יצחק מרגליות (1842־1887)

<בהכנה>

Isaac Margolis

    יצחק בן אליהו מרגליות נולד בשנת תר"ב (1842) * בקלוואריה (כיום בתחומי ליטא). למד תורה הרבה וכן היה מקורב לספרות ההשכלה ובקי בכמה לשונות. עבר לאחר נישואיו (1862) למֶרֶץ, פלך וילנה והיה סמוך על שולחן חותנו. משירד חותנו מנכסיו החל לעסוק בחנוונות ואחר כך עבר לקובנה ועסק שם בהוראה. לבסוף נתקבל לרב בדרוזגניק. ב-1884 יצא לארצות הברית והיה רבם של יוצאי קלוואריה בניו-יורק.
    החל בכתיבתו בשלהי שנות השישים בסדרת מאמרים ב"המגיד" בתחום מדעי הטבע ואחר כך ב"המליץ", "השחר" ועוד בענייני יום ובחקרי יהדות. עם ראשית סערת פולמוס התיקונים בדת יצא בחוברת "מעוז התלמוד" (וארשה, תרכ"ט) להשיב לליליינבלום וליל"ג. ומשהשיב ליליינבלום על כך יצא בשנית במחברתו "מעוז הים" (וילנא, תרל"א. נדפס תחילה ב"הלבנון") . ספרו "ספורי ישורון" היה מהספרים הראשונים שהגיש את האגדות בספרות התלמודית בצורה סיפורית.
    יצחק מרגליות חלה בניו יורק בדלקת ריאות ונפטר בי"א באב תרמ"ז, 1 באוגוסט 1887.
* - על מצבתו מצוין כי נולד בט' בסיון ת"ר לפ"ק [10 ביוני 1840] ונפטר ביום י"ג לחדש אב תרמ"ז [3 באוגוסט 1887]
[מקורות: קרסל, מקורות שונים,
Encyclopaedia Judaica, Jewish Encyclopedia]

ספריו:
  • מעוז התלמוד : מאמר התנצלות נגד כותבי פלסתר מוציאי דיבה על התלמוד והשלחן ערוך  (ווארשא : יצחק גאָלדמאַן, תרכ"ט 1869) <נגד מאמרי משה ליב לילינבלום "ארחות התלמוד" ב'המליץ' 1868־1869>
  • מעוז הים : תשובה נצחת לספר כתב איש ריבי ... בשם מגלה עפה ... נגד מאמרי מעוז התלמוד ... (ווילנא : אברהם יצחק ובנו שלום יוסף דווארזעץ, תרל"א 1870) <מגלה עפה הדפיס לילינבלום ב'המליץ', 1869 מגליון 49 ואילך>
  • ספורי ישורן :  על פי ספורי הסופרים הכתובים בספרי התלמוד הבבלי והירושלמי מדרש וזוהר מסודרים ... ונחלקים בחמשת חלקים ...מתרגמים עברית ...  (בערלין : יוליוס זיטטענפעלד, תרל"ז 1877)
עריכה:
על המחבר ויצירתו:
על "ספורי ישורן"
  • זבה-אלרן, צפי.  'ספורי ישורן' ליצחק מרגליות (1877) וקובץ הסיפורים העברי בעת החדשה. אסיף ליסיף : מחקרים בפולקלור ובמדעי היהדות לכבוד פרופסור עלי יסיף ‬עמ' 233־260.
  • זבה-אלרן, צפי.  'ספורי ישורן' ליצחק מרגליות : קובץ עברי ראשון של אגדות לילדים.  בספרה: זיכרונות חדשים : אסופות האגדה ועיצובו של קנון עברי מודרני (ירושלים : יד יצחק בן-צבי, תשע"ז 2017), עמ' 73־97.
  • לורברבוים, חבצלת.  אגדות חז"ל בעבודם של יצחק מרגליות וזאב יעבץ לאור חיבוריהם "ספורי ישורון" ו"שיחות ושמועות מני קדם" (ירושלים : האוניברסיטה העברית, תשמ"ו 1986) <עבודת מוסמך, האוניברסיטה העברית>
קישורים:

עודכן לאחרונה:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף