חיים זאב ריינס (1902־1986)

<בהכנה>

Chaim Wolf Reines

חיים זאב ריינס, נכדו של הרב יצחק יעקב ריינס, ממייסדי תנועת "המזרחי" (וילנה 1902), נולד בפּרֶן, ליטא, ביום כיפור תרס"ג, 11 באוקטובר 1902 לאביו אברהם דב ריינס. למד בישיבת סבו בלידה ובמלחמת העולם הראשונה נדד  במקומות שונים ברוסיה. בוגר גימנסיה רוסית. מראשית שנות העשרים שהה בגרמניה, בה סיים לימודיו בבלשנות המזרח באוניברסיטת ברלין (1930). ב-1932 היגר לארצות הברית ועסק לסירוגין ברבנות ובהוראה. פירסומיו הראשונים, מחקרים ביהדות, היו בגרמניה (בעיקר באנציקלפודיה "אשכול"), אחר כך נעשתה עברית לשון כתיבתו העיקרית ומחקריו התפרסמו באכסניות ספרותיות ומדעיות בארץ, בארצות הברית ועוד. הרב חיים זאב ריינס נפטר בניו יורק באפריל 1986.
[מקורות: קרסל, SSDI]

ספריו:
  • הפועל במקרא ותלמוד : הפועל בזמן המקרא, המשנה והתלמוד והלכות פועלים ביסודותיהן המשפטיים והתפתחותן ההסתורית (נויאָרק :  מוינעשטער פאבלישינג קאָמפ, תרצ"ה 1935)
  • יחיד וציבור ביהדות : מבוא לפילוסופיה ולסוציולוגיה של היהדות (ניו יורק : דפוס האחים שולזינגר, תש"א 1941)
  • כהנים ונביאים : מחקרים במקרא (ניו יורק : דפוס האחים שולזינגר, תש"ה 1945)
  • תורה ומוסר (ירושלים : מוסד הרב קוק שעל-יד המזרחי העולמי, תשי"ד 1954)
  • באהלי שם : מחקרים במוסר, במשפט ובסוציולוגיה ישראלית (ירושלים : מ. ניומן, תשכ"ג 1963)
  • מסות ומחקרים במוסר ובמשפט ישראל (ירושלים וניויורק  : הוצאת ראובן מס בהשתתפות מכון סורא, תשל"ב 1972)
  • מוסר ודעת : מסות ומחקרים במוסר ובמשפט ישראל (ירושלים : הוצאת ראובן מס, תשל"ז 1977)
  • המוסר והחיים : מחקרים במוסר המקרא וחז"ל ובנושאים קרובים (ירושלים : הוצאת ראובן מס, תשל"ט 1979)
עריכה:
על המחבר ויצירתו:
קישורים:

[עודכן לאחרונה: 7 ביוני 2018]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף