יעקב בן-אמתי (1900־1975)

<בהכנה>

Jacob Ben-Amittay

יעקב בן-אמתי נולד בי' באלול תר"ס, 4 בספטמבר 1900 בלוצק, ווהלין. עלה ארצה ב-1913 ולמד בגימנסיה הרצליה. המשיך לאחר-מכן באוניברסיטאות קיוב, ירושלים, וינה וסיים לימודיו כעורך דין. בימי מלחמת העולם הראשונה שהה ברוסיה וחזר ב-1920. נמנה עם מייסדי ברית הצה"ר בארץ ישראל. היה חבר הארגון הצבאי הלאומי, ובגין פעילות זו נכלא ב-1946 בלאטרון. יעקב בן-אמתי נפטר בתל-אביב בו' בסיון תשל"ה, 15 במאי 1975.
[מקורות: קרסל]

ספריו:
  • תורת המדינה הכללית (תל אביב : תקופה, תרצ"ה) <שני כרכים>
  • פרקים בתולדות הרעיון המדיני : מימי קדם ועד ימינו (רמת גן : מסדה, 1967) <תורגם לאנגלית ולטורקית>
  • The history of political thought from ancient to present times (New York : Philosophical Library, 1973, ©1972)
  • Siyasal düşünceler tarihi / çev. M.A.Kılıçbay, L. Köker (Ankara : Savaş, 1983)
עריכה:
  • אמנה - דברי כתב, חוב' א' / נערכו בידי י.ח. בן-דוד - י. בן אמתי (תל-אביב : דפוס מ' שהם <שרפשטיין>, יפו, טבת תרפ"ד) <קובץ ספרותי>
    התוכן: א. אמנון: האם : מערכה – ב. י. בן אמתי: הקלף : מגלה פרסית – ג. גד וינטרוב: עולמות כשפי השלוים : השתפכות – ד. מ. עובד: אף על פי כן : שרטוט – ה. שירים: אביגדור המאירי, י. צ. רמון, ח. בר-דרומא, ז. הרשמן, ישראל מרדכי, י. רמון, י. ח. בן-דוד. – ו. יוחנן: ישן וחדש : השגות.
תרגום:
  • הנשואין והמוסר / ברטרנד רוסל (תל אביב : מצפה, תר"ץ) <ערוך על ידי ראובן גרוסמאן>
על המחבר ויצירתו:
קישורים:

[עודכן לאחרונה: 8 במארס 2017]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף