גרשם שלום (1897־1982)

<בהכנה>

Gerschom Scholem

המחבר

ספריו:
 • שבתאי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו (תל אביב : עם עובד, תשי"ז) <תורגם לאנגלית, לגרמנית, לאיטלקית ולטורקית>
 • Sabbatai Sevi : the mystical Messiah, 1626-1676 / translated by R.J. Zwi Werblowsky (Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1973)
 • Sabbatai Zwi : der mystische Messias / ins Deutsche übertragen von Angelika Schweikhart (Frankfurt am Main : Jüdischer Verlag, 1992)
 • Sabbetay Sevi : il Messia mistico : 1626-1676 / traduzione di Caterina Ranchetti ; revsione di Milka Ventura (Torino : Einaudi, 2001)
 • Sabetay Sevi : mistik Mesih, 1626-1676 / çevirmen, Eşref Bengi Özbilen (İstanbul : Kabalcı Yayınevi, 2011)
 • תולדות התנועה השבתאית : הרצאות באוניברסיטה העברית בירושלים 1939־1940 / מאת גרשם שלום ; הקדימו מבוא, ערכו והביאו לדפוס יונתן מאיר, שיניצ'י יאמאמוטו (ירושלים ותל-אביב : הוצאת שוקן : מכון שוקן למחקר היהדות, תשע"ח 2018)
עריכה:
על המחבר ויצירתו:
ביבליוגרפיה
 • מאיר, יונתן.  רשימת כתבי גרשם שלום על השבתאות.  בתוך:  תולדות התנועה השבתאית : הרצאות באוניברסיטה העברית בירושלים 1939־1940 / מאת גרשם שלום ; הקדימו מבוא, ערכו והביאו לדפוס יונתן מאיר, שיניצ'י יאמאמוטו (ירושלים ותל-אביב : הוצאת שוקן : מכון שוקן למחקר היהדות, תשע"ח 2018), עמ' 373־383.
ספרים
 • Alter, Robert.  Necessary angels : tradition and modernity in Kafka, Benjamin, and Scholem (Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 1991)
  Om the book:
 • Engel, Amir.  Gershom Scholem : an intellectual biography (Chicago : University of Chicago Press, 2017)
  On the book:
 • Handelman, Susan A.  Fragments of redemption : Jewish thought and literary theory in Benjamin, Scholem, and Levins (Bloomington : Indiana University Press, 1991)
  Om the book:
מאמרים
על "שבתאי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו"
קישורים:
עודכן לאחרונה: 3 באפריל 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף