איציק מאנגער (1901־1969)

<בהכנה>

Itzik Manger

איציק מאנגער
[מקורות נוספים: לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, Yiddish Leksikon, ויקיפדיה]

ספריו:
 • שטערן אויפן דאַך : ליד און באַלאַדע (בוקאַרעשט : פאַרלאַג שלום עליכם, 1929)
 • לאַמטערן אין ווינט : ליד און באַלאַדע (וואַרשע : פאַרלאַג טורעם, 1933)
 • חומש-לידער (וואַרשע : פאַרלאַג אַליינעניו, 1935)
 • חומש-לידער (וואַרשע : פאַרלאַג ח. בזשאָזשאַ, 1936) <צווייטע אויפלאַגע>
 • מגילה-לידער (וואַרשע : פאַרלאַג אַליינעניו, 1936)
 • פעלקער זינגען (וואַרשע : פאַרלאַג ח. בזשאָזשאַ, 1936)
 • דעמערונג אין שפּיגל : ליד און באַלאַדע (וואַרשע : ביבליאָטעק פון יידישן פען-קלוב, 1937)
 • וועלוול זבאַרזשער שרייבט בריוו צו מלכה'לע דער שיינער (וואַרשע–ווין : פאַרלאַג א. ב. צעראַטאַ, 1937)
 • פאַר יוגנט : לידער און באַלאַדן (וואַרשע : קינדער פריינד, 1937)
 • נאָענטע געשטאַלטן (וואַרשע : פאַרלאַג ח. בזשאָזשאַ, 1938) <תורגם לעברית>
 • דמויות קרובות (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1941) <עברית – אברהם שלונסקי ; סיפא – דב שטוק [סדן]>
 • די וואונדערלעכע לעבנסבאַשרייבונג פון שמואל אבא אַבערוואָ (וואַרשע : פאַרלאַג ח. בזשאָזשאַ, 1939) <אילוסטרירט פון מענדל רייף> <תורגם להולנדית>
 • Het boek van het paradijs : het wonderlijke levensverhaal van Sjmoel Abbe Aberwo / uit het Jiddisch vert. door L. Fuks en Fri Jolles (Amsterdam : Arbeiderspers, 1958)
 • וואָלקנס איבערן דאַך : ליד און באַלאַדע (טשערנאָוויץ–וואַרשע–לאָנדאָן : פאַרלאַג אַליינעניו, 1942)
 • האָצמאַך-שפיל : אַ גאָלדפאַדן-מאָטיוו אין 3 אַקטן (לאָנדאָן–יאָהאַנעסבורג : פאַרלאַג אַליינעניו, 1947)
 • דער שניידער-געזעלן נטע מאַנגער זינגט (לאָנדאָן : פאַרלאַג אררט, 1948) <עסיי – ד"ר שלמה ביקל>
 • מדרש איציק (פאריז–זשענעװע : איציק מאַנגער יובל־קאָמיטעט, 1951) <געזאַמלטע שריפטן, ערשטער באַנד>
 • ליד און באַלאַדע (ניו-יאָרק : איציק מאַנגער קאָמיטעט, 1952)
 • משירי המגלה / העתיק ללשון עברי – מרדכי אמיתי (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1953) <עיטר שרגא ווייל>
 • ‏שירי המגילה =‏ ‏מגילה-לידער /‏ ‏איציק מאנגר ; תרגם והעיר, דוד אסף ; אייר, נעם נדב ‏(תל-אביב :‏  ‏בית שלום עליכם :‏ ‏‏ חרגול : ‏עם עובד,  תשע"א  2010‬)
עריכה:
על המחבר ויצירתו:
ספרים מאמרים
קישורים:

עודכן לאחרונה: 22 בפברואר 2020

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף