אברהם ליב בנימינזון (1844־1916)

<בהכנה>

Abraham Loeb Benjaminson

אברהם ליב בן משה בנימינזאָן נולד בתר"ד (1844) בלחוביץ', פלך מינסק (כיום בבלארוס). למד בישיבות סלונים, וולוז'ין ועוד. לאחר נישואיו עבר לפינסק ולאחר-מכן לקייב וחי מהוראה. בתרנ"ב (1892) יצא לארצות הברית, יחד עם גיסו א"ד דובזוויץ. הוסמך לרבנות אך בחר להתפרנס כמוהל. בנימינזון השתתף בעתונות העברית בארצות הברית. והוציא מספר ספרים. הוא נפטר בניו יורק, כנראה בכ"ג בחשון תרע"ז, 19 בנובמבר 1916*.
[* תאריך לידתו ופטירתו אינם ודאים: על גבי מצבתו בבית העלמין בקווינס, ניו יורק, מצוין כי נפטר בכ"ג בחשון תרע"ז, 5 בנובמבר 1917. שני התאריכים אינם זהים. מצוין גם שהיה בן 72 במותו. על פי הצהרה של אשתו, נפטר ב-7 בנובמבר 1916. על-פי "אנשי השם בארצות הברית" (תרצ"ג) וקרסל נפטר בחורף שנת תרע"ה 1915]
[מקורות: קרסל, ב"צ אייזענשטאדט "חכמי ישראל באמעריקא" (תרס"ג), ב"צ אייזענשטאדט "אנשי השם בארצות הברית" (תרצ"ג)]

ספריו:
  • עמק יהושפט : או, החלי-רע (זיטאָמיר : דפוס י. מ. באקשט, תרל"ג 1872)
  • המתבונן : או, ארבע דעות (בערדיטשעב : י. שעפטעל, תרמ"ח 1888) <תורגם לאנגלית>
  • Hamitbonen : (The observer), or, Four opinions / by A.L. Benjaminson ; translated into English by Jacob Hurwitz (Dayton, Ohio : Jacob Hurwitz, 1990.
  • מלחמה בשלום : ויכוח בין שני אוהבים יהודי ונוצרי בעניני הדת (נויאָרק : דפוס א. ח. ראָזענבערג, תרנ"ח 1898)
  • ארבע דעות (ניו יאָרק : מוריה, תרס"ו 1906) <מהדורה חדשה>
  • The writings of Abraham Loeb Benjaminson : a facsimile edition / introduction by Yehuda Friedlander (Cambridge, Mass. : Harvard College Library, 1994)
    Includes all four books by the author.
על המחבר ויצירתו:
  • פרידלנדר, יהודה. על שירתו הסכולסטית של אברהם ליב בנימינזון (1844־1915).  בקורת ופרשנות, חוב' 29 (סיון תשנ"ג, יוני 1993), עמ' 51־66 <נוסח מורחב נדפס בספרו בין הלכה להשכלה : מקומן של סוגיות הלכתיות במרקם סוגות ספרותיות (רמת-גן: אוניברסיטת בר אילן, תשס"ד 2004), עמ' 56־75 ; נוסח באנגלית נדפס בקובץ The Writings of Abraham Loeb Benjaminson שפורסם ב-1994> ‬
על "מלחמה בשלום"
  • דיינארד, אפרים. "מלחמה בשלום". בתוך: ספר ספרת ציון : יכלכל אספת מאמרים שונים, כתובים בידי סופרי ישראל באמעריקא / בעריכת אפרים דיינארד (ניו יאָרק : אגודת מפיצי ספרת ציון באמעריקא, תרנ"ט 1899), עמ' 53־54.
קישורים:

[עודכן לאחרונה: 12 באוגוסט 2017]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף