אברהם ארזי (1908־2002)

<בהכנה>

Abraham Arazi

    אברהם ארזי בן יוסף טננבוים נולד בראדום, פולין בכ"ו בניסן תרס"ח, 27 באפריל 1908. חניך ישיבות ראדום. סיים לימודיו בבית-המדרש לרבנים החרדי בברלין וכן באוניברסיטת ברלין (1932). עלה ארצה ב-1933. עסק בהוראת תלמוד ופילוסופיה בגימנסיה העברית בירושלים ומרצה לתלמוד באוניברסיטת בר-אילן. פירסם חקרי מקרא, תלמוד וספרות ימי-הביניים בעיתונות וכתבי-עת וספרים ונתן שעורים בתלמוד ב"קול ישראל". אברהם ארזי נפטר בירושלים בסוכות תשס"ג, ט"ו בתשרי תשס"ג, 21 בספטמבר 2002.
[מקורות: קרסל]

ספריו:
 • ספר איוב : עם מבוא ופירוש ... (ירושלים : המכון העברי להשכלה בכתב בישראל, תשי"ג)
 • ממעין האגדה : מבחר אגדות על התורה ועל חגי ישראל ומועדיו (ירושלים : ש. זק ושות', תשט"ז 1956)
 • הגדה לחג העשור : המספר 10 בתנ"ך ובתלמוד (תל אביב : דפוס אלכסנדר מוזס, תשי"ח 1958)
 • שערי התלמוד (ירושלים : קרית ספר, 1961)
 • ממעין ההלכה : מסכת סנהדרין (ירושלים : ש. זק ושות', תשכ"ז)
 • חג השבועות (ירושלים : ההסתדרות הציונית העולמית - המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה, תשכ"ט)
 • עיונים בהלכה (ירושלים : ש. זק ושות', 1971)
 • חזקת הבתים : בבא בתרא, פרק שלישי (ירושלים : ש. זק, תשל"ב 1972)
 • מורשת ישראל : מושגים ביהדות (ירושלים : ש' זק, תשל"ו)
 • מסכת גיטין / פרקים נבחרים מפורשים ומוסברים (ירושלים : ש' זק, תשל"ח 1978)
 • ואלה שמות בני ישראל : הידעת מקור שמך? (תל אביב : לשרשים, 1982)
 • האשה שלנו : הידעת מה דמותה במקורותינו?: מבחר אגדות, דעות, אמרות ופתגמים על האשה בספרותנו העתיקה (תל אביב : לשרשים, 1983)
 • מבוא לתורה שבעל פה (תל-אביב : יבנה, תשמ"ד)
 • ילקוט הפתגמים : מבחר פתגמים, אמרות, מליצות ומשלים קצרים בתנ"ך, בתלמודים ובמדרשים : ערכתיו לפי נושאים, בסדר אלפביתי (ירושלים : הוצאת ראובן מס, תשמ"ז)
 • מסכת כתובות : פרקים נבחרים / מפורשים ומוסברים (תל אביב : יבנה, תשמ"ח 1988)
על המחבר ויצירתו:
על "שערי התלמוד"
קישורים:

[עודכן לאחרונה: 6 בינואר 2019]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף