אברהם סוצקבר (1913־2010)

<בהכנה>

Abraham Sutzkever

אברהם סוצקבר
[מקורות: לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, לעקסיקאָן פון ייִדיש-שריַיבערס, Yivo encyclopedia of Jews in Eastern Europe, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, Yiddish leksikon, ויקיפדיה]

ספריו:
 • פונ ווילנער געטאָ (מאָסקווע : אָגיז מעלוכע-פארלאג 'דער עמעס', 1946) <תורגם לעברית>
 • גיטו וילנה / מיידיש – נתן ליבנה (תל אביב : שכוי, תש"ז 1947)
 • גטו וילנה / תרגמה ויקי שיפריס (תל אביב : עם עובד : בית שלום עליכם, 2016) <מבוא – אברהם נוברשטרן וג'סטין קאמי ; עריכה והערות – אברהם נוברשטרן>
 • פאָעטישע ווערק (תל אביב : יובל-קאָמיטעט, 1963) <2 כרכים: א. לידער און פאָעמעס פון די יאָרן 1934־1947; ב. לידער און פאָעמעס פון די יאָרן 1947־1962>
 • פירקאַנטיקע אותיות און מופתים (תל אביב : די גאָלדענע קייט, 1968)
 • די פידלרויז : לידער און פאָעמעס 1970־1972 (תל אביב : די גאָלדענע קייט, 1974)
 • שירים ופואימות  (תל-אביב : עם עובד, תשל"ה) <נבחרו ותורגמו בידי משוררים עברים שונים ; הובאו לדפוס בידי א"ד שפיר>
 • הלילה הראשון בגיטו : מחזור שירים (תל אביב : עם עובד, תשמ"א 1981) <תירגם מיידיש – ק.א. ברתיני>
עריכה:
על המחבר ויצירתו:
ספרים
 • מארק, יודל.  אברהם סוצקעווערס פאָעטישער וועג (תל אביב : פארלאג י. ל. פרץ, 1974)
  על הספר
  • חלמיש, מרדכי.  מיתר של כינור שקם לתחיה.  בספרו: יידיש בישראל  : על סופרים, משוררים, אמנים (תל אביב : עקד, תש"ן 1990), עמ' 246־250 <נחתם: 9 באוגוסט 1974>
מאמרים
על "פאָעטישע ווערק"
 • חלמיש, מרדכי. אברהם סוצקבר – בן חמישים.  בספרו: יידיש בישראל : על סופרים, משוררים, אמנים (תל אביב : עקד, תש"ן 1990), עמ' 236־242 <נחתם: 23 באוגוסט 1963>
על "פירקאַנטיקע אותיות און מופתים"
 • חלמיש, מרדכי. "אותיות מרובעות ומופתים".  בספרו: יידיש בישראל  : על סופרים, משוררים, אמנים (תל אביב : עקד, תש"ן 1990), עמ' 242־246 <נחתם: 26 באפריל 1968>
על "די פידלרויז"
 • חלמיש, מרדכי.  מיתר של כינור שקם לתחיה.  בספרו: יידיש בישראל  : על סופרים, משוררים, אמנים (תל אביב : עקד, תש"ן 1990), עמ' 246־250 <נחתם: 9 באוגוסט 1974>
על "הלילה הראשון בגיטו"
קישורים:

עודכן לאחרונה: 20 בפברואר 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף