אליקים גצל המילזאהגי (בערך 1780־1854)

<בהכנה>

Eljakim Götzel Milsahagi

אליקים גצל בן יהודה המילזאהגי נולד בסאמיילה*, רוסיה בערך בשנת תק"ם (1780). מעטות הידיעות עליו ועל חייו זולת שהגיע לגליציה וחי בשנותיו האחרונות בלבוב ובברודי ונתמך על ידי ישכר בריש בלומנפלד מברודי, שגם סייעו בהדפסת ספרו. עסק כל ימיו בחקר הספרות התלמודית-רבנית והיה מחלוצי הגישה הביקורתית בכמה וכמה תחומים ובעיקר בחקר ספר הזוהר. חיבר קרוב לשבעים ספרים, שמהם נדפס רק אחד והוא: ספר ראביה (ראשי תיבות של שמו: ר' אליקים בן יהודה המילזאהגי), הכולל "השגות" חריפות על ספריהם של צונץ וש"י רפפורט (אופן 1837. נדפס בחלקו הגדול ב-1834). מלבד זאת נדפס מאמר אחד משלו בתרגום לגרמנית (בענין זיופי א. פירקוביץ). רוב ספריו הם בענייני תלמוד, קבלה וזוהר ואחד מהם בנושא אקטואלי – היתר נסיעה ברכבת בשבת ("מרכבת אש", כתב היד נשלח לש. הולדהיים, מראשי הרפורמה, שהדפיס ממנו בעיתון גרמני-יהודי). כמה חיבורים אלה שמורים עדיין בספריות העולם וכן בספריה הלאומית בירושלים. אליקים גצל המילזאהגי נפטר בברודי, בכ"א בתמוז תרי"ד, 17 ביולי 1854.
[מקורות: קרסל, Jewish encyclopedia]

ספריו:
  • ספר ראביה : השגות על ספרו  של הרב החכם הבקי המפורסם מהורר ליפמאן צונץ מברלין ועל דברי הרב החכם החריף המבקר המפורסם מהורר שלמה יהודה ליב הכהן רפאפורט מלבוב / מאת רבי אליקים בן יהודה המילזאהגי (Ofen :  Königliche Ungarische Universitäts-Buchdruckerei,  1837)
על המחבר ויצירתו:
קישורים:

[עודכן לאחרונה: 24 בנובמבר 2018]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף