ישעיה זנה (1887–1960)

<בהכנה>

Isaiah Sonne

    ישעיהו זנה נולד במושצ'יסקה, עיירה במחוז לבוב, כיום במערב אוקראינה בב' באדר תרמ"ז, 26 בפברואר 1887. קיבל חינוך מסורתי ולאחר שעמד בבחינת הבגרות בקראקא (1912) יצא לפירנצה באיטליה, שם למד ולימד בבית המדרש לרבנים. ב-1915 יצא לציריך וסיים באוניברסיטה שם את לימודיו (1919) בהשגת תואר אקדמי. בה בשנה נקרא להורות בבית הספר התיכון היהודי בלודז', פולין, מייסודו של מ"ז ברוידא. ב-1922 חזר לפירנצה ועסק שם במחקר. בשנים 1925–1931  הורה תלמוד, תולדות ישראל ופילוסופיה בבית המדרש לרבנים שם. לאחר מכן היה מפקח מטעם איחוד הקהילות באיטליה על הספריות והארכיונים היהודיים במדינה. ב-1936 נתמנה למנהל בית המדרש לרבנים ברודוס וקיים כהונתו זו עד 1938. ב-1939 - עלה ארצה וב-1940 יצא לארצות-הברית והורה תולדות ישראל וספרותו בימי הביניים בבית-המדרש לרבנים הריפורמי בסינסינטי.
    זנה פירסם בעברית, גרמנית, איטלקית, צרפתית ואנגלית מחקרים בתולדות ישראל וספרותו ובייחוד בתחום ההגות והפילוסופיה, מחקריו העבריים נדפסו מתרפ"ד ב"התקופה", "קרית ספר", "תרביץ", "ציון", "קובץ על-יד", "בצרון", "חורב" ועוד, וכן בספרי יובל וזכרון. ההדיר את הכרוניקה העברית מהמאה הט"ז: "מפאולו הרביעי עד פיוס החמישי", בצירוף מבוא והערות (1954), תירגם "מאמר קצר על אלוה, האדם ואשרו" לברוך שפינוזה (מהולנדית) בצירוף מבוא והערות (תרצ"ה). לאחר מותו יצאה מסתו "היהדות האיטלקית" (תשכ"א. נדפסה לפני כן ב"התקופה").
    ישעיהו זנה נפטר בסינסינטי בח' בכסלו תשכ"א, 27 בנובמבר 1960. ארכיונו הופקד בארכיון היהודי האמריקאי בסינסינטי.
[מקורות: קרסל, Encyclopaedia Judaica,  ויקיפדיה]

ספריו:
  • אבני בנין לתולדות היהודים בוירונה (ירושלים, תרצ"ח-ת"ש)
  • היהדות האיטלקית : דמותה ומקומה בתולדות עם ישראל (ירושלים : מכון בן-צבי, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשכ"א)
תרגום ועריכה:
  • מאמר קצר על אלוה על האדם ואשרו / חובר מאת ברוך שפינוזה ומתורגם מהולנדית על ידי ישעיהו בן יהודה ליב זנה בצירוף מבוא והערות (תל אביב : א. י. שטיבל, תרצ"ה)
  • מפאולו הרביעי עד פיוס החמישי : כרוניקה עברית מן המאה השש עשרה / מאת בנימין נחמיה בכ"ר אלנתן ; הוציאה על-פי כתב יד והוסיף עליה מבואות, ביאורים, הערות ונספחים ישעיהו זנה (ירושלים : מוסד ביאליק, תשי"ד 1954)
על המחבר ויצירתו:
קישורים:

עודכן לאחרונה: 10 באפריל 2020

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף