אהרן דוד גורדון (1856־1922)

<בהכנה>

A. D. Gordon

    אהרן דוד גורדון
[מקורות: קרסל, ויקיפדיה, Электронная еврейская энциклопедия]

ספריו:
 • האומה והעבודה (חיפה : בהוצאת מועצת פועלי חיפה, ועדת התרבות ; ירושלים : הספריה הציונית על יד הנהלת ההסתדרות הציונית, תשי"ז) <מהדורה מיוחדת בשנת המאה להולדת א. ד. גורדון, שבועות, תרט"ז-תשט"ז> <בעריכת ש"ה ברגמן ואל' שוחט>
 • מכתבים ורשימות (חיפה : בהוצאת מועצת פועלי חיפה, ועדת התרבות ; ירושלים : הספריה הציונית על יד הנהלת ההסתדרות הציונית, תשי"ז) <מהדורה מיוחדת בשנת המאה להולדת א. ד. גורדון, שבועות, תרט"ז-תשט"ז> <בעריכת ש"ה ברגמן ואל' שוחט>
עריכה:
על המחבר ויצירתו:
ספרים
 • רוטנשטרייך, נתן.  האומה בתורתו של א. ד. גורדון (ירושלים : המחלקה לעניני הנוער של הנהלת ההסתדרות הציונית ובהשתתפות קרן היסוד בהוצאת ראובן מס, תש"ב 1942)
 • שביד, אליעזר. לבירור רעיונו של אהרן דוד גורדון מיסודו (ירושלים : מוסד ביאליק, תשע"ד 2014)
  על הספר:
 • שמיר, אילון. בשביל החיים : תורת הנוכחות של אהרון דוד גורדון (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד וספריית הילל בן חיים למדעי היהדות
מאמרים
 • ברזל, אלכסנדר.  תוכן וצורה במשנת גורדון.  משא (מצורף ל'דבר'), גל' 9 (י"ט בשבט תשל"ב, 4 בפברואר 1972), עמ' 2, 6.
 • הלפרן, יחיאל.  מאבקי השתרשות : א. ד. גורדון.  בספרו: המהפכה היהודית : מאבקים רוחניים בעת החדשה (תל אביב : הוצאת עם עובד, תשכ"א 1961), כרך ב, עמ' 427־447.
 • לחובר, פ.  א. ד. גורדון : למלאת עשר שנים למותו.  בספרו: שירה ומחשבה : מסות ומאמרים (תל אביב : דביר, תשי"ג 1953), עמ' 150־152 <נחתם: תרצ"ב>
 • מרגולין, רון.  הדתיות הנסתרת בכפירתו של ניטשה : על קריאותיהם של אהרן דוד גורדון ומרטין בובר.  עיון, כרך ס"ד, גל' 3 (תשרי תשע"ו, אוקטובר 2015), עמ' 418־430
 • פיכמן, יעקב. רבן של בני העליה השניה.  דבר, כ"ב בכסלו תשט"ו, 17 בדצמבר 1954, עמ' 9.
 • קורצווייל, צבי א. משנתו החינוכית של א"ד גורדון.  בתוך: יובל שי : מאמרים לכבוד שמואל יוסף עגנון בהגיעו לשיבה ביום ט באב תשי"ח / ערוך בידי ברוך קורצווייל (רמת גן : הוצאת אוניברסיטה בר אילן, תשי"ח 1958), עמ' 277־284.
 • רוטנשטרייך, נתן.  המקום והזמן בתפיסתו של א"ד גורדון.  הפועל הצעיר, שנה 26, גל' 19 (כ"ח בשבט תרצ"ג, 24 בפברואר 1933), עמ' 7־8.
 • רוטנשטרייך, נתן.  חיים שיש בהם רחבות.  דבר, כ"ו  בשבט תש"ב, 13 בפברואר 1942, עמ' 3 <על א"ד גורדון במלאת 20 שנים לפטירתו>
 • רוטנשטרייך, נתן.  להבהרת מושגים : לרגל מאמרו של יחזקאל קויפמן על א"ד גורדון.  הפועל הצעיר, שנה 37, גל' 20 (כ"ג בשבט תש"ד, 17 בפברואר 1944), עמ' 5־6.
 • רוטנשטרייך, נתן.  לברור הנחה אחת : על יחסו של א. ד. גורדון למרכס.  ארבעים שנה : קובץ למלאות ארבעים שנה להופעת "הפועל הצעיר" (תל אביב : מרכז מפלגת פועלי ארץ-ישראל, תש"ז), עמ' 250־252.
 • רוטנשטרייך, נתן.  הבעיה העיונית בתורתו של א. ד. גורדון : כ"ה לפטירתו.  הארץ, י"ז בשבט תש"ז, 7 בפברואר 1947, עמ' 9 <חזר ונדפס ב'מחברות' (ירחון, צרפת), שנה שניה, גל' א-ב (יא-יב) (שבט-אדר תש"ז, פברואר-מארס 1947), עמ' 13־14>
 • רוטנשטרייך, נתן.  היהדות במשנתו של א. ד. גורדון.  דבר,  כ"ד בשבט תש"ז, 14 בפברואר 1947, עמ' 3, 7; א' באדר תש"ז, 12 בפברואר 1947, עמ' 3, 7.
 • רמון, עינת.  אישה-אדם : גישתו של א"ד גורדון לשוויון נשים והשפעתו על מנהיגוֹת בעלייה השנייה.  בתוך: העבריות החדשות : נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר / עורכות מרגלית שילה, רות קרק, גלית חזן-רוקם (ירושלים : הוצאת יד יצחק בן-צבי, תשס"ב 2001), עמ' 147־161.
 • שפירא, אברהם.  מערכות כוליות במחשבה היהודית במאה העשרים: בובר וגורדון – בין הקבלה ודמיון למושפעות.  מחקרים במדעי היהדות / עורך יאיר הופמן (תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב, תשס"א 2001), עמ' 697־722.
קישורים:

[עודכן לאחרונה: 6 בדצמבר 2017]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף