משה אויערבך (1881־1976)

<בהכנה>

Moses Auerbach

    הרב משה אויערבך נולד בעיר הלברשטדט בגרמניה בד' באדר א' תרמ״א, 3 בפברואר 1881. התחנך בעיר מולדתו אצל אביו, הרב. ובבתי־ספר כלליים. המשיך לאחר־מכן את לימודיו בבית־המדרש לרבנים בברלין (מיסודו של הרב ד״ר עזריאל הילדסהיימר) ובאוניברסיטאות ברלין ושטרסבורג.
    עסק בהוראה בגרמניה ועם עלייתו לארץ־ישראל בתרס״ט נתמנה למנהל ולמפקח של בתי-הספר החרדיים במושבות שנתמכו על-ידי היהודים החרדים שבגרמניה (מוסדות-החינוך ״נצח ישראל״ ומוסדות החינוך של ״פקידי ואמרכלי אמשטרדם״ (כולל הולנד וגרמניה) בירושלים. בשנות מלחמת-העולם הראשונה היה חבר ועד הסיוע האמריקאי לעזרת נפגעי המשבר והמחסור בארץ.
    בתרע״ז יצא לגרמניה, עמד בראש ארגון-הנוער הדתי ״עזרא״, היה סגן יו״ר האקדמאים הדתיים היהודים בגרמניה, וכשפיתחו היהודים החרדים שבגרמניה פעולה תרבותית וחינוכית בשטח-הכיבוש בפולין נתמנה בתרע״ח למנהל הגימנסיה לבנות ״חבצלת״ בוארשה. אחרי המלחמה חזר לגרמניה והיה בשנים תרע''ט-תרפ״ב מורה בתלמוד-תורה בקלן, ומתרפ״ג ועד תרצ״ה מרצה בבית-המדרש לרבנים בברלין. באותו הזמן היה חבר המרכז הארצי של ״אגודת ישראל״ בגרמניה ובשנים תרצ״ג-תרצ״ה יושב-ראשו.
    ביקר בארץ בשנים תרפ״א, תרפ״ו ותרצ״ב. בתרצ״ה חזר להשתקע בארץ ומאז ניהל (עד פרישתו ב-1947) את בתי הספר ״נצח ישראל״ לבנים ולבנות בפתח תקוה. היה חבר בחברת ״נחלת ראובן״ ובועד המנהל של בית החולים ״שערי צדק״ בירושלים.
    פירסם מאמרים ומחקרים בעתונים ובכתבי-עת שונים בגרמנית ובעברית (ה״איזראליט״ הפראנקפורטי, ״ישורון״ של הרב ד״ר י. ווהלגמוט הברלינאי, ״הדרך״, ״ההד״); בשנתונים ובספרי-יובל של החברה הספרותית הישראלית בפרנקפורט דמיין ושל בית-המדרש לרבנים בברלין. תרגם ופירש את המשנה של סוף סדר טהרות. חיבר מלון מבאר למכילתא דרבי ישמעאל (בגרמנית) וכן ספרים בגרמנית על הריב בין רב סעדיה גאון וראש-הגולה דוד בן זכאי, היהודים בימי אדריאנוס קיסר, הסיפור על ״ארבעת השבויים״ (שכפי המסופר יצאו בשליחות הישיבות של גאוני בבל ומשנפדו מידי שוביהם, שודדי הים, הקימו מרכזים לתורה בצפון-אפריקה ובספרד), וסקירה פרוגרמטית על תולדות ישראל. בעברית פירסם ספר תולדות עם ישראל (שלושה חלקים מתקופת גלות בבל ועד להתפתחות החסידות); וכן תורת החינוך (ספר עזר לחינוך והוראה בבתי ספר דתיים).
    הרב משה אויערבך נפטר בט' בניסן תשל״ו, 9 באפריל 1976.
[מקורות: קרסל, תדהר, ויקיפדיה]

ספריו:
עריכה:
על המחבר ויצירתו:
קישורים:

עודכן לאחרונה: 16 באוקטובר 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף