מרדכי וילנסקי (1914–1999)

Mordecai Wilensky


במעגלי חסידים  : קובץ מחקרים לזכרו של פרופסור מרדכי וילנסקי / עורכים עמנואל אטקס, דוד אסף, ישראל ברטל, אלחנן ריינר. – ירושלים : מוסד ביאליק : המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין ומורשתם, המכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב : המרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם, האוניברסיטה העברית בירושלים,  תש"ס 1999.
    376, 65  עמ'.
    Within Hasidic circles : studies in Hasidism in memory of Mordecal Wilensky / edited by Immanuel Etkes, David Assaf, Israel Bartal, Elchanan Reiner

תוכן העניינים:

 • משה בר-אשר: פתח דבר (עמ' ה)
 • תוכן העניינים (עמ' ט-י)
 • משה בר-אשר: פרופסור מרדכי וילנסקי ז"ל (עמ' יא-יב)
 • קורדליה הסטרמן: מרדכי וילנסקי: רשימת פרסומים (עמ' יג-טו)

 • בין חסידים למתנגדים
 • מנדל פייקאז': מניעי המחלוקות הראשונות על החסידות (עמ' 3–20)
 • מרדכי זלקין: "מקומות שלא מצאה עדיין החסידות קן לה כלל"? בין חסידים למתנגדים בליטא המאה ה-19 (עמ' 21–50)
 • חיים גרטנר: רבנות וחסידות בגליציה במאה התשע-עשרה: ר' שלמה קלוגר והחסידות (עמ' 51–74)
 • מיכאל ק' סילבר: "ישיבות אין מצוי במדינתינו מכמה טעמים נכונים" : בין חסידים ומתנגדים בהונגריה (עמ' 75–108)

 • בין חסידים למשכילים
 • שמואל פיינר: בין "ענני הסכלות" ל"אור המושכלות" : יהודה הורוויץ, משכיל מוקדם במאה ה-18 (עמ' 111–160)
 • דוד אסף: "והמתנגדים התלוצצו שנשתכר ונפל": נפילתו של החוזה מלובלין בראי הזיכרון החסידי והסטירה המשכילית (עמ' 161–208)
 • שמואל ורסס: בין מציאות לבדיון: "מגלה טמירין" של יוסף פרל בעיני משכילים וחסידים (עמ' 209–235)
 • דוד וינפלד: "איש חסיד" של ראובן אשר ברודס והתמורה ביחס כלפי החסידות בשנות ה-70 של המאה ה-19 (עמ' 237–244)

 • במעגלי חסידים
 • צבי מרק: דיבוק ודבקות בשבחי הבעש"ט : הערות לפנומנולוגיה של השיגעון בראשית החסידות (עמ' 247–286)
 • עמנואל אטקס: הצדיק: זיקת הגומלין בין דפוס חברתי למשנה רעיונית (עמ' 287–297)
 • יוסף דן: כפל הפנים של המשיחיות בחסידות (עמ' 299–315)
 • משה אידל: יופייה של אישה: לתולדותיה של המיסטיקה היהודית (עמ' 317–334)
 • מיכאל פישביין: "מחול לצדיקים" : תורת הריקוד אצל רבי נחמן מברסלב (עמ' 335–349)
 • שאול שטמפפר: ישיבות חסידיות בפולין בין שתי מלחמות העולם (עמ' 351–376)

 • Naftali Loewenthal: Women and the Dialectic of Spirituality in Hasidism (pp. 7*–65*)

עודכן לאחרונה: 22 בפברואר 2020

לראש הדף

 

 

ספרי המחברת

 

על יצירתה

 

קישורים

 

 

לראש הדף