מרים מארקל-מוזסזון (1837־1920)

<בהכנה>

Miriam Markel-Mosessohn

    מרים מארקל-מוזסזון (לבית ויירז'בולובסקי) נולדה בסובאלק, פולין, בשנת תקצ"ז, 1837.
[מקורות: קרסל, ויקיפדיה, Jewish encyclopedia, Jewish virtual library, Encyclopedia of Jewish women, Wikipedia, Encyclopaedia Judaica]

ספריה:
  • ידידתו של המשורר : איגרות מרים מארקל-מוזסזון אל יהודה ליב גורדון (יל"ג) / ההדיר מכתב-יד והוסיף מבוא והערות שמואל ורסס (ירושלים : מוסד ביאליק, תשס"ד 2004)
עריכה:
על המחברת ויצירתה:
  • ויזן, יהודה.  מילים אחדות על מרים מארקל-מוזסזון.  דחק: כתב עת לספרות טובה, כרך 9 (ינואר 2018, תשע"ח), עמ’ 389־390 <דברי הקדמה לתרגום מגרמנית על-ידי מרים מארקל-מוזסזון של סיפור מאת תיאודור הרצל וסיפורה של מארקל-מוזסזון "מעשה דוד זייגער מאכער">
  • כהן, טובה.  ניכוס מקורות תנ"כיים בידי נשים משכילות במאה ה-19.  רבגוני: מסגרת למחשבה ולזהות יהודית בזמננו, כרך 3 (2000), עמ' 50־55.
  • כהן, טובה.  "אז גדלה מבוכת הרב כי אישה ניצחתהו" : אסכולת המגדר  וספרות ההשכלה.  בתוך: ההשכלה לגווניה : עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותה / עורכים שמואל פיינר וישראל ברטל (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגס, האוניברסיטה העברית, תשס"ה 2005), עמ' 225־235.
  • כהן, טובה. משכילות ולמדניות: שורשיה של כתיבת נשים מודרנית בעברית.  מסכת, כרך 5 (2006), עמ' 27־43.
  • צמיר, חמוטל.  בין רחל (מורפורגו) לרחל (בלובשטיין): לידתו של סובייקט נשי כותב עברית בחיק הפרדוקסים של הלאומיות.  ביקורת ופרשנות, חוב' 43 (תש"ע 2010), עמ' 101־156.
  • Balin, Carole B.  The makings of a Maskilah : Miriam Markel-Mosessohn (1839-1920). In her: To reveal our hearts : Jewish women writers in Tsarist Russia (Cincinnati : Hebrew Union College Press, 2000), pages 13-50.
על "ידידתו של המשורר"
קישורים:

עודכן לאחרונה: 22 באוגוסט 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחברת

 

על יצירתה

 

קישורים

 

 

לראש הדף