צבי קארל (1873־1959)

<בהכנה>

Zvi Karl

    צבי קארל נולד בלבוב, אוקראינה, בכ"ה באב תרל"ג, 18 באוגוסט 1873. קיבל חינוך תורני וכללי. למד בלשנות שמית באוניברסיטת לבוב. עסק תחילה במסחר ואחר כך בהוראה בבית המדרש למורים. השתתף ביסוד הסתדרות בתי-הספר העבריים לגליציה ובוקובינה והיה חבר נשיאותה, מנהל כללי ומורה בבית-המדרש למורים עברים בלבוב לפני מלחמתהעולם הראשונה, ואחרי המלחמה ההיא מנהל ומורה בפדגוגיון העברי שם; חבר וזמן-מה נשיא מרכז "המזרחי" למזרח-גליציה; חבר בהנהלה וזמן-מה אף בנשיאות של ועד החברה לבתי-ספר עממיים ותיכונים בלבוב; חבר הנהלת בית-הכנסת "דחוץ לעיר" (Vorstadt Synagoge) בלבוב כן נבחר לועד הקהלה שם ברשימת הציונים: חבר נשיאות הסניף הלבובי של "ברית עברית עולמית". עלה ארצה ב-1934 והירצה בבית הספר הגבוה למשפט וכלכלה. היה פעיל בחברה לחקר המקרא.
    עסק בחקר הספרות התלמודית ובמיוחד בחטיבה המשפטית שלה. כתב הרבה מאמרים, בעיקר מדעיים, בחו"ל ואחר-כך בארץ בעתונים המצפה, השלח, העולם, הארץ, דבר, הדואר ובירחונים ובכתבי-העת הצופה לחכמת ישראל (בודאפשט), ההד, מאזנים, תרביץ, ועוד.
    צבי קרל נפטר ברמת-גן  בי' בתמוז תשי"ט, 16 ביולי 1959.
[מקורות: קרסל, תדהר]

ספריו:
 • משניות פסחים : עם באור חדש (לבוב : סנונית, תרפ"ה 1925)
 • משניות חגיגה : עם באור חדש (לבוב : סנונית, תרפ"ה 1925)
 • הקדיש : מראשית יצירת תפלה זו עד שקבלה את הצורות הנכחיות (לבוב : סנונית, תרצ"ה 1935)
 • מסכת שבת : משנה ערוכה לתלמידים ומפֹרשת (תל אביב : דביר, תרצ"ז)
 • מחקרים בתולדות התפילה (תל אביב : הוצאת ספרים נ. טברסקי, תש"י)
 • תולדות המשפט העברי (תל אביב : הוצאת ספרים נ. טברסקי, תשי"ג)
 • מחקרים בספרי : נסיון מקיף לתפיסת דרשות חז"ל תוך גישה חדשה (תל אביב : דביר, תשי"ד)
 • בראשית – תרגום השבעים (תל אביב : החברה לחקר המקרא בישראל ע"י הוצאת ניב, תשכ"ד 1964)
 • תרגום השבעים לתורה (ירושלים : החברה לחקר המקרא בישראל בשיתוף עם המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית ע"י קרית ספר, תשל"ט) <ההדיר – אשר וייזר>
עריכה:
 • ספר זכרון מוקדש לזכר המנוח ד"ר משה פירמן ז"ל : מורה הפדגוגיון העברי אשר על יד אגודת בית ספר עממי ובינוני בלבוב, על-ידי חבר מורי הפדגוגיון וחבריו (לבוב : דפוס Praca, שנת 1926) <בשיתוף לוי פרוינד>
 • מזכרת לוי :  ספר זכרון לכבוד הרב ד"ר לוי פרוינד ז"ל  (תל אביב : הוצאת ספרים נ. טברסקי, תשי"ד, אוקטובר 1953) <בשיתוף  משה מיקם (מהלר)>
  תוכן העניינים
ספר יובל
 • ספר קארל : מאמרים בחקר התנ"ך לזכר צבי קארל ז"ל / בעריכת אשר ווייזר וב"צ לוריא (ירושלים : הוצאת החברה לחקר המקרא בישראל ע"י הוצאת 'קרית-ספר', תש"ך 1960)
  תוכן העניינים
על המחבר ויצירתו:
 • וייזר, אשר.  ר' צבי קארל כחוקר וסופר.  בתוך: ספר קארל : מאמרים בחקר התנ"ך לזכר צבי קארל ז"ל / בעריכת אשר ווייזר וב"צ לוריא (ירושלים : הוצאת החברה לחקר המקרא בישראל ע"י הוצאת 'קרית-ספר', תש"ך 1960), עמ' ז-יא.
 • קארל, שולמית.  אבי.  בתוך: ספר קארל : מאמרים בחקר התנ"ך לזכר צבי קארל ז"ל / בעריכת אשר ווייזר וב"צ לוריא (ירושלים : הוצאת החברה לחקר המקרא בישראל ע"י הוצאת 'קרית-ספר', תש"ך 1960), עמ' יב-טז <כולל רשימה ביבליוגרפית של כתביו>
קישורים:

עודכן לאחרונה: 20 במאי 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף