גבריאל יהודה ליכטנפלד (1811־1887)

<בהכנה>

Gabriel Judah Lichtenfeld

גבריאל יהודה ליכטנפלד נולד בלובלין ב-1811. רוב שנותיו התגורר באפטא שבפולין. קיבל חינוך תורני ולמד בכוחות עצמו שפות אירופאיות ומדעים – במיוחד משפטים, פילוסופיה ומתמטיקה. הרבה לכתוב בעתונים עבריים ופולניים על נושאים מתמטיים. ב-1865 פירסם את ספרו "ידיעות השיעורים" שנועד ללמד את יסודות המדידה, ובשנים 1874־1875 פירסם כמה חוברות נגד ספריו המתמטיים של ח"ז סלונימסקי. יחד עם חתנו, י"ל פרץ, הוציא ליכטנפלד לאור את החוברת "סיפורים בשיר ושירים שונים מאת שני בעלי אסופות" (וורשה 1877). ליכטנפלד אף השתתף ב"השחר" בעניינים מקומיים בראדום וחקרי-תלמוד, כן השתתף בעיתון הפולני-יהודי בווארשה "איזראעליטא". בסוף ימיו נתעוור, ומת בעוני ובמחסור. לאחר מותו יצא ספרו "בואו חשבון" (1895), ללימוד עצמי של המאתמטיקה. עניין מסוים יש במערכת המונחים בה השתמש, שכמה מהם נתקבלו על-ידי הבאים אחריו. גבריאל יהודה ליכטנפלד נפטר בווארשה בכ"ו באדר תרמ"ז, 22 במארס 1887.
[מקורות: קרסל, האנציקלופדיה העברית, Encyclopaedia Judaica, Jewish Encyclopedia, ויקיפדיה]

ספריו:
  • ידיעות השיעורים : כוללות מדידת הקוים, השטחים, והגופים (יז לוחות נחשת) (ווארשא : בדפוס יצחק ראָטהער, תרכ"ה 1865)
  • צפנת פענח : בקרת היא על שני ספרי ההנדסה ... מוסדי חכמה... יסודי חכמת השעור, שמחברם הוא... ר' חיים זעליג המכונה סלאָנימסקי (ווארשא : בדפוס חיים קעלטער, תרל"ד 1874) <ביקורת על ספריו המתמטיים של ח"ז סלונימסקי>
  • תוספת להערבון : והוא חלק אמצעי בין החוברת הראשונה צפנת פענח והחוברות שתבאנה אחריה (ווארשא : דפוס נתן שריפטגיססער, תרל"ה 1875)
  • מאמר כהן ללא אלוהים (ווארשא, תרל"ו 1876) <פולמוס עם אברהם בן שמואל הכהן קפלן>
  • חיי משורר עברי : ספורים בשיר ושירים שונים / מאת פלא"י ג"ל [גבריאל יהודה ליכטנפלד] - יל"פ [יצחק ליבוש פרץ] (ווארשא : דפוס נתן שריפטגיסער, תרל"ז 1877) <שירים. מקצתם חתומים בכינויים של שני המחברים או בכינוי של מחבר אחד, אחרים אינם חתומים. שם הספר על-פי השם של השיר הראשון> <מהדורה מאוחרת יותר נושאת הכותר: "ספורים בשיר ושירים שונים" מאת שני בעלי אסֻפות>
  • באו חשבון : כולל את כל למודי החשבון המורגל... כפי שהם נצרכים למו"מ וגם לידיעות אחרות... בשפה צחה וברורה (ווארשא : דפוס האחים שולדבערג, תרנ"ה 1895)
על המחבר ויצירתו:
על "חיי משורר עברי" או "ספורים בשיר ושירים שונים"
קישורים:

[עודכן לאחרונה: 11 באפריל 2018]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף