הספרות העברית ותנועת העבודה / עורך פנחס גינוסר. -- קריית שדה בוקר : המרכז למורשת בן-גוריון ; באר-שבע :  הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשמ"ט 1989.
    יא, 330, vi עמ'.
    Hebrew literature and the Labour movement / editor, Pinhas Ginossar

תוכן העניינים:

 • פ"ג.    פתח דבר     (עמ' ט)
 • דמיטרי סגל.    הספרות והתרבות הרוסית בסוגיית היווצרותה של תנועת השחרור היהודית (עמ' 1)
 • אברהם בנד.    מיכה יוסף בן-גריון (ברדיצ'בסקי): המרד והמחיר (עמ' 17)
 • שלמה אהרונסון.    ביאליק ובן-גוריון: בין מלים לפוליטיקה (עמ' 26)
 • מנחם ברינקר.    ברנר כמבקר מבפנים של תנועת הפועלים (עמ' 45)
 • פנחס גינוסר.    ביאליק, ברל וברנר: 'הלכה ואגדה' ושתי תגובות (עמ' 54)
 • אברהם הגורני-גרין.    אברהם שלונסקי בין ספרות לבין חברה (עמ' 87)
 • שמואל הופרט.    והמכבש היה מובל / כמרכבת המשיח ... : עיון ביחסו של אורי צבי גרינברג אל תנועת העבודה, כפי שהוא משתקף בשירתו העברית, שנדפסה בשנות העשרים והשלושים     (עמ' 98)
 • חנן חבר.    שבחי עמל ופולמוס פוליטי : ראשית צמיחתו של השיר הפוליטי בארץ ישראל -- שמונה פרקי מבוא (עמ' 116) 
 • חיה הופמן.     ה'אף על פי כן' הברנרי בשירת יצחק למדן (עמ' 158)
 • זיוה שמיר.    לפתרון חידת השיר 'ראיתיכם שוב בקוצר ידכם' ח"נ ביאליק> (עמ' 178)
 • אברהם קורדובה.    אינטלקטואלים ללא-פשרה בחיים הפוליטיים: המקרה של 'ברית הבריונים' (עמ' 224)
 • נורית גרץ.    מציונות כללית לציונות של תנועת העבודה: כתבי עת ספרותיים בשנות ה-30 (עמ' 243)
 • מנחם דורמן.    איזהו משורר פוליטי? <על נתן אלתרמן> (עמ' 266)
 • נסים קלדרון.    מ'רגעים' אל 'הטור השביעי' - דרכו של אלתרמן אל כתיבה פוליטית (עמ' 277)
 • יאירה גנוסר.    המשורר אברהם חלפי ותנועת הפועלים (עמ' 290)
 • נתן שחם.    'ספריית פועלים' בין מרקסיזם לאקזיסטנציאליזם (עמ' 311)
 • רשימת המחברים    (עמ' 328)
 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף