של חוני המעגל 7
     הצורך ביחידת הוראה שעניינה האידיליה 7
מבוא קשיי ההגדרה הז'נרית - אילן יוחסין  
     האידיליה כסוגה - בעיות יסוד בהגדרה 10
     בין בריאת העולם ללידת האידיליה 10
     הגדרת האידיליה על דרך ההיפוך - השוואה בינרית עם הבלדה 20

חלק א.

"בעותי לילה", מאת שאול טשרניחובסקי  
     מבוא 25
     בעותי לילה / שאול טשרניחובסקי 30
     עיון ביצירה 39
     שחזור הפבולה 39
     הפתיחה 41
     העשרה בין-תחומית: ארבע העונות  
          ציור (ברויגל, לימבורג), מוזיקה (ויואלדי, בטהובן), מעגלי הזמן 43
     המספר: אפיונו ה"גריאטריים" של המספר ה"נודניק" - יחסי זקנה-ילדות 48
     העשרה בין-תחומית: דומה זקן לילד (ציור, ספרות, שירה) 53
     הילד 56
     הבית, החצר וקדושת החולין 58
     האידיליה כשירת החפצים והחפץ כמד-הזמן האידילי 65
     בין החורבות - לבעיית המבנה 68
     העשרה: היסודות האידיליים ברומן (פרוסט, בר יוסף) ובמזמור מקוהלת 73
חלק ב. "מכתב לאי-שם", מאת דוד שמעוני (שמעונוביץ')  
     האידיליה הארץ-ישראלית - מהפך בצל מהפכה 81
     "מכתב לאי-שם" - דוד שמעוני 84
     עיון באידיליה 113
          מבוא 113
          מכתבו של הבן 114
          מכתב התשובה של האב 118
          בין צורה לתוכן: "קצירת האומר" 118
     העשרה בין-תחומית: מדרש, שירה, פזמון וציור 122
     מוטיב בעלי החיים 122
          מוטיב הקציר - בין האידילי לטרגי 130
     האידילי בצל הטרגי 135
     מוטיב הזריחה 137
     מוטיב ההר 139
     מוטיב העבודה 140
     מוטיב החמור 141
השוואה: שירה ודרמה (טשרניחובסקי, שמעוני, סובול) 143
נספח 1: עיון ב"אידיליות-ים" מאת יעקב פיכמן 144
נספח 2: קריאה במגילת רות כאידיליה 149

חלק ג.

"תה מתחת לעצים" מאת נתן זך  
מבוא 153
"תה מתחת לעצים" - נתן זך 156
עיון באידיליה 159
     "הנה התה והעצים" 159
     "זמן התה" 159
     "הסעודה האחרונה" 160
     גן של ורדים 162
     הכלב 163
     צרות בגן עדן 164
     מעגל הדמויות 165
     מזג האוויר ושעת הערב 169
העשרה בין-תחומית: ספרות, שירה וציור 172
     טקס שתיית התה (קרול, זך, פרייל, פרוסט, מונה) 172
     מוטיב הפרה (וירגיליוס, טינטורטו) 178
     מוטיב הכלב (הסיודוס) 179
     מוטיב הוורד (מיתולוגיה) 180
מטלות לסיכום 180

חלק ד.

הרחבה והעשרה  
עם הגב למיתוס: הפעלה בין-תחומית  
     מיתולוגיה (אובידיוס), ציור (ברויגל) ושירה (וויליאמס, אודן) 185
חשיבותו של הלא-חשוב  
     ציור (ברויגל) ושירה שימבורסקה, זגייבסקי) 196
גאוניותו של השיעמום ומעשה הרקמה: הפעלה בין-תחומית  
     פילוסופיה (קירקגור, אגסי, כהנא-כרמון), ציור (ברויגל, ורמיר, רמבנדט)
          ושירה (אלתרמן, פסואה)
202
עונות השנה וגילי האדם - שעוני האידיליה: הפעלה בין-תחומית  
     מתרבות אירופה (ויואלדי, צ'ייקובסקי, היידן, ברויגל, לימבורג) 218
     מתרבות ארץ ישראל (מוהר, שפירא, מנור, בן אמתי) 236
יחסם של משוררים אל האידיליה:  
     בין זעם מבואי (א"צ גרינברג) לבין לגלוג ליצני (א' שלונסקי) 243
היסודות האידיליים באפוס היווני (הומרוס, וירגיליוס):  
          מגן-אכילס כמקרה-בוחן לניצני הקושי שבמיון הסוגי 245
   
דברי סיום 256
נספח: אידיליות נוספות ויצירות אחרות שיש בהן יסודות אידיליים
(מקרא, שירה, פזמונים, סרטים, תמונות, מוזיקה)
258
ביבליוגרפיה 263
מפתח השמות 274

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף