ליפמן לוין (1877־1946)

<בהכנה>

Lipman Lewin

ליפמן לוין נולד במוהילוב על הדנייפר, בבלארוס בשנת תרל"ז (1877). קיבל חינוך מסורתי וכללי ומאז 1900 עסק בווארשה בפעילות ספרותית-עיתונאית. ב-1904 עקר לסט. פטרבורג ומ-1908 על מלחמת העולם הראשונה היה בווילנה. בשנות המלחמה ולאחריה היה ברוסיה. את פירסומו הספרותי החל בראשית המאה העשרים בעברית. סיפוריו נתפרסמו עד מלחמת העולם הראשונה ב"הצפירה", "השילוח", "לוח אחיאסף", "הזמן" ועוד. קובץ קטן מסיפוריו הראשונים יצא בשם "אור וצל" בווארשה בשנת תרס"ג. בראשית שנות השלושים החל לפרסם בעיתונות ובכתבי עת ביידיש. כל השנים היה מהמשתתפים הקבועים בעיתונות היידית וביידיש גם פירסם ספרים מרובים וכן תרגומים. ליפמן לוין נפטר במוסקבה בכ"ד באדר ב' תש"ו, 25 באפריל 1946.
[מקורות: קרסל, לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור, לעקסיקאָן פון יידישע שריַיבער אין ראַטן-פאַרבאַנד (חיים ביידער), Yiddish Leksikon, YIVO encyclopedia of Jews in Eastern Europe]

ספריו:
 • אור וצל : ספורים וציורים (ורשה : הוצאת תושיה, תרס"ג 1903)
 • דזוזעפפא גאַריבּאַלדי : דער פאָלקס העלד אוּן בעפריַיער פוּן איטאַליען מיט זיַין בּילד / איבּערזעצט פוּן ליפמאַן לעווין (פעטערבורג : דפוס לוריע, 1905)
 • חנֻכּה ליתום (ורשה : תושיה, תרס"ו 1907)
 • שריפטען פון ליפמאַן לעווין (ווילנא : ז.ש. שרעבערק, תר"ע 1909)
 • שריפטען (ווילנא : ז"ש שרעבערג, תר"ע-תרע"ד) <2 כרכים>
 • דוירעס דערוואכטע : ראָמאַנ (מאָסקווע : פארלאג עמעס, 1934)
 • דער ערשטער שטרייק : <פונ ראָמאַנ דוירעס דערוואכטע, II. בּאַנד> (מאָסקווע : עמעס, 1935)
 • די זאָרג-בּאַנק : (פונעם ראָמאַנ דוירעס דערוואַכטע, בּאַנד ‏II‏) (מאָסקווע : פארלאג עמעס, 1935)
 • מערקע די פיאָנערקע (מאָסקווע : דער עמעס, 1939)
 • דעמ שטורעמ אַנטקעגנ : ראָמאַנ (מאָסקווע : עמעס, 1939)
 • די קאָנסטיטוציע אויסווייניק (מאָסקווע : דער עמעס, 1940)
 • טעג פארגאנגענע : נאוועלנ (מאָסקווע : דער עמעס, 1941)
תרגום ועריכה:
 • לכבוד פסח : אַ ליטעראַרישע זאַמלונג / רעדאגירט פון ליפמאַן לעווין (וילנה, 1909)
 • ליטעראַרישע זאַמלונג אויף חנוכה / רעדאַגירט פון ליפמאַן לעווין (ווילנא, תר"ע)
 • זאַנגען : א ליטעראַרישע זאַמלונג צו שבועות / רעדאגירט פון ליפמאַן-לעווין (ווילנע : דפוס זאַוואַצקי, [תרע"א]
 • חנוכה-בלאַט : ליטעראַרישע זאַמלונג אויף חנוכה / רעדאגירט פון ליפמאן-לעווין (וילנה : נ' בּאַבּיצקי, תרע"ב)
 • אין שטורם : ראָמאַן / ל. לעוואנדא ; איבערזעצט פון ליפמאַן לעווין (וואַרשא : צענטראל, תרע"ג)
על המחבר ויצירתו:
על הסיפור 'בעל הנרות' מתוך הקובץ "אור וצל"
 • כצנלסון-בנק, דפנה. קטילה והילה של בעלי חזון בנקודת המפנה בין המאות. בתוך: ספר הכנס 'משיחיות, שיגעון וחזון' : היבטים היסטוריים ותאורטיים בפנייה אל תחומי דעת שונים / עריכה וארגון – פלדמן זיוה (אריאל : המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, תשע"ג 2012), עמ' 168־172 <בין היתר, גם על דוד'קה מתוך הסיפור "בעל הנרות" לליפמן לוין>
קישורים:

[עודכן לאחרונה: 1 ביולי 2017]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף