עמנואל אטקס (1939)

<בהכנה>

Immanuel Etkes

    עמנואל אטקס

ספריו:
 • מפעלו ההיסטורי של ר' חיים מוולוזין (ירושלים, תשכ"ז) <עבודת גמר (מ.א.) – האוניברסיטה העברית בירושלים, תשכ"ז>
 • ר' ישראל סלנטר וראשיתה של תנועת המוסר (ירושלים, תשל"ה) <דיסרטציה (Ph.D) – האוניברסיטה העברית בירושלים, תשל"ה>
 • ר' ישראל סלנטר וראשיתה של תנועת המוסר (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ב) <הדפסה שנייה מתוקנת יצאה לאור בתשמ"ד> <תורגם לאנגלית>
 • Rabbi Israel Salanter and the Mussar Movement : seeking the Torah of truth / translated by Jonathan Chipman (Philadelphia : Jewish Publication Society, 1993)
 • מחבורה לתנועה : תנועת החסידות בראשיתה (תל אביב : האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"א) <פולין: פרקים בתולדות יהודי מזרח-אירופה ותרבותם, יחידה 9–10> <תורגם לרוסית>
 • ‘От группы к движению (зарождение хасидизма)’(Открытый университет, 1995) <Главы из истории и культуры евреев Восточной Европы, 4, pp. 169-331>
 • ליטא בירושלים : העילית הלמדנית בליטא וקהילת הפרושים בירושלים לאור אגרות  וכתבים של ר' שמואל מקלם (ירושלים : יד יצחק בן-צבי , תשנ"ב)
 • יחיד בדורו : הגאון מווילנה – דמות ודימוי (ירושלים : מרכז זלמן שזר, תשנ"ח) <תורגם לאנגלית>
 • The Gaon of Vilna: the man and his image / translated by Jeffrey M. Green (Berkeley : University of California Press, 2002)
 • תנועת החסידות בראשיתה (תל אביב : משרד הבטחון, ההוצאה לאור : האוניברסיטה המשודרת, תשנ"ח)
 • בעל השם : הבעש"ט – מאגיה, מיסטיקה, הנהגה (ירושלים : מרכז זלמן שזר, תש"ס) <תורגם לאנגלית>
 • The Besht: Magician, Mystic, and Leader / translated by Saadya Sternberg (Waltham: Brandeis University Press / University Press of New England, 2004)
 • בעל התניא : רבי שניאור זלמן מלאדי וראשיתה של חסידות חב"ד (ירושלים : מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, תשע"ב 2011)
 • לשם שמים : חסידים, מתנגדים, משכילים ומה שביניהם (ירושלים : כרמל, תשע"ו 2016)
 • הציונות המשיחית של הגאון מווילנה : המצאתה של מסורת (ירושלים : כרמל, תשע"ט 2019) <עריכה – יחזקאל חובב>
עריכה:
 • במעגלי חסידים : קובץ מחקרים לזכרו של פרופסור מרדכי וילנסקי / עורכים – עמנואל אטקס, דוד אסף, ישראל ברטל, אלחנן ריינר (ירושלים : מוסד ביאליק : המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין ומורשתם, המכון לחקר התפוצות,  אוניברסיטת תל אביב : והמרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם, האוניברסיטה העברית בירושלים, תש"ס 1999)
  תוכן העניינים
 • אבני דרך : מסות ומחקרים בהיסטוריה של עם ישראל, שי לצבי (קותי) יקותיאל (ירושלים : מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, תשע"ו 2015) <בשיתוף דוד אסף ויוסף קפלן>
על המחבר ויצירתו:
ביבליוגרפיה
 • אסף, דוד. עמנואל אטקס: ביבליוגרפיה. בתוך: ישן מפני חדש : מחקרים בתולדות יהודי מזרח אירופה ובתרבותם : שי לעמנואל אטקס / עורכים דוד אסף ועדה רפפורט-אלברט (ירושלים : מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, תשס"ט 2009), כרך א, עמ' 41–53.
על "הציונות המשיחית של הגאון מווילנה"
קישורים:

עודכן לאחרונה:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף