יהודה ליב בן משה הלוי אדל (1757־1828)

<בהכנה>

Judah Löw ben Moses ha-Levi Edel

    יהודה ליב בן משה הלוי אדל (גם עדיל), ידוע גם כהמגיד מסלונים, נולד בזאמושץ, פולין בז' באדר תקי"ז, 27 בפברואר 1757. היה דרשן נודע: תחילה בזאמושץ. בתקנ"ח (1798) מונה למגיד מישרים של העיר סלונים (כיום בתחומי בלארוס). התפרסם כדרשן בספרו אפיקי יהודה . היה בין חלוצי חקר־הלשון בליטא בספריו קונטרס הפעלים, הנקרא בשם שפה לנאמנים  ואיי הים , סללו דרך לתנועת ההשכלה בליטא. חיבר עוד מי נפתוח (תקע"ז). נפטר בסלונים בי"ח בתמוז תקפ"ח, 30 ביוני 1828. נינו הוא המלחין יצחק אדל (1896־1973).
[מקורות: קרסל, האנציקלופדיה העברית, Jewish encyclopedia, ויקיפדיה]

ספריו:
  • קונטרס הפעלים : בשם  ... שפה לנאמנים ... לדרוך בנתיבות משפט לשון עברית (לבוב : דפוס גרשון ליטעריס, תקנ"ג)
  • ספר אפיקי יהודה : והוא שם הכולל אל הדרושים אשר בזאת המחברת ... כל דרוש ... מיוחד בשמו כפי ענינו (לעמברג : דפוס אהרן בן חיים דוד סגל, תקס"ג)
  • ספר מי נפתוח : לבאר דברי רבינו משה בן מימון ... בסדר טהרות ... (ביאַליסטאָק : אהרן הורוויץ, תקע"ו)
  • מים טהורים : על משניות סדר טהרות ומפרשיו הראשונים וגם האחרונים (ביאַליסטאָק : דפוס אהרן הורוויץ, תקע"ז)
  • ספר אפיקי יהודא : והוא שם הכולל אל הדרושים ... (זאלקווא : דפוס א. י. ל. מאיר האָפער, תקע"ט)
  • איי הים : על סדר אגדת הש"ס הבבלי ... (אוסטרהא : דפוס אליעזר פייבל אייזן בארג, תקצ"ה)
עריכה:
על המחבר ויצירתו:
קישורים:

עודכן לאחרונה: 13 באוקטובר 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף