יחיאל קדמי (1915־2003)

Yechiel Kadmi


יחיאל קדמי.
    בין שֶׁמָא לוודאי
: עיונים בשירה ובסיפורת העברית / יחיאל קדמי. -- תל אביב : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר-הצעיר, תשמ"א 1981.
    179 עמ'.
    Perchance and For Sure / Yechiel Kadmi
 

תוכן העניינים:

 • הקדמה (עמ' 9)

  חלק א. שירה
 • פרק א. שתי פנים ל"מתי מדבר" אצל ח. נ. ביאליק (עמ' 13־24)
 • פרק ב. השניוּת בשירתו של ש. טשרניחובסקי (עמ' 25־34)
 • פרק ג. היסוד הרומאנטי ב"ברוך ממגנצה" <מאת שאול טשרניחובסקי> (עמ' 35־43)
 • פרק ד. הז'אנר האידילי - "כחום היום" <מאת שאול טשרניחובסקי>  (עמ' 44־49)
 • פרק ה. הנדר כמוטיב סיפרותי <על הדיבוק כעונש על הפרת הנדר במחזה "הדיבוק" של ש. אנ־סקי ועל השיר "נדר" של אברהם שלונסקי> (עמ' 50־59)
 • פרק ו. בין השמא לוודאי בשירת א. שלונסקי (עמ' 60־72)
 • פרק ז. עיונים בשירת לאה גולדברג
      א. "כנגד ארבעה בנים" (עמ' 73־80)
      ב. משירי הבן האובד (עמ' 81־87)
      ג. "אילנות" (עמ' 88־98)

  חלק ב. סיפורת
 • פרק א. "פנים אחרות" לש"י עגנון (עמ' 101־110)
 • פרק ב. על "שאול ויוהאנה" של נעמי פרנקל (עמ' 111־128)
 • פרק ג. נתן שחם
      א. "גוף ראשון רבים" (עמ' 129־137)
     
  ב. "הלוך שוב" (עמ' 138־150)
 • פרק ד. מיבנה "מסע דניאל" של יצחק אורפז כבעייה אמנותית (עמ' 151־179)
   
 • תוספת ביבליוגראפית (עמ' [180])

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף