צבי שרפשטיין (1884־1972)

<בהכנה>

Ẓevi Scharfstein

צבי שרפשטיין נולד
[מקורות: תדהר, קרסל, לקסיקון אופק לספרות ילדים, ויקיפדיה]

ספריו:
  • אוצר המלים והניבים : לכסיקון של מלים נרדפות וקרובות משמעות, בצרוף ניבים ובטויים, משלים ומליצות מלוקטים מכל מקורות הספרות העתיקה והחדשה עם מפתח מפורט (תל אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשי"ד)
  • גדולי חינוך בעמנו : דמותם ופעלם מימי המהר"ל מפראג עד זמננו (ירושלים : הוצאת ראובן מס, תשכ"ד)
עריכה:
על המחבר ויצירתו:
  • [גליון המוקדש לצבי שרפשטיין במלאת לו 80 שנה].  הדואר, שנה 44, גל' י"ג (י"ז בשבט תשכ"ד, 31 בינואר 1964).
    כולל רשימות ומאמרים מאת ש. שלום, שלום לוין, אהרן צייטלין, מרדכי מנחם קפלן, יעקב חורגין, א. הפטרמאן, ל"י ריקליס, אפרים שמואלי, אריה ליב הורוויץ, גרשון חורגין, משה אביגל, זבולון רביד, יהודה פילטש, בנימין וולמן, שלמה דוד גולדפארב, חיים אורמיאן, וכן ביבליוגרפיה של כתביו (תשי"ד-תשכ"ג) מאת עקיבא בן-עזרא. ביבליוגרפיה מוקדמת של א"ר מלאכי פורסמה ב'שבילי החינוך', שנה ט"ו (סתו-חורף תשט"ו).
  • גובר, רבקה.  [על ביקור של צבי שרפשטיין בבית-הספר בנהורה, בחבל לכיש]. בספרה: רק שביל (רמת גן : מסדה, 1970). פרק מתוך ספרה נדפס ב'הדואר', שנה 62, גל' ד' (י' בכסלו תשמ"ג, 26 בנובמבר 1982), עמ' 61 במלאת עשר שנים לפטירתו.
על "גדולי חינוך בעמנו"
  • רביד, זבולון. סופרים וספרים: "גדולי החנוך בעמנו".  הדואר, שנה 44, גל' ו' (ו' בטבת תשכ"ה, 11 בדצמבר 1964), עמ' 91־92.
קישורים:

[עודכן לאחרונה: 23 בינואר 2017]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף