פינחס מורדֶל (1861־1934)

<בהכנה>

Phinehas Mordell

פינחס בן בצלאל הכהן מורדל (מאָרדעל) נולד בכפר דזשיים ליד העיר שאט (Šeduva), פלך קובנה (כיום בליטא) בט"ו בשבט תרכ"א, 26 בינואר 1861. למד במקום הולדתו, בשאט, קובנה ובייליסאבטגראד (כיום, קירובוגראד באוקראינה). נתייתם מאמו בגיל צעיר. עם הפוגרומים עזב את ארץ הולדתו ועבר לברלין ומשם ב-1881 נשלח על ידי ועדי ההגירה לארצות הברית. תחילה ישב בניו יורק אולם לאחר זמן קצר עבר לפילדלפיה ועסק בתחילה בתפירת כותנות ולאחר מכן בחנוונות קמעונית, שמשות בבית כנסת וכדומה. כל השנים שקד על חקר הלשון והדקדוק והתרועע עם מלומדים וסופרים עבריים וכן עם ראשי המדברים ב"חכמת ישראל" בארצות הברית. לבסוף, כשיצא כבר שמעו למרחקים, עסק במקצת בהוראה ובמקצת כשומר-לילה על-מנת להקדיש את היום למחקריו - בכך עסק עד 1903. מורדל היה גם בין חלוצי הפעילים בתנועה הציונית והעברית בארצות הברית. עסק רוב ימיו ושנותיו בחקר הלשון והדקדוק ובעיקר ב"ספר יצירה", שאותו ההדיר בצירוף פירוש מקיף באנגלית ואילו בעברית הוציא לפני כן אך את הנוסח המתוקן ללא פירוש. אחר כך החל לפרסם מחקרי-לשון שלו ואחד-העם פתח לפניו את שערי "השילוח" (כרכים ג, ה, י) ואף עודדו בדברים נרגשים ביותר. המשיך בפירסום מחקריו אלה ב"התורן", "העברי" (סדרת שנים-עשר מאמרים על הקרי העברי בתרע"ט, שיצאה גם בנפרד), "העולם", "היהודי" ו"לשוננו". וכן באנגלית ומאמר אחד ביידיש. הניח אחריו פירוש עברי מקיף ל"ספר יצירה" ופרקי-דקדוק (ספר אחרון זה בידי הוצאת "דביר"). פינחס מורדל נפטר בפילדלפיה בח' בתמוז תרצ"ד, 21 ביוני 1934.
[מקורות: י. צוזמר "בעקבי הדור" (1957), קרסל]

ספריו: עריכה:
  • ספר יצירה, המיוחס לאברהם אבינו, ערוך ומסודר מחדש בנוסחא נכונה וישרה (פילדלפיה, תרנ"ה)
על המחבר ויצירתו:
  • צוזמר, יעקב.  פינחס הכהן מארדעל ומחקריו.  בספרו: בעקבי הדור : רשימות, מסות וזכרונות (ניו יורק : הוצאת עגן על יד ההסתדרות העברית באמריקה, 1957), עמ' 3־46 <כולל קורות חייו, מחקריו, מארכיונו של מורדל, רשימה ביבליוגרפית: כתבי פינחס מורדל, ביקורת, הגבות והערכות על שיטתו>
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף