שמעון גרשון ברנשטיין (1884־1962)

<בהכנה>

Simon Bernstein

שמעון גרשון ברנשטיין נולד בכ"ד באב תרמ"ד, 15 באוגוסט 1884* ביעקובשטאדט, קורלאנד, לטביה (כיום יקבפילס, לטביה). בהיותו ילד עברה המשפחה ללודז' וב-1899 יצא לברלין לשם לימודים כלליים. ב-1902 החל ללמוד באוניברסיטת ברלין ובבית-הספר הגבוה למדעי-היהדות (הליברלי). המשיך לימודיו באוניברסיטאות שטרסבורג וברן, בסיימו באחרונה את לימודיו (1906). חזר ללודז' ומשם נענה להזמנה לשמש מזכיר חברת "מפיצי השכלה" בפטרבורג (1907). תוך כך היה פעיל במרכז ציוני רוסיה והשתתף ב"רזסוויט", עיתונו. ב-1909 הלך לגרודנה להורות מקרא בסמינר למורים. מ-1912 שימש בברלין כמזכיר הועד הפועל המצומצם לעניני הציונות באירופה המרכזית. ב-1915 עבר, בשל המלחמה, לקופנהגן והיה במשך כל שנות המלחמה המקשר בין מרכז ציוני רוסיה לבין התנועה הציונית במערב. היה בין עורכי הבולטין הציוני וכל שאר הבטאונים של המרכז הציוני בשנות המלחמה. עם תום המלחמה חי לסירוגין בלונדון (מזכיר ראשון של קרן היסוד) וב-1922 יצא לארצות הברית. כאן ניהל את המשרד הא"י (עד 1949) וערך את העיתון היידי של ההסתדרות הציונית באמריקה "דאָס יידישע פאָלק" (עד 1953). ברנשטיין פירסם מאמרים, מחקרים וספרים בכמה לשונות (רוסית, גרמנית, אנגלית, יידיש ועוד). בעברית החל בפירסום כתבות ב"המליץ" (1896). לאחר מכן המשיך במאמרים היסטוריים במרבית העתונים העבריים ("המגיד", "הצפירה" ועוד. במאוחר ב"העולם", "הזמן" ועוד). עם בואו לאמריקה היה במשתתפים השקודים בעתונות העברית בארצות-הברית וכן בזו שמחוצה לה וביחוד בחקר השירה העברית של ימי הביניים. משך עשרות בשנים הוציא מגנזי הספריות שירים ופיוטים בלתי נודעים בצרוף הערות והארות. שמעון ברנשטיין נפטר בניו יורק בכ"ב בכסלו תשכ"ג, 19 בדצמבר 1962.
* לפי קרסל ולפי לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, נולד בכ"ג באב תרמ"ב, 8 באוגוסט 1882.
[מקורות: קרסל, לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, Yiddish Leksikon, ויקיפדיה]

ספריו:
 • König Nebucadnezar von Babel in der jüdischen Tradition : ein Beitrag zur Untersuchung der haggadischen Elemente unter Vergleichung arabischer, syrischer und patristischer Quellen (Berlin, 1907)
 • בחזון הדורות : מסות ורשימות (ניו יורק : הוצאת הספרים של בלוך, תרפ"ח 1928)
 • שומרי החומות : זרמים ותקופות בתחיה הישראלית (תל אביב : הוצאת מצפה, תרצ"ח)
עריכה:
 • דיואן לר' יהודה אריה ממודינה / יו"ל בפעם הראשונה עפ"י כתב-היד היחידי הנמצא בספריה הבודליאנית באוקספורד בצרוף מבוא והערות ... עם הקדמה והערות מאת פרופיסור ישראל דוידזון (פילדלפיה : הוצאת הדפוס העברי של חברת ההוצאה היהודית באמריקה, תרצ"ב 1932)
 • דיואן לר' עמנואל בן דוד פראנסיש / יוצא לאור על-פי כתבי-יד הספריות של בית המדרש לרבנים בניו-יורק ושך המוזיאום הבריטי עם הערות ומבוא (תל אביב : הוצאת דביר, תרצ"ב 1932)
 • משירי ישראל באיטליה : אוסף שירים ופיוטים מן המאה הט"ז, הי"ז והי"ח / יו"ל עם מבוא והערות (ירושלים : הוצאת דרום, תרצ"ט)
 • פיוטים ופיטנים חדשים מהתקופה הביצנטינית / מלוקטים מתוך כ"י מחזור כמנהג קורפו (ירושלים, תש"א)
 • דיואן של שלמה בן משולם דאפיירה ... חלק א: מבוא, שירי חול. (ניו יורק : הוצאת עלים, תש"ג 1942) <הוצאה חדשה ומתוקנה>
 • שירי יהודה הלוי : אוסף שירי קודש וחול / ערוך ומבואר על ידי ד"ר שמעון ברנשטיין (ניו יורק : הוצאת עגן על יד ההסתדרות העברית באמריקה, תש"ה 1944)
 • על נהרות ספרד  : קינות כמנהג ספרד על חורבן ירושלים ועל הפורכניות עד גזירות קנ"א לפי כתב-יד יחיד בעולם בספריה הממלכתית בליסבון / ערך והוסיף מבוא, הערות ומפתחות (תל אביב : הוצאת מחברות לספרות בסיוע מוסד הרב קוק, תשט"ז 1956)
 • שירי הקודש / משה אבן עזרא ; יוצאים לאור על ידי שמעון ברנשטיין (תל אביב : הוצאת מסדה, תשי"ז)
על המחבר ויצירתו:
 • בן-מנחם, נפתלי. ד"ר שמעון ברנשטיין ז"ל.  סיני, שנה כ"ז, כרך נ"ב (חוב' ד-ה (שט"ז-שי"ז) (טבת-שבט תשכ"ג, ינואר-פברואר 1963), עמ' ר"ס-רס"א.
קישורים:

[עודכן לאחרונה: 14 במארס 2018]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף