אליעזר שביד (1929)

Eliezer Schweid


אליעזר שביד.
    שלוש אשמורות
 / אלי שביד. -- תל אביב : הוצאת עם עובד, תשכ"ד 1964.
    224 עמ'.
    Three Phases in Hebrew Literature / by Dr. E. Schweid

קובץ-מסות זה, מאת אחד הבולטים במשמרת הצעירה בביקורת העברית, מגמתו לפרש ולהעריך כמה יצירות-מופת בספרות העברית החדשה. כל מסה עומדת בפני עצמה, מבחינה זו, אולם צירופן בא לעורר את הדעת על דרכי גלגולו של מוטיב עיקרי בספרותנו בשלוש האשמורות שאפשר להבחין בה: יצירות המתארות את המשבר הרוחני של הגולה (כגון יצירות ביאליק, עגנון והזז) ; יצירות המתארות את העליה לארץ-ישראל כמוצא מן המשבר הזה (למדן, רחל, שמעוני ושלונסקי) ; ויצירות המבטאות את הווייתו של דור ילידי-הארץ (שמיר ויזהר) שאין להם זיקה ישירה לגולה ולנחלתה. ההתבוננות בשאלת הרציפות בספרותנו מחברת מסות אלה לחטיבה אחת.

תוכן העניינים:

 • הקדמה (עמ' 9־10)

 • אשמורה ראשונה
 • בין שערי הטהרה והטומאה : שירת ביאליק כביטוי של נסיון תשובה (עמ' 13־25)
 • גלות וגאולה ביצירת ביאליק (עמ' 26־49)
 • כלב-חוצות – ואדם : עיון ב"תמול-שלשום" מאת ש"י עגנון (עמ' 50־61)
 • בדרך תשובה : "בדמי ימיה" מאת ש"י עגנון (עמ' 62־70)
 • מן הטרגדיה אל הגרוטסקה : על סיפורי ח. הזז (עמ' 71־89)

 • אשמורה שניה
 • עם אחרית–ראשית : "מסדה" מאת י. למדן (עמ' 93־106)
 • המוזה הפובליציסטית : שירת ארץ-ישראל ב"על מלאת" מאת א. שלונסקי (עמ' 107־121)
 • לנוכח הברירה הטראגית : על "מצבה" מאת ד. שמעוני (עמ' 122־129)
 • שירת-יחיד במעגל הרבים : על שירי רחל וזיקתם למקרא (עמ' 130־142)

 • בין האשמורות
 • אל השיר – וממנו והלאה : "אהבתה של תרזה די מון" מאת ל. גולדברג (עמ' 145־152)
 • שירי עיר נצורה : על "שירי מכות מצרים" מאת נ. אלתרמן (עמ' 153־167)
 • קסם הלענה : חיים לנסקי: 'מעבר נהר הלתי' (עמ' 168־181)

 • אשמורת שלישית
 • נוער ישראלי באספקלריה כפולה : על סיפורי משה שמיר וס. יזהר (עמ' 185־201)
 • צער השרשים החתוכים (עמ' 202־224)
  א.  שלש אשמורות בספרות העברית החדשה (עמ' 202־204)
  ב. דור במבחן שנות המאבק ומלחמת-השחרור (עמ' 204־210)
  ג. ספרות מחפשת נושא (עמ' 210־214)
  ד. פנים אל פנים מול הריקות (עמ' 214־220)
  ה. צער השרשים החתוכים (עמ' 220־224)

עודכן לאחרונה: 30 בספטמבר 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף